Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eglė Tumelienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas geodezijos inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1993
Vilniaus technikos universitetas inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 1995
Stokholmo Karališkasis Technologijų Universitetas, Švedija žemės valdymo magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 1999
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geodezijos institutas užsakomųjų darbų vykdytoja 1995-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geodezijos ir kadastro katedra asistentė 1998-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geodezijos ir kadastro katedra lektorė 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T Skeivalas, Jonas; Zigmantienė, Evelina; Tumelienė, Eglė; Birvydienė, Rosita. Fotogrametrijos metodai analizuojant akies lęšiuko skaitmeninius vaizdus // Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. 2010, Vol. 36, no. 1, p. 25-29. [Duomenų bazės: Compendex; Computer Abstracts International Database; EBSCO; Scopus; VINITI; IndexCopernicus; GEOPHOKA]; [M.kr.: 10T]; [Aut. ind.: 0,250]. 2010
10T, 04T Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė [Suziedelyte Visockiene, J.]; Puzienė, Rūta [Puziene, R.]; Stanionis, Arminas [Stanionis, A.]; Tumelienė, Eglė [Tumeliene, E.]. Unmanned aerial vehicles for photogrammetry: analysis of orthophoto images over the territory of Lithuania // International journal of aerospace engineering. New York, USA: Hindawi publishing corporation. ISSN 1687-5966. Vol. 2016 (2016), p. [1-9]. 2016
10T, 04T Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Puzienė, Rūta; Stanionis, Arminas; Tumelienė, Eglė. Unmanned aerial vehicles for photogrammetry: analysis of orthophoto images over the territory of Lithuania // International journal of aerospace engineering. New York, USA : Hindawi publishing corporation. ISSN 1687-5966. eISSN 1687-5974. 2016, Vol. 2016, p. 1-9. DOI: 10.1155/2016/414103. [DOAJ; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: 02T,10T,04T] [Citav. rod.: 1,144 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250] 2016
10T, 04T Tumelienė, Eglė; Nareiko, Viktor; Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė. Photogrammetric measurements of heritage objects // ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-5/W1. ISPRS Workshop “Geospatial Solutions for Structural Design, Construction and Maintenance in Training Civil Engineers and Architects”, 4-6 December 2017, Kyiv, Ukraine : ISPRS. ISSN 2194-9042. eISSN 2194-9050. 2017, p. 71-76. (ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; Vol. 4, iss. 5). DOI: 10.5194/isprs-annals-IV-5-W1-71-2017. [DOAJ; Scopus] [M.kr.: 10T,04T] [Aut. ind.: 0,334] 2017
10T, 04T Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Stanionis, Arminas; Tumelienė, Eglė; Puzienė, Rūta. Analyses of archival cartographic materials for geomorphological changes of river channel // Advances in civil engineering. London : Hindawi Ltd. ISSN 1687-8086. eISSN 1687-8094. 2018, vol. 2018, 8502780, p. 1-9. DOI: 10.1155/2018/8502780. [CSA Civil Engineering Abstracts; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; CSA Technology Research Database; Scopus; TOC Premier; J-Gate Portal; Directory of Open Access Journals; ProQuest Central; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science); GeoRef] [M.kr.: 10T,04T] [Citav. rod.: 0,827 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250] 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Stepanovienė, Jadvyga; Tumelienė, Eglė. Inžinerinė geodezija : laboratorinių ir skaičiuojamųjų-grafinių darbų metodikos nurodymai [elektroninis išteklius]. Vilnius : Technika, 2011. 110 p. ISBN 9789955289531. [M.kr.: 10T]; [Aut. lankų sk.: 7,857]; [Aut. ind. aut. lankais: 3,929].
2011 Stepanovienė, Jadvyga; Tumelienė, Eglė. Inžinerinė geodezija : mokomoji knyga. Vilnius : Technika, 2011. 224 p. : iliustr, brėž, lent. ISBN 9786094570285. [M.kr.: 10T]; [Aut. lankų sk.: 8,240]; [Aut. ind. aut. lankais: 4,120].
