Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Svetlana Danilenko
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos bakaluras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statistikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2005
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VšĮ “Arentalis” Programuotoja 2003-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra. Asistentė 2005-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra. Lektorė 2009--
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Lektorė 2010--
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Lektorė 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P Danilenko, Svetlana. Matematinių modelių taikymas akcijų rinkos analizėje. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas.. ISSN 0132-2818. T. 47, spec. nr., p. 442-447. 2007
01P Danilenko, Svetlana. Europos šalių vertybinių popierių rinkų analizė. Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ISSN 1392-642X. (47), p. 112-121. 2008
01P Danilenko, Svetlana. R/S financial market analysis. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 48/49, p. 186-190. 2008
04S Danilenko, Svetlana. Long-term memory effect in stock prices analysis. Ekonomika ir vadyba. Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6515, Nr. 14, p. 151-1555. 2009
04S Danilenko, Svetlana. Makroekonominių procesų poveikio akcijų rinkai tyrimas. Ekonomika ir vadyba. Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6515, Nr. 14, p. 731-735. 2009
01P Danilenko, Svetlana. Factor analysis of the Lithuanian equity market indices. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 50, p. 190-195. 2009
01P Danilenko Svetlana, Pragarauskas Henrikas, On approximation of value functions for controlled discontinuous random processes // Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations, Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 16, no. 2 (2011) p. 260-272 2011
01P Danilenko, Svetlana; Šiaulys, Jonas. Random convalution of O-exponential distributions. Nonlinear Analysis: Modelling and Control, Vol. 20, No. 3, p. 447-454. 2015
01P Danilenko, Svetlana; Chadyšas, Viktoras; Kasparavičiūtė, Aurelija. Matematikos mokymo skirtingose studijose palyginamoji analizė. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57, spec. nr. (2016), p. 83-88. 2016
01P Danilenko, Svetlana; Paškauskaitė Simona; Šiaulys Jonas. Random convolution of inhomogeneous distributions with O-exponential tail. Modern stochastics: theory and applications. Kiev: VTeX.. ISSN 2351-6054. Vol. 3, no 1 (2016), p. 79-94. 2016
01P Danilenko, Svetlana; Šiaulys Jonas. Randomly stopped sums of not identically distributed heavy tailed random variables. Statistics & probability letters. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0167-7152. Vol. 113 (2016), p. 84-93. 2016
01P Danilenko, Svetlana; Markevičiūtė, Jurgita; Šiaulys, Jonas. Randomly stopped sums with exponential-type distributions. Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius: Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 22, No. 6 (2017), p. 793-807. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-06-16 Investigation of the European states securities markets connections // 22-Nordic Conference on Mathematical Statistics. Vilnius.
2008-06-25 Finansų rinkų R/S analizė // Lietuvos matematikų draugijos XLIX konferencija. Kaunas
2009-04-18 Vertybinių popierių rinkos faktorinė analizė // Lietuvos matematikų draugijos 50-oji konferencija. Vilnius.
2009-04-23 Makroekonominių procesų poveikio akcijų rinkai tyrimas // Tarptautinė mokslinė konferencija “Ekonomika ir vadyba – 2009”. Kaunas.
2009-04-23 Long-term memory effect in stock prices analysis // Tarptautinė mokslinė konferencija “Ekonomika ir vadyba – 2009”. Kaunas.
2009-06-30 Hurst analysis of Baltic sector indices // The XIIIth international conference "Applied stochastic models and data analysis". Vilnius.
2010-05-26 On Approximation of Value Functions for Controlled Discontinuous Random Processes // 15th International Conference Mathematical modelling and analysis. Druskininkai.
2010-06-17 Valdomų difuzinių šuolinių procesų vertės funkcijų aproksimacija // Lietuvos matematikų draugijos 51-oji konferencija. Šiauliai.
2010-06-17 Research into the European countries stock market analysis // X International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. Vilnius.
2015-06-16 O-eksponentinių skirstinių atsitiktinės sąsūkos // Lietuvos matematikų draugijos 56-oji konferencija. Vilnius.
2016-06-20 Matematikos mokymo skirtingose studijose palyginamoji analizė // Lietuvos matematikų draugijos 57-oji konferencija. Vilnius
2016-06-20 Sunkiauodegių skirstinių atsitiktinių sumų savybės // Lietuvos matematikų draugijos 57-oji konferencija. Vilnius.
2016-06-30 Randomly stopped sum of distributions with dominatingly varying tails // The X Tartu Conference on Multivariate Statistics
2017-06-21 Eksponentiškai pasiskirsčiusios atsitiktinės sumos // Lietuvos matematikų draugijos 58-oji konferencija. Vilnius.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 B2 A2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Matematinė statistika
Pirmosios pakopos Ūkio statistika ir ekonometrija
Pirmosios pakopos Taikomoji statistika
Pirmosios pakopos Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Pirmosios pakopos Integralinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Matematika 3
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Lietuva TTVAM dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimo/si mokymai (20 akad. val.) 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklas (8 akad. val.) 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Bendrinės šnekomosios anglų kalbos mokymai (40 akad. val.) 2017-2017
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2006-- Lietuvos matematikų draugijos narė (LMD).