Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Tomas Žemaitis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas mechanikos inžinerijos mokslo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1998
Šiaulių universitetas mechanikos diplomuotas inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informacinių technologijų magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Nuotekų valymo technologijos