Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Algirdas Krupovnickas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas matematikas, aukštasis išsilavinimas 1975
LR švietimo ir mokslo ministerija technikos mokslų daktaras 1993
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos vadybos akademija (buvęs Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutas) Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerija Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos standartizacijos departamentas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vyr. dėstytojas Valstybinių programų skyriaus viršininkas Direktoriaus pavaduotojas Inovacijų skyriaus viršininkas Informacijos ir informacinių technologijų skyriaus vedėjas Direktoriaus pavaduotojas Fundamentinių mokslų fakulteto Informacinių technologijų katedros docentas (0.25 etato) Fundamentinių mokslų fakulteto Informacinių technologijų katedros lektorius (0.25 etato) 1986-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Krupovnickas, Algirdas. IT standartizacijos politika//Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos: IX mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, Alytus, 2011, p. 35-38. ISBN 9786098020168. Krupovnickas, Algirdas. Standartizacijos plėtros galimybės//Mokslas ir technika.2012, Nr. 2, p. 36–38. Krupovnickas, Algirdas Standards and competition //XVII International scientific and practical conference „The value system of modern society“, 2012, Kiev (Ukraine) and London (UK) in a remote interactive form. Prieiga per internetą: http://www.gisap.eu/node/4376 Algirdas Krupovnickas. Lithuanian helpdesk on standardisation//The second Electronic International Interdisciplinary Conference, 2013, p. 167–169. Prieiga per internetą: http://www.eiic.cz/ Parengti nuotolinio mokymo kursai temomis: Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje, Informacinės visuomenės plėtra ES, Magistrinio darbo pristatymas, 2014. Prieiga per internetą: http://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=2751 -
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Krupovnickas Algirdas, IT standartizacijos politika // Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos, Alytus : Alytaus kolegija, 2011 p. 35-38.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Informacinės visuomenės plėtros politika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
2011 m. „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, „Pramoninė nuosavybė kaip konkurencingumą skatinantis veiksnys: Europos Sąjungos ir pasaulinė patirtis“, „Sumanūs sprendimai valstybinėms institucijoms ir piliečiams“, „Duomenų konsolidavimas ir virtualizavimas: ekonominis naudingumas“, „Lietuvos konkurencingumo forumas“. 2012 m. dalyvavau seminaruose „Siekiant tobulumo viešajame administravime – nuo kokybės vadybos priemonių link kokybės kultūros“, „Duomenų konsolidavimas ir virtualizavimas: ekonominis naudingumas“, „Viešojo sektoriaus subjektų vadovų atsakomybė už vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, įgyvendinimą ir priežiūrą“. 2013 m. dalyvavau seminaruose „Atviri valdžios duomenys Lietuvoje – galimybės verslui, mokslui ir visuomenei“, „Baltic Cybersecurity Forum 2013“, „Dinaminės IT infrastruktūros: kokias technologijas renkamės joms kurti, ir kodėl?“, Conference "ICT2013: Create, Connect, Grow". 2014 m. dalyvavau „Forum for Chief Executive Officers of National Standards Bodies in Eastern and Central Europe and Central Asia“, „Efektyvaus duomenų valdymo nauda verslui“, „Efektyvus valstybės informacinių išteklių naudojimas: debesų kompiuterijos sprendimai“. ---