2012 Aksamitauskas, Česlovas; Zakarevičius, Algimantas; Skeivalas, Jonas; Ruzgienė, Birutė; Žalnierukas, Albinas; Stepanovienė, Jadvyga; Tumelienė, Eglė; Bagdžiūnaitė, Renata; Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Gečytė, Silvija; Jakubauskienė, Edita. Devyniasdešimt geodezijos katedros metų : 1922-2012 / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; [sudarytojas Vladislovas Česlovas Aksamitauskas]. Vilnius : Technika, 2012. 202 p. : iliustr. ISBN 9786094571268. [M.kr.: 10T]; [Aut. lankų sk.: 14,429]; [Aut. ind. aut. lankais: 1,312].
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Kazakevičius Stasys Vytautas, Tumelienė Eglė, Project of Lithuanian national second order geodetic vertical network // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6.
2005-05-26 Petroškevičius Petras, Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Būga Arūnas, Neseckas Algirdas, Obuchovski Romuald, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 975-984. [Duomenų bazės: ];
2005-05-26 Petroškevičius Petras, Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Būga Arūnas, Neseckas Algirdas, Obuchovski Romuald, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Analysis of normal height differences determination in Lithuanian national geodetic vertical network // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. [1-10].
2008-05-22 Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Neseckas Algirdas, Kolosovskis Ričardas, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-11].
2008-05-22 Putrimas Raimundas, Krikštaponis Boleslovas, Neseckas Algirdas, Kolosovskis Ričardas, Stepanovienė Jadvyga, Tumelienė Eglė, Viskontas Povilas, Zigmantienė Evelina, Results of Lithuanian national geodetic vertical first order network development // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1446-1456. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-05-22 Kazakevičius Stasys Vytautas, Krikštaponis Boleslovas, Tumelienė Eglė, Lithuanian topographical map of scale 1:50 000 // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5].
2008-05-22 Kazakevičius Stasys Vytautas, Krikštaponis Boleslovas, Tumelienė Eglė, Lithuanian topographical map of scale 1:50 000 // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1334-1338. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-05-19 Krikštaponis Boleslovas, Tumelienė Eglė, Development of Lithuanian national geodetic vertical first order network // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1362-1368.
2011-05-19 Krikštaponis Boleslovas, Tumelienė Eglė, Development of Lithuanian national geodetic vertical first order network // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1362-1368. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-05-22 Krikštaponis Boleslovas, Parškevičius Petras, Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Neseckas Algirdas, Zigmantienė Evelina, Kolosovskis Ričardas, Tumelienė Eglė, Birvydienė Rosita, Šlikas Dominykas, Petroškevičius Petras, Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10].
2014-05-22 Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Neseckas Algirdas, Zigmantienė Evelina, Kolosovskis Ričdas, Musteikis Arvydas, Tumelienė Eglė, Birvydienė Rosita, Šlikas Dominykas, Petroškevičius Petras, Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2017-04-27 Daugėla, Ignas; Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Stanionis, Arminas; Tumelienė, Eglė; Antanavičiūtė, Urtė; Aksamitauskas, Vladislovas Česlovas. Comparing quality of aerial photogrammetry and 3D laser scanning methods for creating 3D models of objects // 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius : VGTU Press. eISSN 2029-7092. 2017, p. 1-8. DOI: 10.3846/enviro.2017.182. [M.kr.: 10T,04T] [Aut. ind.: 0,166]
2017-04-27 Birvydienė, Rosita; Butkus, Algirdas; Būga, Arūnas; Dedela, Ramūnas; Kolosovskis, Ričardas; Krikštaponis, Boleslovas; Musteikis, Arvydas; Neseckas, Algirdas; Obuchovski, Romuald; Paršeliūnas, Eimuntas Kazimieras; Petniūnas, Marius; Petroškevičius, Petras; Puškorius, Vytautas; Putrimas, Raimundas; Skuodis, Gediminas; Stepanovienė, Jadvyga; Šlikas, Dominykas; Šorys, Tautvydas; Tumelienė, Eglė; Valotka, Simonas; Viskontas, Povilas; Zigmantienė, Evelina. Final results of establishment of the geodetic vertical second order network of Lithuania // 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius : VGTU Press. eISSN 2029-7092. 2017, p. 1-10. DOI: 10.3846/enviro.2017.166. [M.kr.: 10T] [Aut. ind.: 0,045]
2017-07-01 Česnauskienė Jolanta; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė. Išmanaus nekilnojamojo turto kadastro ir registro link. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science . Vilnius: VGTU, 2017, p. 1-4.
