Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Daiva Jurevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas ekonomisto matematiko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1985
TSRS Mokslų akademijos Centrinis ekonomikos-matematikos institutas (nostrifikuota Lietuvos mokslų tarybos) daktaras 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Mykolo Romerio universitetas profesorius 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institutas, Vilnius Mokslinės techninės pažangos kompleksinės programos skyriaus vyr. ekonomistė, ekonomistė 1985-1987
TSRS Mokslų akademijos Centrinis ekonomikos matematikos i-tas (Maskva) stažuotoja-tyrinėtoja, aspirantė 1987-1991
LR Ekonomikos ministerija Ūkio vystymo programų sk. vedančioji ekonomistė 1991-1991
AB bankas „Hermis“ Marketingo departamento vadybininkė 1991-1992
„Crown USA“, Inc. filialas „Crown Baltic“ finansininkė 1992-1995
Lietuvos valst. komercinis bankas Akredityvų ir garantijų sk. vadovė; Korespondentinės bankininkystės sk. analitikė 1995-1998
Lietuvos taupomasis bankas Sostinės skyriaus Kreditavimo sk. Probleminių paskolų ir rizikos valdymo sk. vadovė 1998-2001
AB „Hansabank“ Mokymo centro dėstytoja-konsultantė 2001-2002
VGTU Verslo vadybos fak. Finansų inžinerijos k-dros profesorė, docentė 2002-2017
„NORD/LB Lietuva“ Kreditavimo palaikymo sk. vadovė 2003-2005
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fak. Ekonomikos k-dros docentė 2006-2010
VU Tarptautinio verslo m-la docentė 2006-2011
VU Ekonomikos fak. Finansų k-dros docentė 2007-2010
Vilniaus verslo teisės akademija docentė 2008-2012
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fak. prodekanė 2010-2013
MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fak. Bankininkystės ir investicijų k-dros profesorė 2013-2018
VGTU Verslo vadybos fak. Ekonomikos inžinerijos k-dros profesorė, katedros vedėja 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Jurevičienė, Daiva; Gausienė, Eglė. Finansinės gyventojų elgsenos ypatumai // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. 2010, t. 11, [Nr.] 3, p. 222-237. [Central & Eastern European Academic Source; Business Source Complete; ICONDA; Scopus] 2010
04S Jurevičienė, Daiva; Savičenko, Jekaterina. Trends of investments in art // Economics and management = Ekonomika ir vadyba / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, no. 16, p. 1115-1123. [Business Source Complete; Central & Eastern European Academic Source 2011
04S Jurevičienė, Daiva; Augustytė, Ugnė. Development trends of general liability insurance in Lithuania // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 90 (3), 2011, p. 136-150 : lent. [Central & Eastern European Academic Source; IBSS] 2011
04S Jurevičienė, Daiva; Skirckaitė, Dovilė. Credit monitoring - a core of credit risk management : theory and experience // Trends economics and management = Trendy ekonomiky a managementu / Brno University of Technology. Faculty of Business and Management. Brno : Akademické nakladatelství CERM. ISSN 1802-8527. Vol. 5, iss. 08, 2011, p. 117-130. [ProQuest] 2011
04S Jurevičienė Daiva, Samoškaitė Šarūnė, II pakopos pensijų fondų investicijų grąžos, atsižvelgiant į riziką, vertinimas // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012) p. 304-313 2012
04S Jurevičienė, Daiva; Bikas, Egidijus; Gausienė, Eglė. Behavioural finance during economic downturn in Lithuania // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. [elektroninis išteklius] / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169 CD. p. 75-83. [Conference Proceedings Citation Index] 2012
04S Jurevičienė, Daiva; Miečinskienė, Algita; Savičenko, Jekaterina. Art as a diversification tool of investment portfolios // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. [elektroninis išteklius] / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094571169 CD. p. 84-91. [Conference Proceedings Citation Index] 2012
04S Jurevičienė, Daiva; Savičenko, Jekaterina. Art investments for portfolio diversification // Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2012, t. 6, Nr. 2(14), p. 197-212. [Central & Eastern European Academic Source; TOC Premier] 2012
