Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dovilė Deltuvienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos mokslo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statistikos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Matematinės statistikos katedra Asistentė 1999-2001
VGTU Matematinės statistikos katedra Lektorė 2001-2005
VGTU Matematinės statistikos katedra Docentė 2005--
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Docentė 2006-2007
MRU Informatikos ir statistikos katedra Docentė 2007-2010
VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas Prodekanė 2010--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P Kasparavičiūtė Aurelija, Deltuvienė Dovilė, On large deviations for compound mixed Poisson process // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 54 (2013) p. 16-21. 2013
01P Kasparavičiūtė Aurelija, Deltuvienė Dovilė, On large deviations for random sums of the squares of weighted Gaussian random variables // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015) p. 36-41. 2015
01P Asymptotic expansion for the distribution density function of the compound Poisson process in large deviations // Journal of theoretical probability. New York: Springer Science+Business Media. ISSN 0894-9840. eISSN 1572-9230. 2017, Vol. 30, ISS. 4, p. 1655-1676. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Saulis Leonas, Deltuvienė Dovilė, Discounted payments theorems for large deviations // The XIIIth international conference "Applied stochastic models and data analysis", Vilnius : Technika, 2009 p. 217-222.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 A2
rusų B2 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika 2
Pirmosios pakopos Taikomoji matematika 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Studijų kokybės vertinimo centras Lietuva "Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandarų sukūrimas" ir "Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra" ---
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva "Kokybės vidaus audito principai ir nauda įgyvendinant vadybos sistemas" ir "Procesų valdymas" 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos uiversitetas Lietuva "Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas" 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2013 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM- 03-V priemonę „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“.
2013-2014 Projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“ ekspertų grupės narė.
Kita veikla
Nuo 2011 m. VGTU Senato narė ir Senato studijų komisijos narė.
Nuo 2011 metų VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Studijų komiteto pirmininkė.