2017-07-01 Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė. Geodezijos ir kadastro katedra mini 95-mečio jubiliejų. Katedros veikla, pasiekimai ir ateitis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science . Vilnius: VGTU, 2017, p. 1-4.
2017-12-04 E. Tumeliene, V. Nareiko, J. Suziedelyte Visockiene. International scientific and technical conference GEOSPACE 2017, "PHOTOGRAMMETRIC MEASUREMENTS OF HERITAGE OBJECTS"
2018-03-23 Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Tumelienė, Eglė. Kaip išsaugoti geodezijos studijų programą? Geodezijos ir kadastro katedros dabartis ir perspektyvos = How to save study programm of geodesy? Present time and future of department // 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2018 m. kovo 23 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 21th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 23 March, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. eISBN 9786094761140. eISSN 2029-7149. p. 1-5. DOI: 10.3846/geo.2018.001. [M.kr.: 10T,04T] [Aut. ind.: 0,500]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto kadastras
Pirmosios pakopos Kadastriniai matavimai
Pirmosios pakopos Geodezija
Pirmosios pakopos Geodezijos ir kadastro darbų vadyba
Pirmosios pakopos Žemėtvarka ir žemės valdymas
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto kadastras ir administravimas
Pirmosios pakopos Inžinerinės geodezijos praktika
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija
Pirmosios pakopos Topografija
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto objektų vertinimas
Vientisosios Architektūros projektavimo pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
InfoEra Lietuva Efektyvus GeoMap panaudojimas matininko darbe 2009-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymas 2009-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva MOODLE terpės naudojimas mokymo procese 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Viešas kalbėjimas akademinėje aplinkoje (8 val.) 2017-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Kokybiškos ir patrauklios pateiktys - ar tai įmanoma? (6 val.) 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
1998-2006 Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmosios klasės tinklo sudarymas. Darbo vykdytoja. Užsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
2005-2007 Nuolat veikiančių GPS stočių plėtra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Darbo vykdytoja. Užsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
2006-2006 Tyrimai tarptautinius reikalavimus atitinkančiam geodeziniam aukščių pagrindui sudaryti. Darbo vykdytoja. Užsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
2007-2007 Europos universalaus, vertikaliojo ir GPS tinklų plėtra Lietuvos teritorijoje. Darbo vykdytoja. Nacionalinė žemės tarnyba prie LR ŽŪM.
2007-2008 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų kokybės kontrolė. Darbo vykdytoja. Nacionalinė žemės tarnyba prie LR ŽŪM.
2008-2008 Europos universaliojo, Europos vertikaliojo ir GPS tinklų plėtra Lietuvos teritorijoje. Darbo vykdytoja. Nacionalinė žemės tarnyba prie LR ŽŪM.
2010-2012 Poligonometrinio tinklo įrengimas. Darbo vykdytoja. Užsakovas – AB „Lietuvos geležinkeliai“.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2017-2018 Tarptautinės Fotogrametrijos ir Nuotolinių tyrimų asociacijos (International Photogrammetry and Remote Sensing associasion (ISPRS)) Lietuvos regiono koordinatorė