Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ilona Skačkauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Vadyba ir verslo administravimas, aukštasis išsilavinimas (bakalauras) 1999
Vilniaus universitetas Vadyba ir verslo administravimas, aukštasis išsilavinimas (magistras) 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo mokslo krypties daktaro laipsnis 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas 2018
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus kolegija lektorius, praktinio mokymo firmos vadovas 2001-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentas 2005-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorius 2007-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos fakulteto Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėja 2012-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2016--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos fakulteto Vadybos katedros vedėja 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 Lietuvos pašto paslaugų rinkos analizė
2013-2014 Programinės įrangos sukūrimo ir diegimo ekonominis ir komercinis gyvybingumo vertinimas (galimybių studija)
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Skačkauskienė Ilona, Pokyčiai Lietuvos mokesčių sistemoje: problemos ir aktualijos // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 3(31) p. 16-29 2011
03S, 04S Skačkauskienė Ilona, Bytautė Sigita, Socialinio kapitalo apibrėžties ir matavimo problematika // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012) p. 208-216 2012
03S Tunčikienė Živilė, Skačkauskienė Ilona, Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo buklė ir jos gerinimo prielaidos // Socialinių mokslų studijos, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1) p. 97-110 2012
03S Skačkauskienė Ilona, Darbo užmokesčio apmokestinimo lyginamieji vertinimai // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013) p. 97-103 2013
03S, 04S Skačkauskienė Ilona, Peculiarities of labour income taxation in the Baltic States // Entrepreneurial business and economics review (EBER), Cracow : Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 1, no. 4 (2013) p. 57-70 2013
03S Tunčikienė Živilė, Skačkauskienė Ilona, Grenčiková Adriana, Sustainable development of public sector : the state and assumptions of improvement of functional review in public institutions // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013) p. 11-21 2013
03S, 04S Skačkauskienė Ilona, Research on the dynamics of Lithuanian state revenue and preferences for expenditure allocation // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 4 (2013) p. 806-817 2013
03S Senda Aivaras, Skačkauskienė Ilona, Veiksnių, turinčių įtakos nacionalinio biudžeto balansui, tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014) p. 49-55 2014
03S Navickas Valentinas, Skačkauskienė Ilona, Navikaitė Aida, Theoretical investigation of trust in small and medium sized enterprises // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 2 (2014) p. 160-169 2014
03S Skačkauskienė Ilona, Kiselevskaja Anželika, Telekomunikacijų įmonių darbuotojų darbo motyvacijos vertinimo rodiklių sistema // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014) p. 245-253 2014
03S Skačkauskienė Ilona, Vilkaitė-Vaitonė Neringa, Measurement of customer loyalty towards service providers: a conceptual framework // International journal of management - theory and applications (IREMAN), London : Praise Worthy Prize. ISSN 2281-8588. Vol. 2, no. 4 (2014) p. 109-115 2014
03S, 04S Zabarauskaitė Rasa, Skačkauskienė Ilona, The survey of attitudes toward work by the unemployed in Lithuania // International journal of management - theory and applications (IREMAN), London : Praise Worthy Prize. ISSN 2281-8588. Vol. 2, no. 4 (2014) p. 109-115 2014
03S Tunčikienė Živilė, Grenčikova Adriana, Skačkauskienė Ilona, Development of public and private sector partnership: managerial aspects // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014) p. 11-21 2014
04S Skačkauskienė Ilona, Drejeris Rolandas, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Zabarauskaitė Rasa, Structural changes of Lithuanian postal services: possibilities of penetration // Ekonomika, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 93, no. 2 p. 98-115 2014
04S Katinienė Aušra, Skačkauskienė Ilona, Socialinio kapitalo vadybiniai aspektai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014) p. 25-32 2014
03S Skačkauskienė Ilona, Katinienė Aušra, Žinių potencialo sampratos formavimasis tinklaveikos visuomenėje // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015) p. 163-171 2015
03S Skačkauskienė Ilona, Davidavičius Sigitas, Masinio indvidualizavimo koncepto ypatumai // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 2 (2015) p. 132-139 2015
03S, 04S Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Paslaugų vartotojų lojalumas: monografija. Vilnius: Technika. 2017
S 003; S 004 Maknickienė Nijolė; Lapinskaitė Indrė; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona. Patterns of inequality of Lithuanian regions. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 2 (2018), p. 323-342. 2018
