Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jelena Kabulova
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis (specializacija - finansų valdymas) 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis (studijų programos šaka - tarptautinis verslas) 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VšĮ Vartotojų švietimo centras Referentė 2004-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mokslo direkcija, Informacijos ir marketingo skyrius Vadybininkė 2008-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mokslo direkcija, Informacijos ir marketingo skyrius Vyresnioji vadybininkė 2010-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mokslo direkcija Direktoriaus pavaduotoja 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Research activities: 2008 (ISSN 1392-8449) 2008
Research activities: 2009 (ISSN 1392-8449) 2009
Research activities: 2010 (ISSN 1392-8449) 2010
Research activities: 2014 (ISSN 1392-8449) 2014
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
kitos A1 A1 A1
rusų C2 C2 C2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
JAMK University of Applied Sciences Suomija Tarptautinių administratorių kvalifikacijos kėlimas 2013-2013
Žinių ekonomikos forumas Lietuva Technologijų perdavimas ir komercializavimas 2014-2014
University of Jyväskylä Suomija Tarptautinių mokslo projektų administravimas 2015-2015
Baltic Sea Region Business and Innovation Center Lietuva Tarptautinių MTEPI programų teisinė, politinė ir finansinė aplinka, sąlygojanti mokslo darbo kryptis, tikslus ir rezultatus 2018-2018
Baltic Sea Region Business And Innovation Center Lietuva Praktinių įgūdžių formavimas ir gebėjimų stiprinimas rengiant tarptautines MTEPI paraiškas bei MTAPI projektų koordinavimas ir valdymas 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2011 Tyrėjų naktis: Kodėl aš tapau mokslininkų? (Europos Komisijos programa Framework 7)
2011-2014 Intelektualaus verslo laboratorija „Inolaboratorija“, VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002
2012-2012 Tyrėjų naktis: Kaip man tai pavyko? (Europos Komisijos programa Framework 7)
2014-2015 Tyrėjų naktis: Tavo atradimų naktis! (Europos Komisijos programa Horizontas 2020)
2014-2014 FTMC, VU ir VGTU MTEP komercinimo partnerystės plėtra
2016-2017 Tyrėjų naktis: Tavo atradimų penktadienis! (Europos Komisijos programa Horizontas 2020)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- Europos Komisijos programos Horizontas 2020 organizacijos įgaliotas asmuo
2014-- Europos Komisijos programos Horizontas 2020 vertinimo ekspertas