Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Marius Mickaitis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo magistras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentas 2002-2006
UAB „Lietuvos Statybų Projektavimo Institutas“ inžinierius-konstruktorius 2003-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pastatų konstrukcijų katedros vedėjas 2009-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pastatų akustikos mokslo laboratorijos vedėjas 2011-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Architektūros inžinerijos katedros vedėjas 2015-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Kauno raj. esančio pastato akustiniai tyrimai
2012-2012 Vilniaus m., Tarandėje, esančio pastato akustiniai tyrimai
2012-2012 Triukšmo taršos tyrimas PP "Banginis" P.Lukšio g. 34, Vilniuje
2014-2015 Restorano "Subway" įrenginių keliamo triukšmo mažinimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T Mickaitis Marius, Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Mūrinių konstrukcijų garso izoliavimas papildomais lanksčiais sluoksniais // Statybinės konstrukcijos ir technologijos, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011) p. 33-40 2011
08T Jagniatinskis Aleksandras, Fiks Boris, Mickaitis Marius, Statistical assessment of environmental noise generated by road traffic // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 1 (2011) p. 96-105 2011
02T, 03H Mickaitis Marius, Lakštauskienė Violeta, Angaro rekonstrukcija įgyvendinant inovatyvius darnios architektūros sprendimus // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 1 (2013) p. 59-65 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Mickaitis Marius, Mažaaukščių pastatų konstrukcijos; ISBN 9789955288787 (2011), [psl.: 60], [aut. lankų.: 4,46]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-05-20 Stauskis Vytautas Jonas, Mickaitis Marius, Estimation of vibration transmission coefficient at asymmetric junctions of buildings // Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius], Vilnius: Technika, 2004 p. 1-4
2007-05-16 Stauskis Vytautas Jonas, Mickaitis Marius, Sound transmission in buildings with asymmetric T-form joints // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius: Technika, 2007 p. 1-4
2007-05-16 Stauskis Vytautas Jonas, Mickaitis Marius, Sound transmission in buildings with asymmetric T-form joints // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2007 p. 798-801. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2012-07-10 Balbatunov Pavel, Mickaitis Marius, Jagniatinskis Aleksandras, Assurance of acoustic comfort in renovating dormitories // The 19th international congress on sound and vibration (ICSV19), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012 p. 1-5
2013-05-16 Jagniatinskis Aleksandras, Mickaitis Marius, Fiks Boris, Development classification scheme for evaluation dwellings sound insulation performance in Lithuania // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2013 p. 443-449. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
rusų B2 C1 B2
vokiečių B2 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pastatų atitvarų fizika
Antrosios pakopos Kompleksinė renovacija
Antrosios pakopos Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika
Pirmosios pakopos Daugiaaukščių pastatų ir specialiosios konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statinių architektūra ir konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Pastatų konstrukcijos
Pirmosios pakopos Mažaaukščių pastatų konstrukcijos ir medžiagotyra
Pirmosios pakopos Statybinė fizika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB Baltijos pašvaistė Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką 2011-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2005 LMT ir ŠMM projekto „Studentų mokslinės praktikos“ praktikos vadovas
2005-2006 ESF projekto "Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas VGTU Architektūros fakultete" vykdytojas
2007-2007 LMT, ŠMM ir ESF agentūros projekto „Studentų mokslinės praktikos“ praktikos vadovas
2012-2012 LMT ir ESF agentūros projekto „Studentų mokslinės praktikos“ praktikos vadovas
Kita veikla
Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) Vilniaus klubo Tarybos narys
Lietuvos akustikų sąjungos (LAS) Tarybos narys