04S Jurevičienė, Daiva; Jermakova, Kristina. The impact of individuals' financial behaviour on investment decisions // EIIC 2012 : proceedings in electronic international interdisciplinary conference : 3-7 September 2012 [elektroninis išteklius]. - 1 elektron. opt. diskas. Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. ISSN 1338-7871, ISBN 9788055405513. P. 242-250. [Mendeley; Scopus; Scirius] 2012
04S Jurevičienė, Daiva; Savičenko, Jekaterina. Art as viable investment tool // International days of statistics and economics : conference proceedings : September 13-15, 2012. [elektroninis išteklius] / Vysoká škola ekonomická. - 1 elektron. opt. diskas. Slaný : Melandrium, 2012, ISBN 9788086175799. P. 507-518. [Conference Proceedings Citation Index] 2012
04S Jurevičienė, Daiva; Sukačevskytė, Vytautė. Default and personal credit raiting // KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. V international science conference "Knowledge society". VI international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". Sofia : Knowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 5, no. 3 (2012)(September), p. 31-34. [IndexCopernicus] 2012
04S Jurevičienė Daiva, Martinkutė Aistė, Rizikos kapitalo fondai: teoriniai aspektai // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013) p. 117-130 2013
04S Jurevičienė Daiva, PILECKAITĖ Gintarė, The impact of EU structural fund support and problems of its absorption // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 1 (2013) p. 1-18 2013
04S Jurevičienė Daiva, Ivanova Olga, Behavioural finance: theory and survey // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013) p. 53-58 2013
04S Egidijus Bikas, Daiva Jurevičienė, Petras Dubinskas, Lina Novickytė. Behavioural Finance: The Emergence and Development Trends. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 82, 3 July 2013, Pages 870-876. 2013
04S Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija. The concept of confidence in bank // The 7th international days of statistics and economics : conference proceedings, Prague, September 19-21, 2013 / Edited by: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. Slaný : Melandrium, 2013, ISBN 9788086175874. p. 531-540. [Conference Proceedings Citation Index] 2013
04S Jurevičienė, Daiva; Doftartaitė, Dovilė. Commercial banks‘ activity dependence on macroeconomic indicators // European scientific journal. Kočani : European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. Vol. 9, no. 31 (2013), p. 173-184. [IndexCopernicus; ProQuest; Aerospace & High Technology Database; Academic OneFile] 2013
04S Jurevičienė, Daiva; Sukačevskytė, Vytautė. Factors of households‘ default = Faktory domácností // Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. Komárno : J. Selye University. ISSN 1338-6581. 2. ročník, 1. číslo (2013), p. 131-143. [IndexCopernicus] 2013
04S Jurevičienė, Daiva; Pupelytė, Laura. Forecasting of the influence of financial institutions loan portfolio change for the economic sectors of the country // Creative and knowledge society : international scientific journal. Warsaw : Versita. ISSN 1338-4465. Vol. 3, iss. 1 (2013), p. 1-16. [EBSCOhost EJS Enhanced; MetaPress] 2013
04S Mačerinskienė, Irena; Kartašova, Jekaterina; Žvirblis, Algis; Martinaitytė, Eugenija; Šliūpas, Rokas; Kazlauskienė, Eglė; Pusvaškytė, Justina; Dubnikovas, Marius; Azbainis, Vytautas; Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Vaičiulis, Povilas; Teresienė, Deimantė; Jurevičienė, Daiva; Garanžienė, Gintarė; Milerytė, Erika; Linartas, Audrius; Laurinaitis, Marius. Finansų rinkų įžvalgos : mokslo studija. I dalis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 836 p. ISBN 9789955195146. 2013
04S Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija. Satisfaction of small and medium-sized companies with the policy of banks // Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, t. 7, Nr. 4(18), p. 486-496. [TOC Premier] 2013
04S Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija. Small and medium-sized companies’ satisfaction with banks’ service quality // European scientific journal. Kočani : European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. December 2013, special edition, vol. 1 (2013), p. 32-36. [IndexCopernicus; ProQuest] 2013
04S Jurevičienė, Daiva; Bercevič, Evelina. The evaluation of bankruptcy prediction models for Lithuanian companies // Trendy ekonomiky a managementu = Trends economics and management. Brno : University of Technology Faculty of Business and Management. ISSN 1802-8527. Vol. VII, iss. 13 (2013), p. 43-55. [ProQuest] 2013
