Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jolanta Saldukaitytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas filosofijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus pedagoginis universitetas filosofijos magistras ir mokytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus universitetas Humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla mokytoja 2004-2005
Vilniaus universitetas, Religijos studijų ir tyrimų centras Vyr. specialistė 2005-2010
Mykolo Romerio universitetas lektorė 2012-2014
Lietuvos edukologijos universitetas lektorė 2014--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Filosofijos ir kultūros studijų katedra lektorė, docentė 2014--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01H Saldukaitytė, Jolanta. Mąstymas totalumo griuvėsiuose // Problemos. ISSN: 1392-1126. 2007, t. 71, p. 192-197. 2007
01H Saldukaitytė, Jolanta. Religijos fenomenas šiuolaikiniame pasaulyje // Problemos. ISSN: 1392-1126. 2008, t. 73, p. 216-219. 2008
01H Saldukaitytė, Jolanta. Prasmė filosofijoje ir filosofijos prasmė // Problemos. ISSN: 1392-1126. 2008, t. 74, p. 198-203. 2008
01H Saldukaitytė, Jolanta. M. Heideggeris ir pagrindinės fenomenologijos problemos: ontologinis skirtumas = M. Heidegger and the basic problems of phenomenology: ontological difference // Problemos / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 1392-1126. 2009, t. 76, p. 99-111. 2009
01H Saldukaitytė, Jolanta. Ontologinis skirtumas ir metafizika // Problemos / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 1392-1126. 2010, t. 77, p. 15-27. 2010
01H Saldukaitytė, Jolanta. Skirties mąstymas M. Heideggerio ir E. Levino filosofijoje = Thinking of Difference in M. Heidegger and E. Levinas. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla (disertacija), 2011. 207. [M.kr.: 01H] [Aut. lankų sk.: 14,786] [Aut. ind. aut. lankais: 14,786] 2011
01H Saldukaitytė, Jolanta. Filosofijos. Sociologijos 20-mečio apžvalga = 20 years of journal Filosofija. Sociologija // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology / Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN: 0235-7186. 2012, t. 23, Nr. 1, p. 18-26. 2012
01H Saldukaitytė, Jolanta. Etinė metafizikos prasmė ir komunikacija kitaip: E. Levinas = Ethical meaning of metaphysics and communication otherwise: E. Levinas // Santalka = Coactivity. Filosofija = Philosophy. Komunikacija = Communication. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN: 2029-6320. 2013, t. 21, Nr. 1, p. 46-54. 2013
01H Saldukaitytė, Jolanta. E. Levinas ir etinės filosofijos įteisinimas – atsakymas A. Mickūnui // Problemos / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 1392-1126. 2013, t. 84, p. 123-137. 2013
01H Saldukaitytė, Jolanta (aut. rec.). Įsivaizduojamybės teritorijos : recenzija Kristupo Saboliaus knygai "Įsivaizduojamybė". Vilnius : VU leidykla, 2013. 263 p // Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 1392-1126. 2014, T. 86, p. 195-201. 2013
01H Saldukaitytė, Jolanta. Atsiskyrimo nuo anonimiškumo prasmė: Emmanuelis Levinas // Religija ir kultūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 1822-4539. 2013, Vol. 12, p. 35-47. 2013
01H Mickunas, Algis; Pilotta, Joseph J.; Briedis, Mindaugas; Koma, Kyoko; Saldukaitytė, Jolanta. The Science of Communication: Research Study. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. 254 p.. ISBN: 9789955196143 2014
01H Saldukaitytė, Jolanta. Is the Other Strange? // Emmanuel Levinas: a Radical Thinker in the Time of Crisis / Edited by Rita Šerpytytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN: 9786094596711, eISBN: 9786094596704. p. 71-79. 2015
01H Saldukaitytė, Jolanta. Materialinių poreikių imperatyvumas Emmanuelio Levino etikoje // Athena : filosofijos studijos. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN: 1822-5047. 2015, Nr. 10, p. 112-124. 2015
01H Saldukaitytė, Jolanta. Dasein svetimybė ir slėpiningumas = On Dasein Being Strange and Uncanny // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Filosofija. ISSN: 1392-8600, eISSN: 1822-7805. 2016, T. 18, Nr. 4, p. 29-44. 2016
01H Saldukaitytė, Jolanta. The Strangeness of Alterity // Levinas Studies: an Annual Review. Pittsburgh, Pennsylvania: Duquesne University Press, 2017. ISBN: 9780820707099. p. 95-120. 2017
01H Cohen, Richard A.; Saldukaitytė, Jolanta. Editor's Introduction // Levinas Studies: an Annual Review. Pittsburgh, Pennsylvania: Duquesne University Press, 2017. ISBN: 9780820707099. p. 7-14. 2017
01H Saldukaitytė, Jolanta. Identity in contemporary society : editorial = Tapatybė šiuolaikinėje visuomenėje // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2017, T. 28, Nr. 3, p. 161-164. 2017
01H Saldukaitytė, Jolanta. The Place and Face of the Stranger in Levinas //Religions. Special issue: Levinas and the Political. Basel : MDPI AG. 2019, vol. 10, iss. 2, art. no. 67, p. 1-12. 2019
01H Saldukaitytė, Jolanta. Išgelbėti eilinį Kitą: karas ir taika E. Levino filosofijoje // Religija ir kultūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 1822-4539. 2018 (rengiama spaudai). 2019
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-09-08 Filosofija Lietuvoje: E.Levino atvejis // Santaros-Šviesos konferencija: Amerikos lietuvių bendruomenė, Lemontas, IL, JAV.
