Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Adas Meškėnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinierius magistras, aukštasis išsilavinimas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
“Finnmap Consulting Oy“, Helsinkis Inžinierius 2009-2009
VGTU Tiltų ir Specialiųjų Statinių katedra Tyrėjas, lektorius 2012--
VGTU Kūrybiškumo ir inovacijų centras „Linkmenų fabrikas“ Direktorius 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Gribniak, Viktor; Kaklauskas, Gintaris; Juozapaitis, Algirdas; Kliukas, Romualdas; Meškėnas, Adas. Efficient technique for constitutive analysis of reinforced concrete flexural members // Inverse problems in science and engineering. Oxon: Taylor & Francis Ltd. ISSN: 1741-5977, eISSN: 1741-5985. 2017, Vol. 25, iss. 1, p. 27-40. 2013
02T Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Meškėnas Adas, Bačinskas Darius, Juozapaitis Algirdas, Sokolov Aleksandr, Ulbinas Darius, Experimental investigation of the deformation behavior of SFRC beams with an ordinary reinforcement // Mechanics of composite materials, New York : Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 50, no. 4 (2014) p. 417-426. 2014
02T Meškėnas Adas, Kaklauskas Gintaris, Daniūnas Alfonsas, Bačinskas Darius, Jakubovskis Ronaldas, Gribniak Sigita, Gelažius Vaidotas, Determination of the stress–crack opening relationship of SFRC an inverse analysis // Mechanics of composite materials, New York : Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 49, no. 6 (2014) p. 685-690. 2014
02T, 09T Meškėnas Adas, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Arnautov Aleksandr K., Rimkus Arvydas, Simplified technique for constitutive analysis of SFRC // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 3 (2014) p. 446-453. 2014
02T Meškėnas Adas; Gribniak Viktor; Kaklauskas Gintaris; Sokolov Aleksandr; Gudonis Eugenijus; Rimkus Arvydas. Experimental investigation of cracking behaviour of concrete beams reinforced with steel fibres produced in Lithuania. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 2 (2017), p. 82-87. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Kaklauskas, Gintaris; Bačinskas, Darius; Gribniak, Viktor; Jakubovskis, Ronaldas; Ulbinas, Darius; Gudonis, Eugenijus; Meškėnas, Adas; Timinskas, Edgaras; Sokolov, Aleksandr. Inovatyvių kompozicinių medžiagų taikymas betoninių tiltų konstrukcijoms. Technika. ISSN 9786094573491, 300 p.
2012 Kaklauskas, Gintaris; Bačinskas, Darius; Gribniak, Viktor; Jakubovskis, Ronaldas; Ulbinas, Darius; Gudonis, Eugenijus; Meškėnas, Adas; Timinskas, Edgaras; Sokolov, Aleksandr. Plieno pluoštu ir nemetaliniais strypais armuotos betoninės konstrukcijos [elektroninis paskaitų konspektas]. Technika. ISSN 9786094573484, 278 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Salys Donatas, Sokolov Aleksandr, Meškėnas Adas, Tension-stiffening model attributed to tensile reinforcement for concrete flexural members // Procedia Engineering, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1433-1438. [Duomenų bazės: Compendex, Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Meškėnas Adas, Rimkus Arvydas, Kaklauskas Artūras, Kupliauskas Rimantas, Determination of the residual stress-crack opening relationship of SFRC flexural members // AIP Conference proceedings. 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013 (ICNAAM-2013). Rhodes, Greece, 21–27 September 2013, Melville : AIP Publishing, 2013 p. 2151-2154. [Duomenų bazės: Science Direct, ISI Proceedings]
