Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vladas Antanas Malinauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Rygos politechnikos institutas Elektroninės technikos inžinierius 1983
Vilniaus technikos universitetas Elektronikos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1994
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Rygos politechnikos institutas, Prietaisų gamybos ir automatizacijos fakuktetas, Fizikos katedra Laborantas 1979-1979
Rygos politechnikos institutas, Prietaisų gamybos ir automatizacijos fakuktetas, Fizikos katedra Spec. aparatūros aptarnavimo laborantas 1979-1983
Specialus technologinis-konstravimo biuras nr.2 Panevėžio gamykloje ,,Ekranas" Inžinierius 1983-1984
Vilniaus MTI ,,Venta" Inžinierius 1984-1986
Vilniaus MTI ,,Venta" Vyresnysis inžinierius 1986-1988
Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas, vėlinimo ir atlenkimo sistemų mokslinių tyrimų laboratorija Jaunesnysis mokslinis bendradarbis 1988-1988
Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas, vėlinimo ir atlenkimo sistemų mokslinių tyrimų laboratorija Mokslinis bendradarbis 1988-1990
Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas, vėlinimo ir atlenkimo sistemų mokslinių tyrimų laboratorija Aspirantas 1990-1991
Vilniaus technikos universitetas Aspirantas 1991-1992
Vilniaus technikos universitetas Doktorantas 1992-1995
VGTU Elektronikos fakultetas Elektroninių sistemų katedra Asistentas 2001--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektroninių sistemų katedra Elektronikos fakulteto Elektroninių sistemų katedros Elektroninių sistemų mokomosios laboratorijos vedėjas 2016--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
--- Mikrojuostelinių vėlinimo linijų ir optoelektroninių analoginių skaitmeninių keitiklių modeliavimas, analizė ir taikymas. Kvalifikacinio mokslo darbo ataskaita. VGTU. Vilnius, 1998. 112 P. Vadovai Z.Vainoris, R.Martavičius
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
R.Martavičius, V.A.Malinauskas. Optoelektroninių analoginių skaitmeninių keitiklių modeliavimo metodika // Elektronika ir elektrotechnika.-Kaunas: Technologija, 1996. - Nr.3(7). P.65-69. -
R.Martavičius, V.A.Malinauskas. Optoelektroninių analoginių skaitmeninių keitiklių apibendrintasis modelis // Elektronika ir elektrotechnika.- Kaunas: Technologija, 1997 Nr.3(12).P.45-49 1997
R.Martavičius, V.A.Malinauskas. Optoelektroninių analoginių skaitmeninių keitiklių diskretizatorių su skirtingų pusbangės įtampų moduliatoriais savybės // Elektronika ir elektrotechnika.- Kaunas: Technologija, 1998 Nr.1(14).P.67-71 1998
Martavičius, R., Malinauskas, V.A. Optoelektroninių analoginių skaitmeninių keitiklių diskretizatorių su vienodų pusbangės įtampų moduliatoriais modelis ir savybės // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392–1215. Nr. 1(36). Kaunas: Technologija, 2002. P.20-23. 2002
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
latvių C2 B2 C2
lenkų B2 B1 C2
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 2
Pirmosios pakopos Elektronikos elementai ir sistemos
Pirmosios pakopos Elektronikos pagrindai
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 1
Pirmosios pakopos Elektronikos įtaisai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Puslaidininkiu fizikos institutas Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; video medžiaga ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas 2015-2015