Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rasa Smaliukienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2004--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, Boundaryless career management: theoretical perspective on individual and institutional agency // International journal of transitions and innovation systems, Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. vol. 3, no. 2 (2014) p. 153-160. 2014
03S Korsakienė Renata; Diskienė Danuta; Smaliukienė Rasa. Istitutionnal theory perspective and internationalization of firms. How institutional context influences internationalization of smes?. Entrepreneurship and sustainability issues [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. vol. 2, no. 3 (2015), p. 142-153. 2015
03S Monografija: Diskienė Danuta; Korsakienė Renata; Česynienė Rima; Drūteikienė Greta; Smaliukienė Rasa; Stankevičienė Asta. Verslininkų vadybinis potencialas ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015 2015
03S Korsakienė Renata; Diskienė Danuta; Smaliukienė Rasa. Institutional theory perspective and internationalization of firms. How institutional context influences internationalization of smes?. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss.3 (2015), p. 142-153 2015
03S Smaliukienė Rasa; Chi-Shiun Lai. Consumer value co-creation in online business : the case of global travel services. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, no. 2 (2015), p. 325-339. 2015
07S Smaliukienė, Rasa; Bekešienė, Svajonė; Chlivickas, Eugenijus; Magyla, Marius. Explicating the role of trust in knowledge sharing: a structural equation model test // Journal of business economics and management. Vilnius; London : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2017, Vol. 18, iss. 4, p. 758-778. DOI: 10.3846/16111699.2017.1317019. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 008,S 003] [Citav. rod.: 1,503 (2017, InCites JCR SSCI)] 2017
03S Korsakienė, Renata; Kozak, Vratislav; Bekešienė, Svajonė; Smaliukienė, Rasa. Modelling internationalization of high growth firms: micro level approach // E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec : Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. eISSN 1212-3609. 2019, vol. 22, iss. 1, p. 54-71. DOI: 10.15240/tul/001/2019-1-004. [EconLit; Cabell's; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003] [Citav. rod.: 1,211 (2018, InCites JCR SSCI)] 2019
03S 4. Energy transformation towards sustainability / Ed. Tvaronavičienė, Manuela; Beata Slusarczyk; Authors: Joanna Nakonieczny; Justinas Juozaitis; Gunnar Prause; Tarmo Tuisk; Sebastian Kot; Beata Ślusarczyk; Ugis Sarma; Girts Karnitis; Edvins Karnitis; Gatis Bazbauers; Juozas Baublys; Ruth C. Hughes; Marleen A. Troy; Agnė Šimelytė; Rasa Smaliukienė; Jurgita Raudeliūnienė; Dileta Jatautaitė; Jacek Brożyna; Martina Iorio; Monni Salvatore; Dainius Genys; Tadas Jakstas; Grzegorz Mentel.2020, Elsevier. ISBN: 9780128176887 2020
03S Smaliukienė, Rasa; Labutis, Gintaras; Juozapavičius, Aušrius. Pro-environmental energy behavior in the military: assessing behavior change factors at a selected military unit // Energies. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1073. eISSN 1996-1073. 2020, vol. 13, iss. 1, p. 1-12. DOI: 10.3390/en13010219. [EI Compendex Plus; RePec; DOAJ; CABI Abstracts; Scopus; INSPEC; Chemical abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [ 2020
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Smaliukienė Rasa, Verslo plėtra į ekonomiškai stiprias rinkas // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-5].
2006-01-01 Smaliukienė Rasa, Stakeholders' impact to corporate sustainability in developing and emerging economies // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 129-133. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Smaliukienė Rasa, Business expansion to developed markets : socially responsible international branding // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 206-210. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Chlivickas Eugenijus, Smaliukienė Rasa, Brand origin: theoretical framework and empirical evidence // Marketing and Management Sciences, London : Imperial College Press, 2008 p. 473-475. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2008-01-01 Smaliukienė Rasa, Petrauskaitė Neringa, Strategic marketing planning: approach of contingency and strategic intent // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 444-447.
2008-01-01 Smaliukienė Rasa, Petrauskaitė Neringa, Strategic marketing planning: approach of contingency and strategic intent // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 316-319. [Duomenų bazės: ];
2010-01-01 Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, The competencies of experts: the challenges in cosulting business // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 1086-1091. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, An aplication of business consulting procedures in public administration // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 505-510. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Smaliukienė Rasa, Consumer value co-creation: in search of theoretical framework // AVADA 2013: Current Interdisciplinary Research in Management and Administration’’, Vilnius : AVADA, 2013 p. 106-113.
