Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Laura Gudelytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Matematikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija 2006
Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo magistras 2008
Vilniaus pedagoginis universitetas Matematikos magistras 2008
Mykolo Romerio universitetas Socialinių mokslų daktarė, Vadyba - 03S 2018
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Mykolo Romerio universitetas Asistentė, Matematinio modeliavimo katedra 2009-2010
Mykolo Romerio universitetas Lektorė, Matematinio modeliavimo katedra 2010-2016
Socialinių mokslų kolegija Lektorė, Finansų katedra 2011-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė, Matematinio modeliavimo katedra 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė, Finansų inžinerijos katedra 2016-2020
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Finansai L.Gudelytė, M.Valužis. Valstybės finansai ir jų reguliavimas. (žinynas, 2012, SMK). UDK 336(035) ISBN 978-9986-31-400-4 2012
Finansai L.Gudelytė, M.Valužis. Investicinių ir pensijų fondų valdymas (vadovėlis, 2012, SMK). UDK 336.7(075.8) ISBN 978-9986-31-392-2 2012
Finansai L.Gudelytė, M.Valužis. Bankų valdymo ir jų priežiūros pagrindai. (žinynas, 2012, SMK). UDK 336.7:657.6(035) ISBN 978-9986-31-393-9 2012
Finansai L.Gudelytė, M.Valužis. Rizikos valdymas banke (žinynas, 2012, SMK). UDK 336.7(035) ISBN 978-9986-31-398-4 2012
Finansai L.Gudelytė, M.Valužis. Investicijų valdymas (uždavinynas, 2012, SMK). UDK 330.3(035) ISBN 978-9986-31-390-8 2012
Finansai Gudelytė, Laura, Navickienė, Olga. Modelling of Systemic Risk of Banking Sector. // Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564 (online). 2013, 3(2), p. 359–371. 2013
Finance L.Gudelytė. Overview of financial contagion channels in the banking sector of the Baltic States // Social technologies : research papers = Social technologies. Vilnius : Mykolas Romeris university. ISSN 2029-7564. 2014, [Nr.] 4(1), p. 139-150. 2014
Vadyba Gudelytė, Laura; Skaržauskienė, Aelita. Assessment of collective intelligence:methodological problems and perspectives // Proceedings of the 14th European conference on research methodology for business and management studies : ECRM 2015 : University of Malta Valletta, 11-12 June 2015 / edited by Frank Bezzina, Vincent Cassar. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISSN 2049-0968, ISBN 9781910810118. P. 195-202 2014
Vadyba Gudelytė, L., Navickienė, O, Aistė, V. Socialinių reiškinių vertinimo indeksų sudarymo ypatumų ir problemų apžvalga. // Socialinės technologijos, 2014, 4(2), p. 401–413, ISSN 2029-7564 2014
Vadyba L.Gudelytė, A.Skaržauskienė, A.Lančinskien Klasterių veikla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybių paieška // Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2014, [Nr.] 4(1), p. 192-204. 2014
Vadyba Laura Gudelytė, Ewart J., Krzywosz-Rynkiewicz B., Leichteris E., Mačiulis A., McLean H., Mickūnas A. Mikulskienė B., Paražinskaitė G., Paunksnienė Ž., Pitrėnaitė- Žilėnienė B., Rotomskienė R., Skaržauskienė A., Zalewska A., Žalėnienė I., Lange M., Benas B., Stasiukynas, A ., Kalinauskas M., Mačiulienė M., Navickienė O., Skaržauskienė A., Stokaitė V., Tamošiūnaitė R., Tvaronavičienė A., Valys T. Socialinės tecnologijos ir kolektyvinis intelektas (2015). Mykolas Romerio Universitetas, ISBN 978-9955-19-708-9. 628 p. [monograph]. 2015
Vadyba L.Gudelytė. On the impact of information asymmetry on evaluation and risk of cluster performance// Social Innovations: Theoretical and Practical Insights. ISSN 2029-7564 (online) SOCIAL TECHNOLOGIES 2015, 5(1), p. 32–43 2015
Vadyba L.Gudelyte. M.Valužis On the evaluation of synergy and systemic risk in innovation creating business clusters/ Proceedings of the 5th Business & Management Conference, Rome , ISBN 978-80-87927-34-2, IISES 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-06-16 ,,LMD 51 konferencija”, Šiauliai. ,,Matematinio ir matematikos istorijos tekstų supratimo palyginimas”. L.Gudelytė, J. Kastickaitė, A.Krylovas, T. Laukevičius.