03S Skačkauskienė Ilona; Hrušecká Denisa; Katinienė Aušra; Čepel Martin. Evaluation of knowledge synergy components. E&M Ekonomie a management=E&M Economics and management. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 21, iss. 1 (2018), p. 144-158. 2018
S 003; S 004 Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Modulinio projektavimo taikymo paslaugoms problematika. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-7. 2019
S 003; S 004 Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona. Green marketing orientation: evolution, conceptualization and potential benefits. Open economics. Warsaw: De Gruyter. ISSN 2451-3458. vol. 2, iss. 1 (2019), p. 53-62. 2019
S 003 Skačkauskienė Ilona; Švogžlys Povilas; Lemańska-Majdzik Anna. Formation of a conceptual model for a new services. Polish journal of management studies. Częstochowa: Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452. vol. 19, iss. 2 (2019), p. 374-384. 2019
S 003; S 004 Skačkauskienė Ilona; Ślusarczyk Beata; Baryń Magdalena; Kot Sebastian; Navickas Valentinas. Assesment of sustainable economic development facets: peculiarities of family businesses size in selected economies. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 9, iss. 1 (2019), p. 51-62. 2019
S 003 Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona. Service customer loyalty: an evaluation based on loyalty factors. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 6 (2020), p. 1-20. 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Skačkauskienė Ilona. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos; ISBN 9786094571367 (2012), [psl.: 124], [aut. lankų.: 5,75]
2014 Andriušaitienė Daiva, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Skačkauskienė Ilona, Stasytytė Viktorija, Zabarauskaitė Rasa. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika; ISBN 9786094170836 (2014), [psl.: 29], [aut. lankų.: 2,07]
2018 Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Davidavičienė Vida; Skačkauskienė Ilona; Mitkus Sigitas. 10th international scientific conference "Business and Management' 2018" : selected papers May 3-4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018.
2019 Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Jokšienė Izolda; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Tamošiūnas Andrius; Mitkus Sigitas; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2019
2019 Skačkauskienė Ilona. Mane žavi jaunų žmonių sąmoningumas. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2019, Nr. 2(20), p. 26-29.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Skačkauskienė Ilona, Mokesčių studijų ir praktinio darbo sąsajos aktualumas // Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje, p. 82-86
2010-01-01 Skačkauskienė Ilona, Tax system evaluation model // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 719-727. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Tunčikienė Živilė, Skačkauskienė Ilona, Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo uždavinių racionalaus sprendimo prielaidos // Practice and research in private and public sector-11, Vilnius : MRU, 2011 p. 117-124
2011-01-01 Skačkauskienė Ilona, Toropovaitė Kristina, Ryšių marketingo kaip vartotojų lojalumą formuojančio veiksnio tyrimas // Contemporary Issues in Business, Management and Education'2011, Vilnius : Technika, 2011 p. 264-276
2012-01-01 Skačkauskienė Ilona, Tunčikienė Živilė, The evaluation of the Lithuanian tax system reform // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 749-759. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Skačkauskienė Ilona, Katinienė Aušra, Finansų specialistų rengimas aukštosiose mokyklose: informacinių technologijų pritaikomumas // Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje, Vilnius : Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2013 p. 137-143
2014-01-01 Skačkauskienė Ilona, Navickas Valentinas, Davidavičius Sigitas, Concept features of mass customization // Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom rozvoji: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie konanej v Podhajskej v dnoch 16.-17.10. 2014, Podhajska : Eastern European development agency, 2014 p. 131-138
2014-01-01 Skačkauskienė Ilona, Tunčikienė Živilė, Comparative evaluation of the labour income taxation in the Baltic States // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 439-449
2015-01-01 Skačkauskienė Ilona, Pledzevičienė Audronė, Transporto sektoriaus apmokestinimo teisingumo ir produktyvumodidinimo galimybės diengiant intelektualią sistemą // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 63-72
2016-02-11 Skačkauskienė Ilona; Gilytė Kotryna. Mokesčių vaidmens ir apmokestinimo principų teorinė analizė. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-11.
2016-02-11 Mockevičiūtė Eglė; Skačkauskienė Ilona. Pajamų iš verslo subjektų sumokėto pridėtinės vertės mokesčio įvertinimas. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-9
2018-02-09 Skačkauskienė Ilona; Steponavičius Virginijus. Oro navigacijos paslaugų teikmas: pokyčiai ir išūkiai. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9.
