Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Violeta Keršulienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas statybos inžinieriaus kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1991
Vilniaus universitetas tesininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras - 1991-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Teisės direkcija Direktorė 2002--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Teisės katedra Docentė 2008--
Ugdymo plėtotės centras prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Statybų sektoriaus vedėja 2010-2012
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Keršulienė Violeta, Turskis Zenonas, Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 4 (2011) p. 645-666 2011
03S Mikštienė Rūta, Keršulienė Violeta, Aukštųjų mokyklų konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013) p. 167-171 2013
03S, 04S Keršulienė Violeta, Turskis Zenonas, A hybrid linguistic fuzzy multiple criteria group selection of a chief accounting officer // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 2 (2014) p. 232-252 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Mitkus Sigitas, Bublienė Raimonda, Cibulskienė Renata, Jakaitis Saulius, Jurkevičius Vaidas, Keršulienė Violeta, Matulienė Jurga, Nedzinskaitė-Mitkė Vaida, Radzevičius Egidijus, Romaškevičienė Dalia, Rutkauskas Astijus, Šinkūnas Haroldas, Trinkūnienė Eva, Varno Ričardas, Teisės pagrindai; ISBN 9786094572128 (2012), [psl.: 428], [aut. lankų.: 25,37]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Keršulienė Violeta, Tarptautinių komercinių sutarčių teisinio reglamentavimo problemos // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 226-229
2007-01-01 Keršulienė Violeta, Urbanavičienė Vita, Alternative methods of resolution of disputes that originated between members of construction process // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5]
2007-01-01 Keršulienė Violeta, Urbanavičienė Vita, Selection of economy based methods for resolution of disputes originated between the client and contractor // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 287-292. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Keršulienė Violeta, Urbanavičienė Vita, Determination of rational method for resolution of disputes with the help of multi-criteria negotiation decision support system for real estate // The 25th international symposium on automation and robotics in construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 585-591. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2010-01-01 Keršulienė Violeta, Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Selection of rational method for customer-contractor dispute resolution with application of game theory // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 1015-1020. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Keršulienė Violeta, Turskis Zenonas, An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 897-904
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Teisė