Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Arūnė Binkytė-Vėlienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Doktorantūros studijos, Mokslo krytis - Vadyba 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedros mokymo laboratorijos vedėja 2014-2015
VGTU Išmaniųjų pastatų technologijų mokslo instituto tyrėja 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2008-2012 Bakalauro laipsnis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas Specializacija: Verslo vadyba ir administravimas Baigiamojo darbo tema: Įmonės ūkinės ir finansinės veiklos analizė ir prognozavimas logistikos įmonės UAB „Raben Lietuva“ pavyzdžiu
2012-2014 Magistro laipsnis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas Specializacija: Nekilnojamojo turto valdymas Baigiamojo darbo tema: Naujausių statybos ir užstatytos aplinkos technologijų analizė bei jų pritaikymo Lietuvoje galimybės
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Binkytė, Arūnė. „Žalių“ pastatų sertifikavimo sistemų (LEED ir BREEAM) palyginimas // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094575365. p. [1-6]. 2013
03S Kaklauskas, Artūras; Pečiūrė, Lina; Pališkienė, Rasa; Binkytė, Arūnė; Jazgevičienė, Jurgita; Palionytė, Ugnė; Bružas, Vytautas; Kvederavičius, Karolis; Siniak, Nikolai. The use of intelligent and biometric technologies in ceneast project // Экономика, оценка и управление недвижимостью : IV международная научно-практическая конференция, 28 марта 2014 года (Вильнюс) 2-3 апреля 2014 года (Минск) : материалы конференции. Минск: БГТУ, 2014, ISBN 9789855304273. p. 44-53. 2014
03S Kaklauskas, Artūras; Pečiūrė, Lina; Binkytė, Arūnė; Jazgevičienė, Jurgita; Siniak, Nikolai. CENEAST project: challenges and opportunities // Экономика, оценка и управление недвижимостью : IV международная научно-практическая конференция, 28 марта 2014 года (Вильнюс) 2-3 апреля 2014 года (Минск) : материалы конференции. Минск: БГТУ, 2014, ISBN 9789855304273. p. 31-43. 2014
02T Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dargis, Robertas; Bardauskienė, Dalia; Avulis, Arvydas; Laurinavičius, Alfredas; Statulevičius, Mindaugas; Raslanas, Saulius; Siniak, Nikolai; Shavrov, Sergey; Rogova, Olga; Zinkina, Diana; Binkytė, Arūnė; Kelpšienė, Loreta; Stasiukynas, Andrius; Staniūnas, Eugenijus Kęstutis; Pečiūrė, Lina. Sustainable development of real estate : monografija / editors A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas, R. Dargis, D. Bardauskienė. Vilnius : Technika, 2015. 512 p. ISBN 9786094578427. 2015
03S Binkytė, Arūnė. Saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinio-rekomendacinio metodo ir rekomendacinės sistemos kūrimas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 221-230. 2015
02T; 03S Kaklauskas, Artūras; Daniūnas, Alfonsas; Binkytė, Arūnė; Kliukas, Romualdas; Kazokaitis, Paulius; Kaklauskas, Gintaris; Juozapaitis, Algirdas; Banaitis, Audrius; Budrytė, Loreta. Crisis Thermometer for housing market recommendations // Land use policy. Oxon, England: Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. Vol. 48 (2015), p. 25-37. 2015
03S; 02T Gudauskas, Renaldas; Jokūbauskienė, Saulė; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras; Binkytė, Arūnė ; Pečiūrė, Lina ; Budrytė, Loreta; Prialgauskas, Darius. Intelligent decision support system for leadership analysis // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 172-180. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2015 Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras ; Dargis, Robertas; Bardauskienė, Dalia; Avulis, Arvydas; Laurinavičius, Alfredas; Statulevičius, Mindaugas; Raslanas, Saulius; Siniak, Nikolai; Shavrov, Sergey; Rogova, Olga; Zinkina, Diana; Binkytė, Arūnė; Kelpšienė, Loreta; Stasiukynas, Andrius; Staniūnas, Eugenijus Kęstutis; Pečiūrė, Lina. Sustainable development of real estate : monografija / editors A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas, R. Dargis, D. Bardauskienė. Vilnius : Technika, 2015. 512 p. ISBN 9786094578427.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-03-22 Binkytė, Arūnė. „Žalių“ pastatų sertifikavimo sistemų (LEED ir BREEAM) palyginimas // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, ISBN 9786094575365. p. [1-6].
2014-03-28 Kaklauskas, Artūras; Pečiūrė, Lina; Pališkienė, Rasa; Binkytė, Arūnė; Jazgevičienė, Jurgita; Palionytė, Ugnė; Bružas, Vytautas ; Kvederavičius, Karolis; Siniak, Nikolai. The use of intelligent and biometric technologies in ceneast project // Экономика, оценка и управление недвижимостью : IV международная научно-практическая конференция, 28 марта 2014 года (Вильнюс) 2-3 апреля 2014 года (Минск) : материалы конференции. Минск: БГТУ, 2014, ISBN 9789855304273. p. 44-53
2014-03-28 Kaklauskas, Artūras; Pečiūrė, Lina; Binkytė, Arūnė; Jazgevičienė, Jurgita; Siniak, Nikolai. CENEAST project: challenges and opportunities // Экономика, оценка и управление недвижимостью : IV международная научно-практическая конференция, 28 марта 2014 года (Вильнюс) 2-3 апреля 2014 года (Минск) : материалы конференции. Минск: БГТУ, 2014, ISBN 9789855304273. p. 31-43.
2015-02-05 Binkytė, Arūnė. Saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinio-rekomendacinio metodo ir rekomendacinės sistemos kūrimas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 221-230.
2015-06-19 Gudauskas, Renaldas; Jokūbauskienė, Saulė; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras; Binkytė, Arūnė ; Pečiūrė, Lina ; Budrytė, Loreta; Prialgauskas, Darius. Intelligent decision support system for leadership analysis // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 172-180.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 C1
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Statybos projektų valdymo pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Laurea University of Applied Sciences Suomija Erasmus studijos 2011-2011
UAB "MD Projects" Lietuva "MTTP projektų valdymo mokymo programa" 2014-2015
Bolonijos universiteto centras Bertinore Italija Stažuotė Bolonijos universiteto centre Bertinore 2016-2016
Talino technikos universitetas Estija Stažuotė Talino technikos universitete 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva “Enago academy” organizuoti mokymai tema “Workshop on Academic Publishing“ 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2015 Tempus programa. Projektas „Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse (CEN EAST)“
2013-2015 ERASMUS LLP. Collaborative Reformation of Curricula on Resilience Management with Intelligent Systems on Open Source and Augmented Reality (RESINT)
2013-2016 ERASMUS LLP. Collaborative Action towards Disaster Resilience Educatioon (CADRE).
Kita veikla
Erasmus studentų mentorė