2013-06-13 A. Mickūnas and E.Levinas: Face to Face // Tarptautinė konferencija "Gyvenimas ir fenomenologija: minint A.Mickūno 80-metį"; VDU, LFA, Kaunas.
2013-08-01 Levinas and Ethical Difference // Tarptautinė konferencija "Culture and Philosophy as Ways of Life in Times of Global Change"; Atėnų universitetas, Graikija; org. Council for Research in Values and Philosophy, JAV.
2014-05-16 Emmanuel Levinas Return to Lithuania// Tarptautinė filosofijos olimpiada International Philosophy Olympiad 2014: "Emmanuel Levinas: Infinity and the Face of the Other"; LEU, Vilnius.
2014-05-31 Materialinių poreikių imperatyvumas: E. Levinas // Lietuvos filosofų draugijos konferencija "Filosofiniai materializmai: istorinė ir šiuolaikinė perspektyvos"; LKTI, Vilnius.
2014-11-27 Kaip suprasti svetimybę? E. Levinas // Respublikinė konferencija "Tiesioginė patirtis ir interpretacija fenomenologijoje"; Lietuvos fenomenologų asociacija, VU RSTC.
2015-04-11 Dasein slėpiningumas ir svetimybė: M. Heideggeris // Respublikinė konferencija "Heideggerio iššūkis Vakarų mąstymo tradicijai"; LKTI, Vilnius.
2015-04-24 Encountering the Stranger // Tarptautinė konferencija "Visuality: Intercultural Creative Discourses"; VGTU, KSU, Vilnius.
2015-10-28 Is Alerity Strange? // Tarptautinė konferencija “Emmanuel Levinas: a Radical Thinker in the Time of Crisis”; Vilniaus universitetas, RSTC, Vilnius.
2016-05-06 Modernaus subjekto trauma // Respublikinė konferencija „Modernybė, postmodernybė, šiuolaikybė“; Lietuvos filosofų draugija, VU.
2016-07-07 Strangeness without exoticism// Tarptautinė konferencija „Le proche et l’étranger“; Tulūzos universitetas, Prancūzija
2017-07-26 The Imperative of Material Needs // 12-a metinė tarptautinė konferencija "Levinas, the Material, and Ethics" (North American Levinas Society Conference 2017 at Loyola University Chicago, IL, USA)
2017-12-11 Šviesos fenomenas Emmanuelio Levino filosofijoje // konferencija "Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai" (Lietuvos fenomenologų asociacija kartu su Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centru ir Filosofijos katedra)
2018-05-18 Išgelbėti eilinį Kitą: karas ir taika E. Levino filosofijoje // konferencija "Polemos: ontologija, kalba, visuomenė" (Lietuvos filosofų draugija drauge su Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institutu ir Vertybių tyrimų laboratorija bei Vilniaus universiteto Filosofijos institutu)
2018-08-01 Stranger as Foreigner from Elsewhere // 13 international conference "Levinas, Displacement & Repair" (North American Levinas Society, Western Carolina University, Cullowhee, NC, USA)
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C1
italų B1 B2 A2
ivrito A1 A1 A1
prancūzų A2 B1 A1
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Studijų įvadas
Pirmosios pakopos Etika
Pirmosios pakopos Medijų etika
Pirmosios pakopos Kultūros studijos
Pirmosios pakopos Ekonomikos filosofija
Pirmosios pakopos Medijos ir politika
Pirmosios pakopos Medijos ir religija
Pirmosios pakopos Meno istorija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Amerikos Katalikų universitetas, The Council for Research in Values and Philosophy JAV Dalyvavimas tarptautiniame seminare "Responsibility Personal and Social: Foundations for Life in a Global Age" 2011-2011
Buffalo universitetas (SUNY) JAV Dalyvavimas tarptautiniame Levino filosofijos vasaros seminare "Kantas ir Levinas: etikos pirmumas" 2014-2014
Buffalo universitetas (SUNY) kartu su John Cabot universitetu, Roma Italija Dalyvavimas tarptautiniame Levino filosofijos vasaros seminare “E. Levinas: etika ir eros” 2015-2015
Buffalo universitetas (SUNY) kartu su The Richard S. Dinner Center for Jewish Studies, Graduate Theological Union, Berklis, Kalifornija JAV Dalyvavimas tarptautiniame Levino filosofijos vasaros seminare “Žodžio laisvė ir sunki laisvė: E. Levinas“ 2016-2016
