Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Saulius Valentinavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius-statybininkas, aukštasis išsilavinimas 1987
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1992
Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas docentas 2001
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Matrix Software Baltic" Generalinis direktorius 1996--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų katedra Docentas 2001--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T, 07T Belevičius Rimantas, Ivanikovas Sergėjus, Šešok Dmitrij, Valentinavičius Saulius, Žilinskas Julius, Optimal placement of piles in real grillages: experimental comparison of optimization algorithms // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 40, no. 2 (2011) p. 123-132 2011
09T, 07T Gerfolveden Valentina, Mačiūnas Darius, Šešok Dmitrij, Valentinavičius Saulius, Glėbienė Elena, Inžinerinių konstrukcijų masės optimizavimas taikant genetinius algoritmus // Computational science and techniques, Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. Vol. 2, no. 2 (2014) p. 313-327 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Lučinskis Raimundas, Mamčenko Jelena, Tumasonienė Inga, Valentinavičius Saulius, Programavimas C++ // , ; ISBN (2011), [psl.: 0], [aut. lankų.: 12,00]
2012 Skaržauskas Valentinas, Valentinavičius Saulius, Konstrukcijų mechanikos pagrindai; ISBN 9786094571732 (2012), [psl.: 316], [aut. lankų.: 15,80]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Belevičius Rimantas, Valentinavičius Saulius, Optimization of grillage-type foundations // ECCM-2001, 2nd European Conference on Computational Mechanics, Cracow, 2001 [Aut. ind. 0,50]
2001-01-01 Belevičius Rimantas, Valentinavičius Saulius, Weener Roelof Johan, Optimisation of Grillage-Type Foundations // Information and Communication Technology (ICT) in the Practice of Building and Civil Engineering, Helsinki, 2001 p. 251-256
2004-01-01 Weener Roelof Johan, Valentinavičius Saulius, Welleman Johannes Wijnand, D implementation of FNL calculation methods in engineering software package MATRIX FRAME // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-4
2004-01-01 Weener Roelof Johan, Valentinavičius Saulius, Welleman Johannes Wijnand, Implementation of FNL calculation methods in engineering software package MATRIX FRAME® // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 941-944. [Duomenų bazės: ]
2006-01-01 Vasiliauskienė Lina, Valentinavičius Saulius, Šapalas Antanas, Adaptive finite element analysis for solution of complex engineering problems // Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006, Venice : WSEAS, 2006 p. 378-383
2006-01-01 Valentinavičius Saulius, Šapalas Antanas, Vasiliauskienė Lina, Numerical solutions by using FNL model of complex shape concrete structures // Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006, Athenes : WSEAS, 2006 p. 384-387
2006-01-01 Vasiliauskienė Lina, Valentinavičius Saulius, Baušys Romualdas, Postprocessing error estimation taking to the account singularity effect // Proceedings of the WSEAS International Conferences: MATH'06,TELE-INFO'06, SIP'06: Istanbul, Turkey, May 27-29, 2006, Athens : WSEAS Press, 2006 p. 1-6
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C2 C2 C2
vokiečių B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Objektiškai orientuotas projektavimas
Pirmosios pakopos Objektiškai orientuotas projektavimas
Pirmosios pakopos Objektinis programavimas
Pirmosios pakopos Procedūrinis programavimas
Pirmosios pakopos Programavimas C
Pirmosios pakopos Programavimas C++
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Instituto politecnico de Braganca Portugalija Heterogeninio struktūrinės analizės modelio privalumų pristatymas. Supažindinimas su inovatyvia 3,5D struktūrinės analizės platforma 2014-2014