Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Grigorij Žilinskij
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų daktaras, Ekonomika 04S 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB "HANNER" Rinkos analitikas 2006-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Strateginių tyrimų skyriaus vyresn. vadybininkas 2006-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Projekto „Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą“ administratorius 2010-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Strateginių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojas 2010-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Projekto „Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas“ vadybininkas 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Strateginių tyrimų skyriaus vyr. vadybininkas 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Projekto „Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas (TUGPA)“ vadovas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Strateginių tyrimų skyriaus vedėjas 2013-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Projekto „Taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelis“ vadybininkas 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Finansų inžinerijos katedros lektorius 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Plėtros projektų skyriaus vedėjas 2015--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Projekto „VGTU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro „LINK MENŲ fabrikas“ sukūrimas“ 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kūrybiškumo ir inovacijų centro "Linkmenų fabrikas" jaunesnysis mokslo darbuotojas 2015-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Žilinskij Grigorij, Finansinio sverto naudojimas aktyviai valdant investicijų portfeli // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 3 (2010), p. 194-203 2010
04S Žilinskij Grigorij, Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Akcijų investiciniu patrauklumu paremtas investicinio portfelio sudarymo modelis // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012) p. 242-252 2012
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Žilinskij Grigorij, Dzikevičius Audrius, Markowitzo teorijos plėtra siekiant adekvatesnio portfelio sudarymo ir valdymo // Verslas XXI amžiuje, Vilnius : Technika, 2008 p. 23-30
2011-01-01 Žilinskij Grigorij, Kuzminskas Vilius, Widely diversified investment portfolio – a tool to protect your investment in terms of markets volatility // MMK 2011. International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers, Hradec Králové : Magnanimitas, 2011 p. 2140-2150
2012-01-01 Žilinskij Grigorij, Different period time series forecasts integration as a tool of increasing the accuracy of stock return prediction // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 292-298. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Žilinskij Grigorij, Investment portfolio rebalancing decision making // Global multidisciplinary e-conference World science day for peace and development, 10th November 2014, Kocani, Republic of Macedonia : European Scientific Institute, ESI, 2014 p. 61-69
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 C1
lenkų C1 C1 C1
rusų C1 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Integruotas aktyvų ir pasyvų valdymas
Antrosios pakopos Investavimo priemonės ir rinkos (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Finansinių investicijų valdymas
Antrosios pakopos Investavimo priemonių vertės ir rizikingumo matavimas
Pirmosios pakopos Finansų pagrindai
Pirmosios pakopos Įstaigų finansai