2010-11-25 „Subalansuotų rodiklių sistemos pritaikymo organizacijų vertinimui tobulinimo galimybių apžvalga“ L. Gudelytė.// Socialinės technologijos 2010, MRU. p. 97, Vilnius - Net. ISBN 978-9955-19-208-4.
2010-11-25 „Tarptautinė konferencija socialinės technologijos 10“. „Ar socialinių mokslų studijų krypties studentai sugeba mokytis matematikos savarankiškai?“ L.Gudelytė, A.Krylovas, T.Laukevičius. MRU. p. 69, Vilnius - Net. ISBN 978-9955-19-208-4.
2011-06-16 „Lietuvos matematikų draugijos LII konferencija ”. ,,Studentų motyvacijos mokytis matematikos ir dėstytojų vertinimo metodikų tyrimas” L.Gudelytė, A.Krylovas, T.Laukevičius.
2011-06-16 „Lietuvos matematikų draugijos LII konferencija ”. Socialinių indikatorių konstravimas taikant informacijos matavimo principus. Nekilnojamojo turto kainos modeliavimo pavyzdys” A.Krylovas, N. Kosareva, L.Gudelytė.
2011-11-17 MRU „Tarptautinė konferencija socialinės technologijos 11“: „Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką“. A.Krylovas, N. Kosareva, L.Gudelytė, T. Laukevičius.
2012-06-11 „Lietuvos matematikų draugijos LIII konferencija“, „Lietuvos universitetų reitingavimas taikant dichotominio testavimo metodiką“ L. Gudelytė, A. Krylovas, T. Laukevičius.
2012-06-11 „Lietuvos matematikų draugijos LIII konferencija“. Klasifikuojančio testo klausimų konstravimas, esant kiekybiniams diagnostiniams požymiams“ L. Gudelytė, A. Krylovas, N. Kosareva, T. Laukevičius.
2014-10-23 MRU SOCIN’14: “Overview of features and issues in designing evaluation indices for social phenomena”, Gudelytė, Laura; Navickienė, Olga.
2014-10-23 MRU SOCIN14: ,,Overview of the assessment of the potential for collective intelligence and knowledge performance based on social technologies” , Gudelytė, Laura; Navickienė, Olga.
2016-08-26 Business Systems Laboratory 4 th International Symposium ,,On the Modelling of Business Cluster Performance: Overview of Recent Approaches". Laura Gudelytė and Aelita Skaržauskienė, Mykolas Romeris University, Lithuania.
2018-01-22 Gudelytė, L., Skaržauskas, S. On the Efficiency and Optimality of Innovation Cluster Structure. Proceedings of the BS-LAB 5th Business Systems Laboratory International Symposium Cocreating Responsible Futures in the Digital Age: Exploring new paths towards economic, social and environmental Sustainability, 22-24 January 2018, Naples, Italy.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
kinų A1 A1 A1
rusų C1 C1 B2
vokiečių B1 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Rizikos ekonomika
Pirmosios pakopos Ūkio statistika ir prognozė
Pirmosios pakopos Verslo finansų kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Kiekybiniai modeliavimo metodai
Pirmosios pakopos Kiekybiniai sprendimų metodai (su kursiniu darbu)
Pirmosios pakopos Kiekybiniai sprendimų metodai
Pirmosios pakopos Matematika 2
Pirmosios pakopos Verslo finansai
Pirmosios pakopos Finansinės rizikos valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Aegen universitetas Molyvos, Graikijos Respublika E-verslas 2013-2013
Liaoning universitetas Kinija doktorantūros stažuotė 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2013 „Jungtinės magistrantūros studijų programos „Verslo informatika“ parengimas ir įgyvendinimas". VP1-2.2-MES-07-K-02-087, Mykolo Romerio universitetas
2013-2013 ,,Jungtinio laipsnio studijų programos ,,Technologijų ir inovacijų vadyba“ parengimas ir gyvendinimas“(VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-087) mokymų Mokymai specialiųjų dėstytojų kompetencijų tobulinimui „MTEP įmonių veikloje“, dalyvė. Mykolo Romerio universitetas
2014-2015 „Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui tinklo visuomenėje“, projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-030, jaunesnioji mokslo darbuotoja.
2014-2015 ,,Inočekiai LT“ projekto kodas VP2- 1.3-ŪM-05-K, lektorė.
Kita veikla
VGTU EKE (Edukacinių kompetencijų ekspertų) grupės narė.