2013-01-01 Meškėnas Adas, Gelažius Vaidotas, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Rimkus Arvydas, A new technique for constitutive modeling of SFRC // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 762-766. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Meškėnas Adas, Gelažius Vaidotas, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Inverse analysis technique for determination of residual stress-crack opening relationship of SFRC // 7th International Conference FIBRE CONCRETE 2013, 12-13 September, Prague, Czech Republic, 2013: proceedings, Prague : Czech Technical University in Prague, 2013 p. [1-6]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų B2 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Netiesinė statinių analizė
Antrosios pakopos Dispersiškai armuoto betono tiltų konstrukcijos
Antrosios pakopos Dispersiškai armuoto betono statinių konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statinių kompiuterinis projektavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Prahos technikos universitetas Čekija Erasmus studijų mainai (5 mėnesiai). 2007-2008
Helsinkio Metropolijos aukštoji technikos mokykla Suomija Erasmus praktikos stažuotė (3 mėnesiai). 2009-2009
Prahos technikos universitetas Čekija Magistro studijų stažuotė pagal Švietimo mainų paramos fondo Valstybinių stipendijų programą (5 mėnesiai). 2011-2011
Leipcigo aukštoji mokykla Vokietija Seminaras "Dispersiškai armuoto betono tyrimai" (6 dienos). 2013-2013
Šefyldo universitetas Didžioji Britanija COST TU1207 grupės seminaras „Kompozitų taikymo statyboje naujos kartos projektavimo rekomendacijos“ (4 dienos). 2013-2013
Kernteno aukštoji technikos mokykla Austrija Erasmus IP projektas „RenoPassCoDe“ (7 dienos). 2014-2014
Kotbuso technikos universitetas Vokietija Seminaras "Kompozitinių konstrukcijų analizė" (5 dienos). 2014-2014
Liuveno katalikiškasis universitetas Belgija Seminaras "Dispersiškai armuoto betono tyrimai" (4 dienos). 2014-2014
Koimbros universitetas Portugalija COST TU1304 veiklos seminaras „Vėjo jėgainių technologijos pritaikymas sumaniųjų miestų užstatytai aplinkai“ (5 dienos). 2015-2015
Šefyldo universitetas Didžioji Britanija Seminras "Kompozitinių konstrukcijų eksperimentinė analizė" (6 dienos). 2015-2015
Maltos universitetas Malta COST TU1304 veiklos „Vėjo jėgainių technologijos pritaikymas sumaniųjų miestų užstatytai aplinkai“ tarptautiniai mokymo kursai (7 dienos). 2015-2015
Minjo universitetas Portugalija Lietuvos mokslo tarybos stipendija mokslinei stažuotei (3 mėnesiai). 2015-2015
Katalonijos pažangios archiketūros institutas Ispanija Stažuotė "Fab Lab Barcelona" (8 dienos). 2016-2016
Aalto universitetas Suomija Stažuotė "Aalto Design Factory" (5 dienos). 2016-2016
Danijos technikos universitetas Danija Erasmus+ vizitas 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2015 Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas“. Tyrėjas.
2013-2016 COST programos TU1207 veikla „Kompozitų taikymo statyboje naujos kartos projektavimo rekomendacijos“. Vykdytojas.
2014-2016 LMT finansuojamas Mokslininkų grupių projektas „Efektyvus armavimas betoninių konstrukcijų standumui ir atsparumo pleišėjimui padidinti“. Tyrėjas.
2014-2018 COST programos TU1304 veikla „Vėjo jėgainių technologijos pritaikymas sumaniųjų miestų užstatytai aplinkai“. Antrasis atstovas.
2014-2017 Europos Komisijos „Pažangi energetika Europai“ programos projektas “Daugiausiai energijos sutaupantys studentai (SAVES)”. Koordinatorius.
2015-2017 LMT finansuojamas Mokslininkų grupių projektas „Armuoto savaime sutankėjančio lengvojo betono elementų fizikinių modelių kūrimas ir taikymas“. Tyrėjas.
Kita veikla
Lietuvos mokslų akademijos (LMA) aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premija.
Švietimo mainų paramos fondo (SMPF) kokybės konkurso apdovanojimas už individualią mobilumo veiklą.