2018-02-14 Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Paslaugos sampratos aktualizavimas šiuolaikinėje vadyboje. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-9.
2018-05-03 Skačkauskienė, I.; Radzevičienė A.; Švogžlys, P. 2018. Pranešimas „Conceptual new service development model“ 10-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Business and Management–2018”, vykusioje 2018 m. gegužės 3–4 d. Vilnius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
2018-10-25 Skačkauskienė I.; Švogžlys P. 2018. Presentation „Different generations behaviour in the context of the new services development“ in the International Scientific Conference "Business and Management Sciences: New Challenges in Theory and Practice", held during the 25–26 of October 2018, Szent Istvan University, Gödöló, Hungary.
2018-10-25 Skačkauskienė I.; Švogžlys P. 2018. Different generations behaviour in the context of the new services development. Tarptautinė mokslinė konferencija "Business and Management Sciences: New Challenges in Theory and Practice", vykusioje 2018 m. spalio 25–26 d., Szent Istvan Universitete, Gödöló, Vengrijoje.
2019-05-09 Skačkauskienė, I.; Vestertė, J. 2019. Pranešimas „DISCOURSE ON SERVICE MODULARITY: INVESTIGATING SERVICE DELIVERY PROCESS“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “ Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering”, vykusioje 2019 m. gegužės 9–10 d. Vilnius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
2019-10-09 Vilkaitė-Vaitonė, N.; Skačkauskienė, I. 2019. Pranešimas „Factors Affecting Implementation of Green Marketing Orientation“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Globalization and its socio-economic consequences 2019“, potemėje “Sustainability in the Global-Knowledge Economy” vykusioje 2019 m. spalio 9–10 d. Rajecke Teplice (Slovakija).
2019-10-11 Vesterte, J.; Skačkauskienė, I. 2019. Pranešimas „Exploring the methodological potential for decision-making in service modularization planning“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE‘2019) vykusioje 2019 m. spalio 11 d. Rygoje (RTU)
2019-10-11 Skačkauskienė, I.; Vilkaitė-Vaitonė, N. 2019. Pranešimas „Evaluation of green marketing performance: a methodological perspective“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE‘2019) vykusioje 2019 m. spalio 11 d. Rygoje (RTU)
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 C1 B2
prancūzų A2 A1 A2
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Socialinių inovacijų vadyba (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Mokslinė praktika
Doktorantūros Vadybos teorija
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas Lietuva Stažuotė Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filiale 2011-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 8 ak. val. kvalifikacijos kėlimo kursai tema "Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9)" 2011-2012
Šiuolaikinių didaktikų centras Lietuva 8 ak. val. seminaras "Suaugusiųjų mokymas: dėstymo metodai" 2012-2012
Vytauto Didžiojo universitetas Lietuva 32 ak. val. vertintojų-ekspertų mokymai 2012-2013
Všį " žinių visuomenės institutas" Lietuva 8 ak. val. seminaras " Inovacijų valdymas: vertės ir verslumo modelio inovacijos" 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva SciVerce Direct mokymai 2012-2012
Krokuvos ekonomikos universitetas Lenkija Stažuotė pagal ERAZMUS dėstytojų mainų programą 2013-2013
Polish Chamer of Railway Lenkija Stažuotė pagal Erasmus+ STAFF MOBILITY programą 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 21 ak. val. mokymai "Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas" 2015-2015
Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija Lietuva Seminaras "Studijų proceso tobulinimas, integruojant verslo simuliacijas" (4,5 val.) 2015-2015
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Lietuva Mokymo(si) metodų parinkimas ir taikymas (8 akad. val.) 2016-2016
Szent Istvan universitetas Vengrija Stažuotė pagal Erasmus+ Teaching Mobility programą 2017-2017
Lilio katalikiškasis universitetas Prancūzija Stažuotė pagal Erasmus+ Training Mobility programą 2018-2018
Kazachstanas Stažuotė pagal projektą „Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas“ 2018-2018
Lilio katalikiškasis universitetas (Université Catholique de Lille) Prancūzija Stažuotė pagal Erasmus+ Teaching Mobility programą 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 Projektas "Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038l. Vykdytoja.
2012-2013 Projektas "Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027. Ekspertė.
2013-2014 Projektas "Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003, pagal 2012 m. rugsėjo 18 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 12/09/18. Ekspertė.
2015-2015 Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, vykdomo pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003, pasirašytą 2011 m. lapkričio 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos, veiklą – studentų moksliniai tyrimai. Vadovė.
