Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Renaldas Vilkancas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas inžinierius ekonomistas, aukštasis išsilavinimas 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas verslo vadyba magistras, aukštasis išsilavinimas 1995
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Vilkancas Renaldas, Omega atžvilgiu optimizuoto akcijų portfelio empiriniai tyrimai // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014) p. 58-70. 2014
04S Vilkancas Renaldas, Characteristics of omega-optimized portfolios at different levels of threshold returns // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 12 nr. 2 (2014) p. 245-265. 2014
04S Vilkancas Renaldas, Omega-optimized portfolios: applying stochastic dominance criterion for the selection of the threshold return // Trends economics and management, Brno : Brno University of Technology. ISSN 1802-8527. Vol. 10, iss. 25 (2016) p. 56-67. 2016
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Finansų valdymas
Pirmosios pakopos Įstaigų finansų valdymas
Pirmosios pakopos Verslo finansai
Pirmosios pakopos Įmonių finansų valdymas