Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Raimondas Pomarnacki
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Pilaitės vid. mokykla vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektronikos inžinierius, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU, Kompiuterijos mokomoji laboratorija Operatorius 2004-2005
VGTU, Kompiuterijos mokomoji laboratorija Vedėjas 2005-2012
VGTU, Informacinių technologijų katedra Asistentas 2007-2007
VGTU, Elektroninių sistemų katedra Asistentas 2007-2012
VGTU, Elektronikos fakultetas Prodekanas 2012--
VGTU, Automatikos katedra Asistentas 2012-2012
VGTU, Elektroninių sistemų katedra Docentas 2012--
VGTU, Automatikos katedra Docentas 2013-2014
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Pomarnacki Raimondas, Krukonis Audrius, Lygiagrečioji daugialaidžių mikrojuostelinių linijų sintezė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011) p. 104-109 2011
01T Pomarnacki Raimondas, Gurskas Antanas, Urbanavičius Vytautas, Topology synthesis of the Multi-Tapped Meander Delay Line using Monte Carlo method // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 8 (2012) p. 41-44 2012
01T Pomarnacki Raimondas, Urbanavičius Vytautas, Parallel algorithms for the synthesis of the multi-tapped meander delay lines // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no.7 (2013) p. 72-75 2013
01T Pomarnacki Raimondas, Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Acceleration techniques for analysis of microstrip structures // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 5 (2014) p. 108-111 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Urbanavičius Vytautas, Pomarnacki Raimondas, Models of multiconductor line with a non-homogeneous dielectric // EMD 2008: proceedings of the 18th International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 25-26 2008,Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika. p. 203-208. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2009-01-01 Pomarnacki Raimondas, Urbanavičius Vytautas, Parallel system for analysis of meander delay line // XXXII międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów: IC-SPETO 2009, Gliwice : Politechnika Śląska, 2009 p. [1-4]
2017-09-13 "Interdisciplinary, project based, learning of space science and technology for Lithuanian University students", 10th Pico- and Nano-Satellite Workshop on "Technologies for Small Satellite Research", Wurcburg, Germany
2017-11-29 "Interdisciplinary, project based, learning of space science and technology for Lithuanian University students", 1th European CubeSat Symposium, Ostend, Belgium
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
lenkų B1 C2 A1
rusų C1 C2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Paskirstytų sistemų inžinerija
Antrosios pakopos Algoritmai ir duomenų struktūros
Antrosios pakopos Moderniosios operacinės sistemos
Pirmosios pakopos Skriptinis programavimas
Pirmosios pakopos Elektroniniai matavimai
Pirmosios pakopos Žmonių sauga
Pirmosios pakopos Operacinių sistemų koncepcijos
Pirmosios pakopos Kompiuterių tinklai
Pirmosios pakopos Teorinė elektrotechnika
Pirmosios pakopos Elektroninių matavimų sistemos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Tokyo Metropolitan University Japonija Mažųjų palydovų konstravimas 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms Go - Smart“, projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015. Pagrindinis vykdytojas.
2015-2016 LMT reikminis projektas REP-4/2015 "Mažų objektų erdvėje orientacijos metodų tyrimas" (ISOOS). Projekto vadovas.
2016-2017 EKA remiamas projektas "Interdisciplinary project based learning of space science and technology for University students", ESA Contract No: 4000115705/15/NL/NDe. Projekto vadovas/pagrindinis vykdytojas.
2016-2017 MITA KAM-2 projektas "Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba". Pagrindinis VGTU dalies vykdytojas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2007-- Elektros ir Elektronikos inžinerių institutas (IEEE)
Kita veikla
Mažųjų palydovų ir bepiločių lėktuvų konstravimo mokyklos būrelio vadovas