2018-2019 Projektas „Patirties partneriai LT“ Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009. Vadovė.
2019-2021 Projektas „Žaliasis marketingas Lietuvoje: kritinis vertinimas ir plėtros galimybės“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0116. ES SF priemonė 09.3.3-LMT-K-712-02. Vadovė.
2020-2023 Projektas ERASMUS+ Knowledge Alliance „European Corporate Social Entrepreneurship Curriculum (EMBRACE)“ [„Europos įmonių socialinio verslumo ugdymo programa“(EMBRACE), Nr. 612464-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA]. 2020–2023. Tyrėja.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-- Tarptautinės mokslinės konferencijos "Contemporary Issues in Business, Management and Education" organizacinio komiteto narė, sekcijų „Sustainable economic development“ ir „Contemporary issues of economics and management studies: problems and perspectives“ vadovė.
2012-- Žurnalo "US-China Public Administration" recenzentų komisijos narė.
2012-- Tarptautinės mokslinės konferencijos "Business and management" organizacinio komiteto narė.
2013-- Pirmos pakopos Organizacijų valdymo studijų programos komiteto pirmininkė
2013-- Antros pakopos Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos komiteto pirmininkė
2013-- Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo Verslo vadybos fakulteto komisijos narė.
2013-- VGTU Verslo vadybos fakulteto pirmos pakopos "Organizacijų valdymas" studijų programos ir antros pakopos "Inžinerinės ekonomikos ir vadybos" studijų programos pirmininkė.
2013-- VGTU Verslo vadybos fakulteto tarybos, studijų komiteto narė.
2013-- Tarptautinės mokslinės konferencijos „Sustainable regional development: economical, management and technological possibilities“ mokslo komiteto narė.
2013-- Tarptautinės mokslinės konferencijos „Human Resources and Regional Development“ mokslo komiteto narė.
2014-- Tarptautinio žurnalo „Management - Theory and Applications (IREMAN)“ redkolegijos narė.
2014-2018 Žurnalo „Vadyba“ redaktoriaus pavaduotoja.
2014-- Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas XXI Amžiuje“ mokslinio komiteto narė.
2014-- Tarptautinės konferencijos "Innovation in Business, Economics and marketing research" patariamojo komiteto pirmininkė.
2015-- Žurnalo "Independent Journal of Management & Production" redkolegijos narė
2017-- Tarptautinės konferencijos "MANAGERIAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN GLOBALIZATION ERA" organizacinio komiteto narė
2017-- Žurnalo Business, Management and Education redkolegijos narė
2017-- Tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos "Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos" mokslinio komiteto narė
2017-2021 Vadybos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė
2018-- Tarptautinės mokslinės konferencijos „Human Resources Management: Current Trends, Challenges, Inspirations", vykusios 2018 m. gegužės 10-11 d. Slovakijoje, mokslinio komiteto narė
2018-- Tarptautinės mokslinės konferencijos „Business and Management Sciences: New Challenges in Theory and Practice" , vyksiančios 2018 m. spalio 25-26 d. Vengrijoje, mokslinio komiteto narė
2019-2022 Lietuvos mokslo premijų komisijos narė
2019-- Tarptautinės mokslinės konferencijos "The Impact of Industry 4.0 on Job Creation" mokslinio komiteto narė (Slovakija, 2019)
2019-- Žurnalo Social and Economic Revue redkolegijos narė
2019-- Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisijos narė
Kita veikla
D. Gedvilaitės (VGTU, 2019), A. Binkytės (VGTU, 2018) daktaro disertacijos gynimo tarybų pirmininkė
2017-01-31 skaityta paskaita moksleiviams "Sėkmingo verslo pagrindas - modernus valdymas"
E. Žemaičio (VGTU, 2019), K. Barkauskienės (KTU, 2017), L. Lobanovos (VGTU, 2015), R. Kontautienės (KTU, 2016) daktaro disertacijų gynimo tarybų narė
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos narė.
Vesti mokymai - 2014 m. sausio 14-15 d. d. akademiniam personalui skirti vertintojų mokymai pagal projektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003, remiantis 2012 m. rugsėjo 18 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr. 12-09-18. Mokymų trukmė 16 val.
Vesti mokymai - 2015 m. kovo 30 d. „Mokyklos kultūros tobulinimas, siekiant užtikrinti sėkmingą mokymąsi“. Mokymų trukmė 6 val.