Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Evaras Žitkevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas elektros ir elektronikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2007
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Grigaitis Darius, Žitkevičius Evaras, Ušinskas Andrius, Determination of symmetry axis on human brain CT image // BEC 2004, p. 165-168
2004-01-01 Žitkevičius Evaras, Martavičius Romanas, Detection of human brain ischemic stroke region by computed tomography image spectrum // BEC 2004, p. 169-170
2005-01-01 Grigaitis Darius, Kirvaitis Raimundas, Žitkevičius Evaras, Meilūnas Mečislavas, An algorithm of automatic human brain identification in complex CT images // VI International Workshop for candidates for a doctor's degree OWD'2005 under the auspices of deans of electrical, electronic and computer science faculties of engineering. Vol. 21, Gliwice : Faculty of Electrical Engineering Silesian university of Technology, 2005 p. 23-26
2005-01-01 Žitkevičius Evaras, Martavičius Romanas, Aproksimacijos elipse taikymas galvos kompiuterinių tomogramų analizėjė // Biomedicininė inžinerija, Kaunas : Technologija, 2005 p. 252-255
2005-01-01 Grigaitis Darius, Kirvaitis Raimundas, Žitkevičius Evaras, Meilūnas Mečislavas, On optimization of region growing procedure for complex CT images // 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2005 p. 395-402. [Duomenų bazės: MatSciNet]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Elektronikos inžinerijos įvadas
Pirmosios pakopos Analoginė elektronika
Pirmosios pakopos Informacinės matavimo sistemos
Pirmosios pakopos Informatikos inžinerijos įvadas
Pirmosios pakopos Skaitmeniniai įtaisai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB MGF "Šviesos konversija" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2009 „Automatinė žmogaus galvos smegenų ischeminio insulto analizė kompiuterinės tomogramos pjūviuose“ (Automatic Analysis of Human Brain Ischemic Strokes Using Computed Tomography (CT) Images); E!2981–SCTBSTROKE
2009-2011 „Žmogaus galvos kraujagyslių aneurizmos srities analizė angiogramose“ (Automatic detection and Analysis of Human Intracranial saccular aneurysms on angiography images); E!3475–AMRA
2011-2013 "VGTU ELEKTRONIKOS FAKULTETO I PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ ESMINIS ATNAUJINlMAS ", NR. Vpl-2.2-ŠMM-07K-01-047.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2002-2016 IEEE narystė