04S Jurevičienė Daiva, Volkova Marina, Evaluation of the 3rd pillar pension funds in Lithuania // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 4 (2014) p. 684-707 2014
04S Jurevičienė, Daiva [Юрявичене, Д.]; Боровикова, М.. Совершенствование системы расчетов по операциям с цеными бумагами в странах ЕС // Вiсник Киĩвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Экономiка. Кĭiв : Киĭвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. ISSN 1728-2667. 2014, no. 1 (154), p. 40-43. [Brill] 2014
04S Daiva Jurevičienė, Egidijus Bikas, Greta Keliuotytė-Staniulėnienė, Lina Novickytė, Petras Dubinskas. Assessment of Corporate Behavioural Finance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 140, 22 August 2014, Pages 432-439. 2014
04S Jurevičienė, Daiva; Sukačevskytė, Vytautė. Factors affecting personal insolvency // KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. Sofia : Knowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 7, no. 3 (2014) (September), p. 5-11. [IndexCopernicus] 2014
04S Egidijus Bikas, Daiva Jurevičienė, Greta Keliuotytė-Staniulėnienė, Lina Novickytė, Petras DubinskasNeprofesionalių investuotojų elgsena finansų rinkose [Investment Behaviour of Non Professionals in Financial Markets]. Kaunas, Technologija. 2014. 109 p. ISBN 978-609-02-1015-4, doi: 10,5755/e01,9786090210147 2014
04S Jurevičienė, Daiva; Kostecka, Božena. Peculiarities of selection of investment artworks // Acta Oeconomica Pragensia. Praha : Vysoká škola ekonomická. ISSN 0572-3043. 2014, Nr. 5, p. 71-88. [Business Source Corporate Plus (EBSCO)] 2014
04S Jurevičienė, Daiva; Bapkauskaitė, Gitana. Kompleksinis investicinių fondų veiklos vertinimas // Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2014, Nr. 4(1), p. 64-77. [IndexCopernicus] 2014
04S Jurevičienė, Daiva; Jakavonytė, Agnė. Alternative investments: valuation of wine as a means for portfolio diversification // Verslas : teorija ir praktika = Business : theory & practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 1, p. 84-93. 2015
04S Jurevičienė, Daiva. Asmeninių finansų dimensija : [monografija] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. 270 p. ISBN 9789955197157. 2015
04S Jurevičienė, Daiva [Jureviciene, Daiva]; Taujanskaitė, Kamilė [Taujanskaite, Kamile]; Sukačevskytė, Vytautė [Sukacevskyte, Vytaute]. Indirect factors affecting personal solvency: empirical analysis of Lithuanian consumer credit market // European scientific journal. Macedonia: European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 12, no. 1, p. 157-174. 2016
04S Jurevičienė, Daiva; Rauličkis, Darius. Identification of indicators’ applicability to settle borrowers’ probability of default // Economic and culture / The University of Economics and Culture. [Warsaw]: De Gruyter. ISSN 2256-0173. vol. 13, iss. 1, p. 53-64. 2016
04S Jurevičienė, Daiva; Markelova, Jekaterina. Assessment of money illusion impact on individuals’ economic behaviour in Lithuania // European scientific journal (ESJ). Kočani: European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. vol. 12, no. 13, p. 1-17. 2016
04S Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija. CAMELS+T approach for banks’ soundness assessment: evidence from the Baltics // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 2, p. 159-173. 2016
04S Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva. Factors affecting personal customers’ trust in traditional banking: case of the Baltics // Journal of business economics and management. Vilnius; London : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2017, Vol. 18, iss. 4, p. 636-649. DOI: 10.3846/16111699.2017.1345784. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: 04S] [Citav. rod.: 1,503 (2017, InCites JCR SSCI)] 2017
04S Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva; Gaile-Sarkane, Elina; Iljins, Juris. Factors influencing a bank’s competitive ability: the case of Lithuania and Latvia // Oeconomia copernicana. Toruń : Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. eISSN 2353-1827. 2018, vol. 9, no. 1, p. 7-28. DOI: 10.24136/oc.2018.001. [EconLit; RePec; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Arianta; IndexCopernicus] 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Asmeninių finansų pagrindai. Mokymoji knyga.
