Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vaidotas Trinkūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas magistras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedros asistentas 2002-2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Nuotolinių studijų centro direktorius 2002--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedros docentas 2003--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelio parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Kaklauskas Artūras, Daniūnas Alfonsas, Trinkūnas Vaidotas, Ubartė Ieva, Life cycle process model of a market-oriented and student centered higher education // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 4 (2012) p. 414-430. 2012
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Kaklauskas Artūras, Banaitienė Nerija, Tupėnaitė Laura, Rimkuvienė Silva, Trinkūnas Vaidotas, Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas; ISBN 9786094573521 (2012), [psl.: 200]
2012 Kaklauskas Arturas, Banaitiene Nerija, Tupenaite Laura, Rimkuviene Silva, Trinkunas Vaidotas, Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas; ISBN 9786094573521 (2012), [psl.: 200]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Construction products multiple criteria e-commerce system // 54emes Journées du Groupe de Travail Européen, 2001
2002-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents // The Organization and Management of Constr 10th International Symposium, Ohio, 2002 p. [1-13].
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Kaklauskienė Jūratė, Efficiency increase of export on-line systems by applying multiple criteria decision support systems // ICEB 2002, Taiwan, 2002 p. 45-47.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Banaitis Audrius, Trinkūnas Vaidotas, Efficiency increase of export e-commerce systems by applying multiple criteria DSS // 9th International Multi-Conference Advanced Computer Systems ''ACS'2002"- ''SCM'2002'', Szczecin, 2002 p. 589-597.
2002-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vainiūnas Povilas, Trinkūnas Vaidotas, Construction calculators, analyzers, software, experts and decision support systems, their integration and applications // Second Intrenational Conference on Information Systems in Engineering and Construction "ISEC 2002'',
2003-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskienė Jūratė, Trinkūnas Vaidotas, Ethical multiple criteria decision support web-based system // 14th Mini-EURO Conference HCP'2003. Human centered processe, Luxembourg, 2003 p. 53-57.
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Trinkūnienė Eva, Model of construction e-business system // Modelling and simulation of business systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 359-363. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Increase of efficiency of construction materials e-commerce systems applying intelligent agents // Construction Innovation and Global Competitiveness. The Organization and Management of Construction. Vol. 1, 2, Cincinnati : Crc Press Inc, Boca Ration, 2003 p. 611-625. [Duomenų bazės: ];
2005-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, eGovernment and intelligent systems for international trade // Electronic Government, Linz : Trauner Verlag, 2005 p. 366-373.
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Internetinės ir intelektualios sistemos projektų vystyme // Konferencija "Nekilnojamasis turtas Vilniaus mieste ir apskrityje 2006", 2006 m. spalio 3-4 d., Vilnius, Vilnius : Expozona, 2006 p. 133-157.
2008-01-01 Vainiūnas Povilas, Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Assesment methodology of institutions evaluating competency // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 179-188. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Model for an integrated analysis of distance learning quality: the case of Lithuania // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 849-853. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Reasoned decisions in construction materials selection // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 528-532. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Kaklauskas Artūras, Trinkūnas Vaidotas, Development multiple criteria model for complex quality evaluation of distance learning programs using a decision support system // Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and Exploratory Learning Digital Age (CELDA 2009). Roma, Italy, Nowember 20-22, 2009, Roma : IADIS Press, 2009 p. 499-500.
2011-01-01 Trinkūnas Vaidotas, Nekilnojamojo turto agento profesinės rizikos vertinimas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d., pranešimai, Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011 p. [1-7].
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Tupėnaitė Laura, Kazokaitis Paulius, Recommender system to research students’ study efficiency // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey, Amsterdam : Elsevier Science Ltd. p. 980-984. [Duomenų bazės: Science Direct, Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Trinkūnas Vaidotas, Lepkova Natalija, Trinkūnienė Eva, Distance learning organization at Vilnius Gediminas technical university (Lithuania) // Advanced learning technologies, ALTA’2014, conference proceedings, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2014 p. 92-99.
2014-01-01 Trinkūnienė Eva, Trinkūnas Vaidotas, Information system for construction contracts structural analysis // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1226-1234.
2014-01-01 Vinogradova Irina, Kliukas Romualdas, Trinkūnas Vaidotas, Nuotolinių studijų organizavimo ypatumai bakalauro studijų studentams // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2014, Šiauliai : VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2014 p. 76-83.
2014-01-01 Vinogradova Irina, Kliukas Romualdas, Trinkūnas Vaidotas, Вопросы организации дистанционного обучения в университете // Труды Международной научно-методической конференции «Информатизация инженерного образования» (ИНФОРИНО-2014), Москва, 15—16 апреля 2014 г, Москва : Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2014 p. 409-412.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos NT informacinės sistemos ir elektroninio verslo pagrindai
Pirmosios pakopos NT kiekybiniai sprendimų metodai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Napiero universitetas Didžioji britanija Nuotolinių studijų organizavimas 2002-2002
Edibon international Ispanija Nutolusios laboratorijos 2012-2012
Atvirasis universitetas Didžioji britanija Nuotolinių studijų organizavimas 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2012 Dalyvavimas ES finansuojamame projekte: Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-050 "Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas". Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Partneriai: LNTPA, LSA, LPĮA. Projekto vadovas prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas. Skirtas finansavimas 1 793 398,6 Lt.