Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Zita Savickienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius-elektrikas, aukštasis išsilavinimas 1983
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos ir elektrotechnikos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba docentas 2000
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VISI Elektros pavarų katedra Laborantė 1976-1982
VISI Elektros pavarų katedra Inžinierė 1982-1983
VISI Elektros pavarų katedra Vyr. inžinierė 1983-1987
KPI Vilniaus fakulteto Elektros įrengimų katedra Vyr. inžinierė 1987-1990
VGTU Automatikos katedra Vyr. inžinierė 1991-1991
VGTU Automatikos katedra Asistentė 1991-1997
VGTU Automatikos katedra Vyr. asistentė 1997-2000
VGTU Automatikos katedra Docentė 2000-2015
VGTU Automatikos katedra Katedros vedėja 2006-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Poška Algimantas Juozas, Savickienė Zita, Šlepikas Alvydas, Control and adjustment of linear induction motor starting force // Elektronika ir elektrotechnika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. No. 2 (98) (2010) p. 21-24 2010
01T Janickas Robertas, Savickienė Zita, Adaptive identification of induction drive // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 8 (2012) p. 19-22 2012
01T Rinkevičienė Roma, Savickienė Zita, Poška Algimantas Juozas, Performance of linear electric drive at localizing of dust explosions // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 122, no. 6 (2012) p. 101-104 2012
01T Poška Algimantas Juozas, Savickienė Zita, Zubaitis Jonas, Dynamics of unconventionally controlled linear electric drives // Journal of Measurements in Engineering (JME), Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 1, iss. 4 (2013) p. 183-188 2013
01T Janickas Robertas, Savickienė Zita, Detection of induction drive fault based on identification model // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 20, no.4 (2014) p. 29-32 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Poška Algimantas Juozas, Savickienė Zita, Lisauskas Saulius, Tiesiaeigės mechatroninės sistemos: mokomoji knyga; ISBN 9789955202905 (2008), [psl. 252], [aut. lankų: 6,000]
2010 Savickienė Zita, Teorinė elektrotechnika. D. 1.: laboratorinių darbų metodikos nurodymai; ISBN 9789955286042 (2010), [psl.: 102], [aut. lankų: 4,400]
2012 Savickienė Zita, Teorinė elektrotechnika; ISBN 9786094571435 (2012), [psl.: 124], [aut. lankų.: 5,41]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-04-20 Poška Algimantas Juozas, Rinkevičienė Roma, Savickienė Zita, Controlled linear electric drives // Proceedings 10th International Power Electronics and Motion Control Conference, Dubrovnik, 2002
2008-01-15 Rinkevičienė Roma, Smilgevičius Algirdas, Savickienė Zita, Model of nonsymmetrical linear induction motor // 5th international symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering". Doctoral school of energy and geotechnology. Kuressaare, Estonia, January 14-19, 2008, Tallinn : TUT, 2008 p. 12-16
2010-01-14 Savickienė Zita, Smilgevičius Algirdas, Janickas Robertas, Modeling of current space vector control // 8th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral school of energy and geotechnology II", Tallinn : Tallinn University of Technology, Faculty of Power Engineering, 2010 (Tallinn : JaJaa) p. 19-22
2011-05-05 Poška Algimantas Juozas, Savickienė Zita, Šlepikas Alvydas, Formation of force-speed characteristics of linear induction drive // ECT - 2011: proceedings of the 6th international conference on electrical and control technologies, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011 p. 251-254. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-05-06 Savickienė Zita, Janickas Robertas, Svarabovič Edvin, Experimental investigation into controlled induction drive // ECT - 2011: proceedings of the 6th international conference on electrical and control technologies, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011 p. 101-104. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-05-03 Janickas Robertas, Savickienė Zita, Measurements of electrical drive // ECT - 2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 175-178. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-05-04 Poška Algimantas Juozas, Savickienė Zita, Characteristics of unconventionally controlled linear electric drives // ECT - 2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 217-220. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Teorinė elektrotechnika 2
Pirmosios pakopos Teorinė elektrotechnika 1
Pirmosios pakopos Elektros inžinerijos įvadas
Pirmosios pakopos Teorinė elektrotechnika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "Kvalitetas" Lietuva Procesų valdymas ir sisteminis požiūris. ISO 9001:2000 ir ISO 19011:2002 reikalavimų interpretavimas. Audito reikšmė vadybos sistemoje. Taisyklės, vaidmenys ir bendravimas audito metu. Pasiruošimas auditui ir audito atlikimas. Praktiniai auditai. Audito ataskaitos sudarymas ir audito išvadų pristatymas. 2008-2008
Mykolo Romerio universitetas Lietuva Bendrieji mokymai ir mokymai apie neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą, vertinimo metodus ir modelius. Mokymai apie metodikų kūrimą pagal mokslo sritis/kryptis. 2012-2012
UAB "Neiluva" Lietuva Praktinė patirtis pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėjimas ją taikyti dėstomuose dalykuose 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2008 „Mechatronikos tyrėjų kompetencijos tobulinimo nacionalinės programos rengimas ir įgyvendinimas“. BPD 2.5 priemonės projektas. Sutartis Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-04/SUT-164. Projekto vykdytojas – KTU. Projekto partneriai – VGTU, KU. Vykdytoja.
2005-2008 „Mechatronikos krypties magistrantūros studijų programų ir doktorantūros pertvarkymas ir atnaujinimas“. BPD 2.5 priemonės projektas. Sutartis Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS03/SUT-165. Projekto vykdytojas – KTU. Projekto partneriai – VGTU, KU. Vykdytoja.
2010-2012 „VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047. Vykdytoja.
2010-2013 „Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas“ (Development of science and study branches related to Mechatronics), projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008. Vykdytoja.
2010-2013 „Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010. Vykdytoja.
2012-2013 "Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose", projekto kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004). Vykdytoja.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-2015 Pasaulinis Elektros ir elektronikos inžinierių institutas (angl. IEEE)
Kita veikla
Vadovavimas doktorantui: Robertas JANICKAS. „Mechatroninių pavarų parametrų identifikavimas realiuoju laiku“. Technologijos mokslai, Elektros ir elektronikos inžinerija (01T). Disertacija apginta 2013-12-11.