2015 Jurevičienė, Daiva. Finansiniai sprendimai: finansinių sprendimų formos: vadovėlis. Vilnius : Registrų centras, 208 p. : iliustr. ISBN 9789955301981
2016 Jurevičienė, Daiva. Finansų rinkos ir institucijos: vadovėlis. Vilnius : Technika, 176 p. : iliustr. ISBN 9786094579271
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Jurevičienė Daiva, Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Asmeninio integralaus turto ir įsipareigojimų portfelio sudarymas // Ekonomika ir vadyba - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 16-19
2003-01-01 Bikas Egidijus, Jurevičienė Daiva, Globalių finansų įtaka bankininkystei lengvatinio apmokestinimo zonose // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 143-147
2007-01-01 Jurevičienė Daiva, Financial education as a means for personal wealth // "Towards knowledge-based economy" & "Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness", April 12-13, 2007 Riga Latvia: scientific proceedings, Riga : RTU Publishing House, 2007 p. [1-10]
2007-01-01 Jurevičienė Daiva, Financial education as a means for personal wealth // International scientific dual-conference "Towards knowledge-based economy" & "Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness", April 12-13, 2007 Riga Latvia: conference proceedings, Riga : RTU Publishing House, 2007 p. 29-31
2007-01-01 Jurevičienė Daiva, The influence of mortage lending on the youth's status in the labour market // Scientific proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: V international scientific conference "Management and engineering'07": June 18-22, 2007 Sozopol, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 206-209
2008-01-01 Jurevičienė Daiva, Bikas Egidijus, Dimension of individual saving behaviour // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 140-146. [Duomenų bazės: ]
2008-01-01 Klimavičienė Aušra, Jurevičienė Daiva, Life-cycle approach to personal financial management // VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 208-211
2008-01-01 Jurevičienė Daiva, Bikas Egidijus, Dimension of individual saving behaviour // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 206-212
2010-01-01 Miečinskienė Algita, Jurevičienė Daiva, Evaluation of importance of motives for outward foreign direct investment // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 132-139. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Jurevičienė Daiva, Albrichtaitė Lina, Analysts’ information influence on the dynamics of stock prices // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 90-96. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Jurevičienė Daiva, Ivanova Olga, Behavioral finances of financially savvy households: the types of investors // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 220-231
2014-01-01 Jurevičienė Daiva, Ivanova Olga, The run of Lithuanian households financial behavior // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 238-245. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Jurevičienė Daiva, Avižinytė Erika, The evaluation of low and medium risk investment tools in Lithuanian financial market // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 229-237. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Titko Jelena, Jurevičienė Daiva, DEA application at cross-country benchmarking: Latvian vs Lithuanian banking sector // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1124-1135
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Mokslinių tyrimų metodologija
Antrosios pakopos Finansų sistemos
Antrosios pakopos Investavimo galimybių analizė
Antrosios pakopos Ekonominė elgsena
Pirmosios pakopos Asmeninių finansų valdymas
Pirmosios pakopos Verslo rizika
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika)
Pirmosios pakopos Ekonomikos principai
Pirmosios pakopos Ekonomika 1
Pirmosios pakopos Ekonominių teorijų raida
Pirmosios pakopos Finansinės rinkos ir institucijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
K.Adamieckie Economic University Poland Erasmus dėstytojų mainai 2005-2005
Beja Polytechnic Institute Portugal Erasmus dėstytojų mainai 2006-2006
Nordhausen University of Applied Sciences Germany Erasmus dėstytojų mainai 2007-2007
Montpelier I.U.T University France Erasmus dėstytojų mainai 2007-2007
