Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Mantas Zemleris
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Alantos žemės ūkio mokykla vidurinis ir profesinė kvalifikacija 1999
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2010 Triukšmo lygių matavimai 2 taškuose
2010-2014 Raseinių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2010-2014 metų programos įgyvendinimas
2010-2011 Aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos 2011-2013 metams parengimas
2011-2011 Triukšmo lygio tyrimai 1 matavimo vietoje
2011-2011 Mikroklimato ir triukšmo lygio tyrimai dantų techniko darbo vietoje
2011-2011 Triukšmo lygio matavimai 2 taškuose
2011-2011 Triukšmo lygio matavimai 2, mikroklimato matavimai 6 ir apšvietos rodiklių matavimai 4 taškuose
2011-2011 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programos 2011-2015 m. įgyvendinimas
2011-2011 Triukšmo lygio tyrimai 2 taškuose ir apšvietimo tyrimai 14 taškų
2011-2011 Apšviestumo 7, mikroklimato 5 ir triukšmo tyrimai 8 taškuose
2011-2012 Triukšmo tyrimai 4 taškuose
2011-2012 Dirbtinio apšviestumo tyrimas vienoje vietoje, nuotekų valyklos pastate, Kazokiškių k., Elektrėnų sav.
2012-2012 Triukšmo tyrimai 2 taškuose
2012-2012 Triukšmo tyrimas viename taške
2012-2012 Apšvietos tyrimai 21 taške ir mikroklimato tyrimai 5 taškuose
2012-2012 Triukšmo tyrimai 2 taškuose po 3 matavimus (dienos, vakaro, nakties)
2012-2012 Apšvietos tyrimai 10 taškų ir mikroklimato rodiklių tyrimai 9 taškuose
2012-2012 Triukšmo tyrimai 3 taškuose
2012-2012 Triukšmo tyrimai 1 taške
2012-2012 Apšvietos, mikroklimato ir triukšmo lygio tyrimai 3 taškuose
2012-2012 Triukšmo tyrimai 1 taške
2013-2013 Triukšmo tyrimai pagal tyrimų programą Nr.(12-6/7)12.10-(L8)-2822
2014-2014 Triukšmo lygio tyrimai 1 taške
2014-2014 Triukšmo lygio tyrimas 1 taške
2015-2015 Dirbtinio apšvietimo (2 tšk.) ir mikroklimato rodiklių (2 tšk.) tyrimai
2015-2015 Triukšmo tyrimai 2 taškuose
2015-2015 Fizikiniai profesinės rizikos veiksnių kiekybinių rodiklių matavimai
2015-2015 Fizikinių profesinės rizikos veiksnių kiekybinių rodiklių matavimai darbo vietose
2015-2015 Mikroklimato ir triukšmo matavimai
2015-2015 Mikroklimato ir triukšmo tyrimai
2015-2015 Atlikti apšvietos ir mikroklimato tyrimai ir parengti protokolą
2015-2015 Apšvietos rodiklių tyrimai
2015-2015 Triukšmo tyrimai
2016-2016 Atlikti fizikinių profesinės rizikos veiksnių kiekybinių rodiklių matavimus darbo vietoje
2016-2016 Atlikti fizikinių profesinės rizikos veiksnių kiekybinių rodiklių matavimus darbo vietoje
2016-2016 Triukšmo rodiklių matavimų atlikimas
2016-2016 Apšvietos tyrimų atlikimas ir protokolo parengimas
2016-2016 Mikroklimato tyrimai ir parengti protokolą
2016-2016 Fizikinių profesinės rizikos veiksnių kiekybinių rodiklių matavimai darbo vietose