2013-01-01 Smaliukienė Rasa, Tvaronavičienė Manuela, Korsakienė Renata, Boundaryless career after early retirment from military: institutional or inidividual agency? // The Association on Employment Practices and Principles (AEPP), 2013. Conference theme: Frontiers in Employment Practices and Principles: Emerging Trends, Issues, and Challenges. October 9–11, 2013, Atlanta, Georgia, Atlanta : AEPP, 2013 p. 101-105.
2014-01-01 Smaliukienė Rasa, Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Career management opportunities in international labour market: a theoretical perspective // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 293-300.
2014-01-01 Smaliukienė Rasa, Tvaronavičienė Manuela, Bridge employment: an opportunity for aging society // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 19th International scientific conference; Economics and management 2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 388-391. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
2014-01-01 Korsakienė Renata, Tvaronavičienė Manuela, Smaliukienė Rasa, Impact of energy prices on industrial sector development and export: Lithuania in the context of Baltic States // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 461-469.
2018-03-06 Korsakienė, Renata; Smaliukienė, Rasa; Bileišis, Mantas. Knowledge sharing in defence and security organisations: insights into particular practices. The 19th European Conference on Knowledge Management : (ECKM 2018) University of Padua, Italy 6-7 September 2018
2019-03-06 Korsakienė, Renata; Giedraitytė, Vidmantė; Smaliukienė, Rasa. Implementation of e-learning in risk governance education: good practices revisited // INTED 2019 Proceedings : 13th international technology/education and development conference 11-13 march , 2019, Valencia, Spain.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
rusų B1 C1 B1
vokiečių B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Tarptautinis marketingas ir komunikacija
Antrosios pakopos Marketingo strategija
Pirmosios pakopos Reklamos pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Tarpattinė verslo mokykla ISM LT Į studentą sutelktų studijų tobulinimas: tikslai, rezultatai, metodai 2017-2017
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija Lietuva Studentų ir dėstytojų veslumo ir kūrybiškumo ugdynas plėtojant kultūros ir kųrybinių industrijų verslo idėjas, 72 val. 2018-2018
Kauno technologijos universitetas LT Dizainu grindžiamas mąstymas 2018-2018
Aukštųjų komercinių studijų praktinė mokykla EPHEC Belgija Tarptautinė savaitė ir paskaitos pagal Erasmus+ 2019-2019
Versalio universitetas FR EUF Open Space 2019-2019
Popiežiskasis Javierian universitetas Kolumbija paskaitos pagal Erasmus+ programą 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2010 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansuojamos Mokyklų tobulino programos projekto “Lyderių laikas” I-ji dalis. Tyrėjas
2011-2013 2012-2013. LMT finansuojamos Nacionalinė mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projekto vadovas
2012-2014 LMT ilgalaikė institucinė 2012-2014 metų ekonomikos tyrimų programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“.
2015-- ES FP7 SHUMED projektas
2016-- ERASMUS+ projectas 2015-1-LT01-KA203-103467 RISK-NET
2016-- ERASMUS+ Nr. 2015-1-LT01-KA203-013487 Clustering creativity
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2009-- Vizituojanti dėstytoja: Varšuvos universitetas, FHS-Wien, Yasar universitetas, Krokuvos ekonomikos universitetas, Beja politechnikos universitetas, Windesheim aukštoji mokykla, Visejaus politechnikos institutas, Lappeerannan technikos universitetas, Nordhausen aukštoji mokykla.
2009-2015 Švietimo mainų paramos fondo ekspertė
2011-2015 Nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ priežiūros komiteto narė, Projekto metu buvo sukurta magistro studijų programa „Švietimo lyderystė“.
2012-2012 AHPGS Akkreditierung hGmbH ekspertė
2017-- ISO /TC 260 Žmogiškųjų išteklių vadybos technikos komiteto narys
2019-- Lenkijos nacionalinio mokslo centro ekpertas
2019-- Studijų kokybės užtikrinimo agentūrų Lietuvoje, Latvijoje ir Čekikoje ekspertė
2020-- NATO Moklso ir technologijų organizacijos ekspertas grupėje
Kita veikla
Mokslinė stažuotė Lenkijos nacionaliniame gynybos universitete. Lietuvos mokslo tarybos stipendija. 2011 m. rugsėjis- spalis.
Mokslinė stažuotė Research Institute for Managing Sustainability (University of Vienna). “UNDP Lietuva” stipendija, May, 2013.