Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Edvardas Matkevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus politechnikumas Radiotechnikas technologas 1967
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius elektrikas, aukštasis išsilavinimas 1976
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus valstybinis V.Kapsuko vardo universitetas Radijo fizikos katedros laborantas 1967-1967
Karinis dalinys l.p. 34954, Čekoslovakija Karinė tarnyba, radijo ryšio dirbtuvių meistras, viršininkas 1967-1969
Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykla Elektromechanikas 1970-1976
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vyresnysis inžinierius, dėstytojas, asistentas, docentas 1976-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Magnetic field in the air gap of double–sided linear induction machine. Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2008, No. 5(85), p. 13-16.. [M.kr.:01T] 2009
01T Peculiarities of linear induction machine, operating at the mode of phase regulator. Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2009, No. 4(92), p. 83-86.. [M.kr.:01T] 2009
01T Calculation of spectrum characteristics for braking modes of linear induction motors. Solid State Phenomena. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1392-4044. Vol. 164 (2010), p. 41-46.. [M.kr.:01T] 2010
01T Karaliūnas Bronius, Matkevičius Edvardas, The edge effects influence on the braking characteristics of the linear induction motor // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 10 (2012) p. 9-12 2012
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2007 Matkevičius, Edvardas; Radzevičius Lionginas. Human safety. Technika. ISSN 9789955281221, 150 p. :. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 10]
2007 Matkevičius, Edvardas; Radzevičius Lionginas. Žmonių sauga. Technika. ISSN 9789955281283, 143 p. :. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 10]
2008 Radzevičius, Lionginas; Matkevičius, Edvardas. Elektromechaninių sistemų valdymas. Technika. ISSN 9789955283607, 105 p.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 7]
2009 Matkevičius, Edvardas. Mikroprocesoriniai valdymo įtaisai. Technika. ISSN 9789955284796, 176 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 12]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1996-01-01 Matkevičius Edvardas, Kompiuterizuota duomenų surinkimo apdorojimo sistema // Konferencijos "Lietuvos mokslas ir pramonė" pranešimų medžiaga (Kaunas, 1996 m. vasario 1-2 d.), Kaunas : Technologija, 1996 p. 164-168
2006-01-01 Matkevičius Edvardas, Radzevičius Lionginas, Elektromagnetinio variklio charakteristikų tyrimas // Tarptautinė konferencija "Elektros ir valdymo technologijos 2006": ECT 2006: 2006 m. gegužės 4-5, Kaunas: pranešimų medžiaga, Kaunas : Technologija, 2006 p. 358-362
2006-01-01 Matkevičius Edvardas, Radzevičius Lionginas, Linear induction motor as the resource of electromagnetic disturbances // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 186-189. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Karaliūnas Bronius, Matkevičius Edvardas, Spectral characteristics of the braking current of linear induction motor // Fifth International Congress Mechanical Engineering Technologies'06: September 20-23, 2006 Varna, Bulgaria: proceedings, Sofia. p. 3-6
2007-01-01 Matkevičius Edvardas, Radzevičius Lionginas, The research of the lim caused electromagnetic disturbance Dependance on its characteristics and velocity // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances. Bialystok Technical University, Faculty of Electrical Engineerig, 19-21 September 2007, Bialystok : Bialystok Technical University, 2007 p. 2.14-1 - 2.14-4. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Karaliūnas Bronius, Matkevičius Edvardas, Radzevičius Lionginas, Peculiarities of the low and high speed linear induction machine as the source of electromagnetic disturbances // EMD 2008: proceedings of the 18th International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 25-26 2008,Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika. p. 177-180. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2009-01-01 Karaliūnas Bronius, Matkevičius Edvardas, Calculation spectral characteristics of magnetic field of the linear induction motor at the braking modes // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials II: selected peer reviewed papers from the 3rd international conference (MSM 2007), Kaunas, Lithuania, 27-29 September 2007, Zurich : Trans Tech Publications LTD p. 136-139
2009-01-01 Radzevičius Lionginas, Matkevičius Edvardas, The operation of the linear induction motor by changing the position of the inductors between each other // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials II: selected papeer reviewed papers from the 3rd international conference (MSM 2007), Kaunas, Lithuania, 27-29 September 2007, Zurich : Trans Tech Publications Ltd. p. 169-174
2009-01-01 Karaliūnas Bronius, Matkevičius Edvardas, The edge effects influence on the braking force of linear induction motor // ECT - 2009: proceedings of the 4th international conference on electrical and control technologies, May 7-8, 2009, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2009. p. 223-226. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Karaliūnas Bronius, Matkevičius Edvardas, Calculation of spectrum characteristics for braking modes of linear induction motors // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 41-46. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
rusų C2 C2 C2
vokiečių B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Programuojamieji loginiai valdikliai
Pirmosios pakopos Taikomoji galios elektronika
Pirmosios pakopos Valdikliai
Pirmosios pakopos Mikroprocesoriniai valdymo įtaisai
Pirmosios pakopos Kompiuterinis technologijų valdymas
Pirmosios pakopos Skaitmeninė automatika
Pirmosios pakopos Kompiuterinis įrenginių valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Bendra Lietuvos Olandijos įmonė, UAB KTU – Festo PAC, Kaunas Lietuva Projektas „Mega-tinklas mechatronikos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema,“ seminarai, praktiniai užsiėmimai. 2003-2004
UAB „INVELZA“ Lietuva Stažuotė įgyti naujausių praktinių žinių ir įgūdžių technologinių procesų automatizavimo, mikroprocesorinių valdymo sistemų projektavimo bei gamybos, kompiuterizuotųjų valdymo sistemų projektavimo ir programinės įrangos kūrimo srityse. 2006-2006
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2006 „Development of research, study and information mechatronics centre“, EU supported project No. BPD04-ERF-1.5.1-04-04/SUT-15 (executive of VGTU project part).
2005-2007 „Reformation and renewing master and doctoral study programmes in mechatronic area“, EU supported project No. ESF/2004/2.50-03/SUT-165 (executive of VGTU project part).
2005-2008 „Arrangement and implementation of national programme of improvement of researches qualifications in mechatronics“, EU supported project No. ESF/2004.2.5.0-K02/SUT-164 (executive of VGTU project part).
2010-2015 „Development of research and study fields related to mechatronics“ (sponsored by Lithuanian government and EU), project No. VP2-1.1-ŠM M-04-V-02-008 (executive of VGTU project part).
2010-2015 „Sophistication of specialists related to mechatronics engineering field, improvement quality of teachers, mobility and stimulation of students interinstitutional cooperation“, (sponsored by Lithuanian government and EU), project No. VP2-2.2-ŠM M-04-V-02-010 (executive of VGTU project part).
2011-2012 „Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas“ , kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010, finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
2013-2013 Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas” poveiklės Nr. 1.1.1.2., projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075, finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.