Buffalo universitetas (SUNY) JAV Dalyvavimas tarptautiniame seminare "Levinas on Morality, Justice, and the Political" (NEH Summer Seminar for College and University Teachers) 2017-2017
La Sapienza (Università degli Studi di Roma La Sapienza) Italija Dalyvavimas tarptautiniame seminare "Politics of Humanity" 2018-2018
Department of Jewish Thought, University at Buffalo, and University of Chicago Center in Paris, France. Prancūzija Dalyvavimas tarptautiniame Levino filosofijos 6-ame vasaros seminare “Ideology and Justice” 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2016-- JAV programa National Endowment for the Humanities: Summer Seminars and Institutes for College and University Teachers- Emmanuel Levinas on Morality, Justice, and the Political", https://www.neh.gov/divisions/education/other-opportunities/2017/emmanuel-levinas-morality-justice-and-the-political ; http://levinas.buffalo.edu/people/
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-- Levino centro (Buffalo universitetas, JAV) narė
2013-- Lietuvos fenomenologų asociacijos narė (nuo 2013); valdybos narė (nuo 2015)
2013-2018 Organizacinių komitetų narystė: Tarptautinių Levino filosofijos vasaros seminarų organizavimas (su Levino centru, JAV) (nuo 2013 iki dabar) Lietuvos filosofų draugijos metinės konferencijos mokslinio komiteto narė (2018) Tarptautinės konferencijos Visuality: Intercultural Creative Discourses mokslinio ir organizacinio komiteto narė. (2015) Respublikinės konferencijos Tiesioginė patirtis ir interpretacija fenomenologijoje (2014-11-27, Lietuvos fenomenologų asociacija, VU RSTC) org. komiteto narė Tarptautinės diskusijos Tarpkultūrinė socialinė komunikacija organizavimas ir moderavimas (MRU) (2013-06-18) Tarptautinės konferencijos Gyvenimas ir fenomenologija: minint A. Mickūno 80-metį organizacinio komiteto narė (su LFA, VDU) 2013-06-13/15)
2014-- Lietuvos komunikacijos draugijos narė
2015-- Lietuvos filosofų draugijos narė (nuo 2015); valdybos narė (nuo 2017)
2017-- North American Levinas Society (NALS) narė
2017-- Filosofijos mokytojų asociacijos tarybos narė
Kita veikla
Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas: Religions. Special issue: Levinas and the Political. Basel : MDPI AG. 2018-19, vol. 9-10.
Dalyvavimas LRT laidoje "Anapus čia ir dabar". Pokalbis apie Levino filosofiją "Kitas iš didžiosios K " 2019 01 24
Algio Mickūno knygos "Kosminė sąmonė", Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 176, mokslinis redagavimas.
2017.12.02 E. Levino knygos "Laikas ir kitas" lietuviško vertimo pristatymas Paviljono knygų savaitgalyje ("Paviljonas")
Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas: (rengiamas, planuojamas išleisti 2018 IV ketv.) Spec. numeris "Levinas and the Political": Religions (ISSN 2077-1444). http://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/levinas
2014.02.21 Diskusija „Komunikacija ir mokslas“ ir knygos pristatymas Vilniaus knygų mugėje. ( A. Mickūnas, J. J. Pilotta, J. Saldukaitytė)
2015.02.06 Ingridos Tatolytės knygos „Praktinė retorika vertėjams“ pristatymas knygyne „Mint Vinetu“
2015.02.20 Agnieškos Juzefovič knygos „Tuštumos fenomenas“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje
Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas: Saldukaitytė, Jolanta; Cohen, Richard, A. (sudaryt.); Levinas studies: an annual review, Volume 11. Pittsburgh, PA : Duquesne University Press, 2017. 270 p. ISBN: 9780820707099.
Lietuvos moksleivių filosofijos olimpiados dalyvių vertinimo komisijos narė (nuo 2015)
Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas: Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2017, T. 28, Nr. 3.
Skaitytas pranešimas "Medijos ir filosofija" etikos ir filosofijos mokytojams Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminare „Naujausi filosofijos ir etikos dėstymo metodologiniai aspektai“ (mokytojams): XXI Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada, 2018 m. kovo 2-3 d.d., LEU