Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vaida Vasiliauskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ekologijos ir aplinkotyros magistro laipsnis 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaro laipsnis 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos katedros Branduolinės hidrofizikos mokslo laboratorija Jaunesnioji mokslo darbuotoja 2004-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos katedra Asistentė 2005-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos katedra Docentė 2009--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02P, 04T Valuntaitė Vaida, Šerevičienė Vaida, Girgždienė Raselė, Paliulis Dainius, Relative humidity and temperature impact to ozone and nitrogen oxides removal rate in the experiment chamber // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 35-41 2012
02P, 04T, 03B Valuntaitė Vaida, Jasaitis Dainius, Girgždienė Raselė, Girgždys Aloyzas, Variation in ozone concentration and volumetric activities of radon progeny on the Curonian Spit // Lithuanian journal of physics, Vilnius : Fisica. ISSN 1648-8504. Vol. 53, no. 3 (2013) p. 168-174 2013
02P, 06T Miškinis Paulius, Valuntaitė Vaida, Dependence of crystal semiconductor solar cell electromotive force on illuminance as a dynamic system // Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Lódź. Serie: Recherches sur les Deformations, Lódź : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. ISSN 0459-6854. Vol. LXIV, no. 3 (2014) p. 21-29 2014
02P, 04T, 03B Valuntaitė Vaida, Girgždienė Raselė, Outdoor and indoor ozone level - a potential impact on human health // Vojnosanitetski pregled, Belgrade : Military Medical Academy. ISSN 0042-8450. Vol. 72, no. 8 (2015) p. 696-701 2015
02P, 06T Jukna Artūras, Miškinis Paulius, Valuntaitė Vaida, Bogdanovičius Aleksejus, The electromotive force dependence on the polycrystalline silicon solar cell illuminance // Acta Physica Polonica A, Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 127, no. 6 (2015) p. 1711-1716 2015
02P, 04T] [ Vasiliauskienė Vaida; Šerevičienė Vaida; Zigmontienė Aušra, Spatial and temporal variation in ozone and nitrogen dioxide in the seaside recreation area environment // Polish journal of environmental studies. Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 2 (2016), p. 795-803 2016
02P, 04T -Jasaitis Dainius; Chadyšienė Renata; Pečiulienė Milda; Vasiliauskienė Vaida, Research on change of natural ionizing radiation in car parking places // Romanian journal of physics. Bucuresti : Editura Academiei Romane. ISSN 1221-146X. Vol. 61, iss. 9-10 (2016), p. 1657-1676 2016
02P, 04T Jasaitis Dainius; Vasiliauskienė Vaida; Chadyšienė Renata; Pečiulienė Milda, Surface ozone concentration and its relationship with UV radiation, meteorological parameters and radon on the Eastern coast of the Baltic sea // Atmosphere. Basel, Switzerland : MDPI AG. ISSN 2073-4433. Vol. 7, iss. 2 (2016), p. 1-11 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Miškinis Paulius, Valuntaitė Vaida, Bendrojo fizikos kurso žinių kontrolės klausimai ir testai. 1 dalis : Fizika 1: klausimai ir testai; ISBN 9786094591440 (2012), [psl.: 192], [aut. lankų.: 10,04]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-05-11 Valuntaitė Vaida, Girgždienė Raselė, The formation of ozone level in the working room with the copuing machine // International conference Eco-Balt '2006, May 11-12, Riga, Latvia, Riga : RTU, 2006 p. 79-80
2008-05-14 Girgždienė Raselė; Byčenkienė Steigvilė; Valuntaitė Vaida. Observations of ground-level ozone in Lithuania: Monitoring network and results. NOAA ESRL 2008 global monitoring annual conference, Boulder, USA, May 14 and May 15, 2008. USA : Office of Oceanic and atmospheric research, National oceanic and atmospheric administration, U.S. Department of commerce, 2008, p. 24
2008-05-22 Valuntaitė Vaida, Chadyšienė Renata, Girgždienė Raselė, Girgždys Aloyzas, Variation of ozone concentration and UV radiation intensity during welding process // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 448-453. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2011-05-19 Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Valuntaitė Vaida, Laboratory and field testing of new design nitrogen dioxide diffusive samplers // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 347-351. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-09-13 Girgždienė Raselė; Valuntaitė Vaida. Features of ground - level ozone long - term change under rural conditions. Accent-Plus Symposium 2011: extended abstracts. Urbino (Italy) : ACCENT Plus, 2013, p. [1-3]
2014-08-28 Girgždienė Raselė; Byčenkienė Steigvilė; Valuntaitė Vaida. Using the ozone for removal of indoor bioaerosols. International aerosol conference (IAC2014). Seoul : International Aerosol Research Assembly, 2014, p. [1]
2015-06-17 Gradauskas Jonas; Jukna Artūras; Stupakova Jolanta; Šatkovskis Eugenijus; Šilėnas Aldis; Miškinis Paulius; Valuntaitė Vaida; Venckutė Asta; Zagadskij Viktor. Ilgašvyčio Zn3 Ga2 Ge2 O10 :Cr3+ junginio panaudos fotoelektros generavimui tyrimas. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2015 m. birželio 17-19 d., Vilnius. Vilnius : Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2015. ISBN 9786099551128, p. 108
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
rusų C1 C2 C1
vokiečių A2 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Bendroji fizika
Pirmosios pakopos Taikomoji fizika
Pirmosios pakopos Fizika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): Technologijos mokslų šaltiniai. 2010-2010
Vilniaus pedagoginis universitetas, Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Lietuva Studijų kokybės tobulinimas, taikant inovatyvius mokymo/si metodus. 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Kaip parengti mokslinio straipsnio rankraštį ir parinkti jam tinkamiausią žurnalą. 2011-2011
Europos aplinkos agentūra Kopenhaga, Danija Praktiniai užsiėmimai COPERT modeliu. 2012-2012
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Lietuva Verslumo ugdymo mokymai. 2013-2013
Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) Lietuva Savianalizės suvestinės parengimas − teorija ir praktika. 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Elektroninio mokymo metodai. Elektroninio mokymo taikymas. Elektroninio mokymo kursų kūrimas. Medų naudojimas elektroninio mokymo procese. 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Andragoginių kompetencijų tobulinimas. 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dalykinė komunikacija 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Į studentą orientuota aktyvi paskaita 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Viešasis kalbėjimas akademinėje aplinkoje 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Įvadas į VGTU veiklas 2017-2017
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- Saulės elementų ir modulių inžinerijos studijų programos komiteto narė.