Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Danutė Sližytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas inžinieriaus, aukštasis išsilavinimas 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerija magistratūra, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaro 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docento 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geotechnikos mokslo laboratorija Inžinierė 1996-1999
Vilniaus Gediminio technikos universitetas, Geotechnikos katedra Asistentė 2000-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geotechnikos katedra Docentė 2002--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-- Daugiau 30 "Tele-2" judriojo korinio ryšio stočių Lietuvoje pamatų pagrindų įvertinimas bei pamatų įrengimo darbo projektai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Medzvieckas Jurgis, Sližytė Danutė, Kai kurios rekonstruojamų pastatų pamatų pagilinimo iškasomis problemos ir jų sprendimo metodai // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-882X. T. 4, nr. 3 (2012) p. 104-110 2012
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Sližytė Danutė, Medzvieckas Jurgis, Mackevičius Rimantas, Pamatai ir pagrindai; ISBN 9786094571763 (2012), [psl.: 380], [aut. lankų.: 13,21]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Sližytė Danutė, Estimation of axially loaded bored piles interaction in the design of pile foundation // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 [Aut. ind. 1,00]
2003-01-01 Sližytė Danutė, Stragys Vincentas Vytis, Medzvieckas Jurgis, The interaction coefficient of axially loaded bored piles installed in sandy soil // Geotechnical problems with man-made and man influenced grounds, Prague : 2003, The Czech geotechnical society CICE p. 395-398
2004-01-01 Medzvieckas Jurgis, Kuliešius Vytautas, Sližytė Danutė, Jacked piles installation in sandy ground // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-6
2004-01-01 Medzvieckas Jurgis, Kuliešius Vytautas, Sližytė Danutė, Installation jacked piles in the sandy soils // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 824-829. [Duomenų bazės: ]
2005-01-01 Medzvieckas Jurgis, Sližytė Danutė, Installation of jacked piles in sandy soils // Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Rotterdam : Millpress, 2005 p. 2149-2152. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Kumpienė Jūratė, Sližytė Danutė, Andreas Lale, Lagerkvist Anders, Suitability assessment of chemically stabilized soil for utilization in constructions // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-4]
2007-01-01 Kumpienė Jūratė, Sližytė Danutė, Andreas Lale, Lagerkvist Anders, Suitability assessment of chemically stabilized soil for utilization in constructions // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1126-1129. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Dundulis Kastytis, Stragys Vincentas Vytis, Sližytė Danutė, Mackevičius Rimantas, Innovations in teaching methodology in geotechnical engineering // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 89-93. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2008-01-01 Sližytė Danutė, Medzvieckas Jurgis, Geotechnical and construction engineering in VGTU civil engineering bachelor's degree programs // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 103-108. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2010-01-01 Sližytė Danutė, Dagys Algirdas, Medzvieckas Jurgis, Milvydas Romualdas, Using of jet grouting piles reinforced with central bars for low retaining walls // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1168-1173
2010-01-01 Medzvieckas Jurgis, Sližytė Danutė, Soil behaviour under deepening foundations in reconstructed buildings // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 1141-1145
2010-01-01 Sližytė Danutė, Medzvieckas Jurgis, Jet grouting piles reinforcement with central bars // Актуальные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства городов и населенных пунктов, Москва : Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства, 2010 p. 368-372
2010-01-01 Sližytė Danutė, Dagys Algirdas, Medzvieckas Jurgis, Milvydas Vytautas, Using of jet grouting piles reinforced with central bars for low retaining walls // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 1168-1173
2010-01-01 Medzvieckas Jurgis, Sližytė Danutė, Soil behaviour under deepening foundations in reconstructed buildings // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 1141-1145
2011-01-01 Sližytė Danutė, Medzvieckas Jurgis, Installation of retaining walls using jet grouting technology // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1215-1219. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Sližytė Danutė, Medzvieckas Jurgis, Calculation of the bending capacity of jet grouted soil columns row // Проблемы и пути развития энергосбережения и защиты от шума в строительстве и ЖКХ, Москва : НИИ строительной физики РААСН, 2011 p. 267-270
2011-01-01 Sližytė Danutė, Medzvieckas Jurgis, Installation of Retaining Walls Using Jet Grouting Technology // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1215-1219
2013-01-01 Sližytė Danutė, Medzvieckas Jurgis, Evaluation of gravity retaining walls from jet grouting piles installed in sands // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 1070-1077. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2015-01-01 Furmonavičius Liudvikas, Sližytė Danutė, The Vilnius Cathedral Square: reinforcement of pavement by steel meshes // Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development, London : ICE (Institution of Civil Engineers) publishing, 2015 p. 937-942
2015-01-01 Šiukščius Aurimas, Sližytė Danutė, Vorobjovas Viktoras, Pylimų armavimas kelio konstrukcijos funkcionavimui užtikrinti // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius, Vilnius : VGTU, 2015 p. [1-6]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
italų A2 A2 A2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje
Antrosios pakopos Gruntų filtracijos ir konsolidacijos teorija
Pirmosios pakopos Inžinerinė geologija
Pirmosios pakopos Inžinerinė geologija ir praktika
Pirmosios pakopos Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika
Pirmosios pakopos Pagrindai ir pamatai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "GeoFirma" Lietuva Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai statybose 2011-2011
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1996-- ISSMGE (Tarptautinės gruntų mechanikos ir geotechnikos draugijos) narė