Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aušra Zigmontienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas chemijos mokslų bakalauras 1995
Vilniaus universitetas aplinkotyros ir aplinkotvarkos mokslų magistas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas technikos mokslų daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentė 1998-2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2003--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2011 Aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos 2011-2013 metams parengimas
2011-2012 Kvapų valdymo metodinių rekomendacijų parengimas
2011-2013 Projekto "Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" viešinimas
2013-2013 3 projekto paraiškų aplinkosauginis-techninis vertinimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Zigmontienė Aušra, Žarnauskas Lukas, Investigation and analysis of air-cleaning biofilter hybrid biocharge quantitative and qualitative parameters // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 1 (2011) p. 81-88 2011
04T Margenytė Laura, Zigmontienė Aušra, Tomaševskis Eduardas, Pagrindinių vandens užterštumo Vilnios upėje charakteristikų analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012) p. 435-440 2012
Kompostavimo danga. Autoriai: Zigmontienė Aušra, Marčiulaitienė Eglė, 2013-07-25. Autoriaus indėlis 0,50 2013
04T Butkutė Simona, Zigmontienė Aušra, Biogeninių medžiagų koncentracijų Neries intake Šventojoje vertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 343-348 2013
04T Turkienė Nora, Zigmontienė Aušra, Buinevičius Kęstutis, Plečkaitienė Raminta, Sewage sludge combustion - experimental and theoretical analysis // Chemical and Process Engineering, Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0208-6425. Vol. 34, iss. 2 (2013) p. 203-214 2013
04T Marčiulaitienė Eglė, Zigmontienė Aušra, Application of a natural cover during sewage sludge composting to reduce gaseous emissions // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 22, iss.2 (2013) p. 621-626 2013
04T, 03B Zigmontienė Aušra, Liberytė Indrė, Sunkiųjų metalų (Cr, Cd, Ni) koncentracijų kaita nuotekų dumblo vermikompostavimo proceso metu // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 362-367 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2004 Atmosferos ir hidrosferos apsaugos laboratoriniai darbai
2008 Environmental protection, Handbook
2008 Aplinkos apsauga. Vadovėlis
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Zigmontienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa, Application of the biological air purification technologies // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5
2005-01-01 Zigmontienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa, Application of the biological air purification technologies // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 311-315. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Stepanonytė Dovilė , Zigmontienė Aušra, Termodinaminis katilinių išmetamųjų dujų NOx taršos kenksmingumo naikinimo proceso karbamidu įvertinimas // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 542-548
2007-01-01 Darginavičiūtė Donata, Zigmontienė Aušra, Aplinkos taršos pramoniniuose rajonuose tyrimai ir analizė // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 533-541
2008-01-01 Marčiulaitienė Eglė, Zigmontienė Aušra, Nuotekų dumblo tvarkymas ir kvapų mažinimo problema // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 542-552
2008-01-01 Žarnauskas Lukas, Zigmontienė Aušra, Basic characteristics analysis of biocharge in air cleaning biofilters // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 455-461
2008-01-01 Darginavičiūtė Donata, Zigmontienė Aušra, Sieros ir azoto junginių sklaidos Mažeikių pramoninio rajono dirvožemyje modeliavimas // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 298-306
2008-01-01 Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Neseckas Algirdas, Kolosovskis Ričardas, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmontienė Aušra, Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-11]
2008-01-01 Zigmontienė Aušra, Marčiulaitienė Eglė, Efficiency optimisation of sewage sludge usage for soil fertilisation // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-01-01 Zigmontienė Aušra, Marčiulaitienė Eglė, Efficiency optimisation of sewage sludge usage for soil fertilisation // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 472-477. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2010-01-01 Puzaitė-Jurevič Sigita, Zigmontienė Aušra, Kazokiškių sąvartyne vykstančių biodegradacijos procesų įtakos filtrato sudėčiai analizė // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 248-252
2010-01-01 Kaliakinaitė Inga, Zigmontienė Aušra, Bioskaidžių atiekų kompostavimo metu išsiskiriančių dujinių teršalų tyrimai ir analizė // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 173-178
2010-01-01 Zigmontienė Aušra, Godvod Rafal, Bendrosios organinės anglies ir bendrojo azoto pokyčio analizė nuotekų dumblo aerobinio ir anaerobinio kompostavimo proceso metu // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 164-172
2011-01-01 Kazlauskienė Agnė, Grubliauskas Raimondas, Idzelis Raimondas Leopoldas, Zigmontienė Aušra, Klaipėda region municipality monitoring programs environmental – methodological approaches // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 162-168
2011-01-01 Zigmontienė Aušra, Marčiulaitienė Eglė, Research of organic carbon loss in sewage sludge compost by using composting covers // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 503-507
2011-01-01 Margenytė Laura, Zigmontienė Aušra, Azoto ir jo junginių kaitos tyrimai paviršiniuose vandens telkiniuose šaltuoju metų laikotarpiu // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 186-192
2011-01-01 Puzaitė-Jurevič Sigita, Zigmontienė Aušra, Sąvartyno filtrato teršiančių medžiagų koncentracijų vertinant meteorologines sąlygas analizė // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 150-155
2011-01-01 Marčiulaitienė Eglė, Zigmontienė Aušra, Dujinių emisijų kompostuojant nuotekų dumblą kaupuose tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 29-31
2011-01-01 Zigmontienė Aušra, Marčiulaitienė Eglė, Research of organic carbon loss in sewage sludge compost by using composting covers // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 503-507. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Kazlauskienė Agnė, Grubliauskas Raimondas, Idzelis Raimondas Leopoldas, Zigmontienė Aušra, Klaipėda region municipality monitoring programs environmental – methodological approaches // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 162-168. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Turkienė Nora, Zigmontienė Aušra, Nuotekų dumblo panaudojimo energetikoje tyrimai // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 153-158
2014-01-01 Zigmontienė Aušra, Liberytė Indrė, Heavy metals (Cr, Cd And Ni) concentrations in sewage sludge and bioaccumulation by Californian earthworms in the process of vermicomposting // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]
2014-01-01 Zigmontienė Aušra, Liberytė Indrė, Heavy metals (Cr, Cd And Ni) concentrations in sewage sludge and bioaccumulation by Californian earthworms in the process of vermicomposting // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2015-01-01 Gasytė Gintarė, Zigmontienė Aušra, Nuotekų dumblo vermikomposto procesų tyrimų analizė // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 44-49
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C2 C1
vokiečių B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Atliekų perdirbimas
Pirmosios pakopos Ekologija ir aplinkotyra
Pirmosios pakopos Kraštotvarka
Pirmosios pakopos Aplinkos chemija
Pirmosios pakopos Aplinkos apsauga
Pirmosios pakopos Vandenų apsauga
Pirmosios pakopos Žmogus ir aplinka
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursai „MOODLE terpės naudojimas mokymo procese (8 valandos) 2011-2011
MRUNI Lietuva Bendrieji mokymai ir mokymai apie neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą, vertinimo metodus ir modelius 2012-2012
AB "Vilniaus Vandenys", AB "Arginta" Lietuva Praktinė stažuotė 2012-2012
Aveiro universitetas Portugalija ERASMUS+ mokymosi programa 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2013 COST ES0805 Biosferos sausumo dalis žemės sistemoje
2012-2013 Projektas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose” (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004)
2013-2014 „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR – 2)“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002, Inžinerijos studijų krypčių aprašų rengimas
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- Jaunųjų mokslininkų konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" mokslinio komiteto narė
Kita veikla
Aplinkos inžinerijos fakulteto studijų komiteto narė