Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Plonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2014
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2014 Techninė galimybių studija siekiant įgyvendinti programinį vaizdo stabilizavimą pagal padėties jutiklių signalus
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Serackis Artūras, Semi-automatic analysis of gyrotropic semiconductor waveguides using neural network // Acta Physica Polonica A, Warszawa : Polish Academy of Sciences.. ISSN 0587-4246. Vol. 119, no. 4 (2011) p. 542-547 2011
01T Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Cylindrical phase shifters with solid-state plasma // Challenges of modern technology, Warsaw : Warsaw University of Technology. ISSN 2082-2863. Vol. 3, iss. 1 (2012) p. 7-9 2012
01T Mališauskas Vacius, Plonis Darius, The investigation of gyroelectric n-InAs phase shifters characteristics // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 122, no. 6 (2012) p. 121-124 2012
01T Katkevičius Andrius, Mališauskas Vacius, Plonis Darius, Serackis Artūras, Calculations of characteristics of microwave devices using artificial neural networks // Przegląd elektrotechniczny, Warsaw : Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 88, iss. 1a (2012) p. 281-285 2012
01T Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Giroelektrinių bangolaidžių su anizotropiniu dielektriko sluoksniu tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 2 (2014) p. 218-223 2014
01T Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Katkevičius Andrius, Investigation of anisotropic cylindrical semiconductor-dielectric waveguides // , Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 21, no. 5 (2015) p. 48-53 2015
01T Plonis Darius, Katkevičius Andrius, Mališauskas Vacius, Serackis Artūras, Matuzevičius Dalius. Investigation of new algorithms for estimation of losses in microwave devices based on a waveguide or a meander line. Acta Physica Polonica A. Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 129, no. 3 (2016), p. 414-424. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Plonis Darius, Giromagnetinių bangolaidžių tyrimas // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (2008 m. kovo 14 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 144-151
2010-01-01 Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Serackis Artūras, Gyrotropic waveguides analysis based on the neural // 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010, Vilnius : GEOZONDAS Ltd p. 509-512. [Duomenų bazės: IEEE/IEE, Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Martavičius Romanas, The investigation of microwave gyroelectric modulators // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 142-147. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Jasevičiūtė Vita, Plonis Darius, Serackis Artūras, Dynamic adaptation of the jitter buffer for video streaming applications // 2014 IEEE 2nd Workshop on advances in information, electronic and electrical engineering (AIEEE), proceedings of the 2nd workshop November 28–29, 2014 Vilnius, Lithuania, Washington : IEEE, 2014 p. [1-4.]
2015-01-01 Plonis Darius, Serackis Artūras, Inertial sensor based object tracking method for video based technical support system // Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), New York : IEEE, 2015 p. [1-4]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
rusų B2 B2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Multimedijos technologijos
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 2
Pirmosios pakopos Elektronikos pagrindai
Pirmosios pakopos Elektromagnetinio lauko teorija
Pirmosios pakopos Skaitmeniniai įtaisai
Pirmosios pakopos Elektronikos įtaisai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Varšuvos technologijos universitetas Lenkija Mokslinė stažuotė 2013-2013
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-- IEEE Lietuvos skyriaus vykdomojo komiteto narys
2010-2012 IEEE VGTU studentų atstovybės pirmininkas
2013-2014 IEEE Lietuvos skyriaus GOLD (Graduates of the Last Decade) pirmininkas
2015-2015 IEEE Lietuvos skyriaus Jaunųjų profesionalų (YP -Young Professionals) pirmininkas