The Polytechnic Institute of Viseu Portugal Erasmus dėstytojų mainai 2008-2008
Permanent Representation of Lithuania to the European Union, Brussels Belgium Lietuvos atstovybės prie Europos parlamento veikla 2008-2008
Montpelier I.U.T University France Erasmus dėstytojų mainai 2008-2008
Hacettepe University Turkey Erasmus dėstytojų mainai 2009-2009
Huelva University Spain Erasmus dėstytojų mainai 2009-2009
College of Economics and Management Czech Republic Erasmus dėstytojų mainai 2010-2010
Bordeaux Montesquieu University Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2011-2011
Fatih University Turkey Erasmus dėstytojų mainai 2011-2011
ISSA Universidad de Navarra Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2011-2011
University of Minho Portugalija Erasmus dėstytojų mainai 2012-2012
University of Economics, Prague Čekija Erasmus dėstytojų mainai 2012-2012
Valencia Polytechnic University Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2012-2012
UAB "Gerovės valdymas" Lietuva Asmeninių finansų valdymas 2013-2013
Money Advice and Planning Ltd Jungtinė Karalystė Asmeninė investicijos 2013-2013
Hochschule Ravensburg – Weingarten Vokietija Erasmus dėstytojų mainai 2013-2013
Universite Paris est Marne la Valee Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2013-2013
Universita Degli Studi di Roma "La Sapienza' Italija Erasmus dėstytojų mainai 2014-2014
Inholland University of Applied Sciences (Haarlem) Olandija Erasmus dėstytojų mainai 2014-2014
Universite Paris est Marne la Valee Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2014-2014
University of La Rochelle Business School Prancūzija Erasmus dėstytojų mainai 2015-2015
Universidad de Valladolid Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2015-2015
University of Applied Sciences in Berlin Vokietija Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
The University College of Economics and Culture Latvia Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
Universita degli Studi di Foggia Italija Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
Valencia Polytechnic University Ispanija Erasmus teaching exchange 2016-2016
Polytechnic University of Valencia Ispanija Erasmus dėstytojų mainai 2016-2016
Europos Parlamentas Strasbūre Prancūzija Prancūzija Erasmus mokymosi vizitas 2017-2017
Europos Parlamentas Strasbūre France Europos parlamento frakcijų ir komisijų veikla 2017-2017
University of Dubrovnik Croatia Erasmus teaching exchange 2017-2017
University of Dubrovnik Kroatija Erasmus dėstytojų mainai 2017-2017
Brno University of Technology Čekija Erasmus dėstytojų mainai 2017-2017
Kyungpook National University Pietų Korėja Erasmus dėstytojų mainai 2017-2017
„Successful RI in Europe 2018 - 9th European Networking Event” Vokietija dalyvavimas renginyje 2018-2018
l’Università degli Studi di Siena Italija Erasmus dėstytojų mainai 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2006 Jaunimo įsitvirtinimo Lietuvos darbo rinkoje galimybių tobulinimas. Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Tyrimą atliko: doc. dr. B.Gruževskis, R.Junevičius, dr. D.Jurevičienė, J.Moskvina dr. L.Okunevičiūtė-Neverauskienė (vadovė), dr. A.Pocius.
2012-2013 Gyventojų ir įmonių finansų elgsenos dimensija. VU TVM. Darbo grupė: doc. dr. Egidijus Bikas (vadovas), doc. dr. Daiva Jurevičienė, Lina Novickytė, Petras Dubinskas.
2013-2014 „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio–administracinio modelio sukūrimas“, užsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Modelis kuriamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ pasitelkus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. MRU.
2014-2015 VP2-1.3-ŪM-05-K-03-323 „Vartotojų elgsenos tyrimas paslaugos atveju“ pagal MiTA VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“. MRU.
2017-2020 „Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries“ (SNOwMan), Nr. #R053
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2006-2015 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Business and Management“ organizacinio komiteto narė
2006-2015 Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijų „Mokslas–Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“ organizacinio komiteto narė
2006-2015 Tarptautinės mokslinės konferencijos „Contemporary Issues in Business, Management and Education“ organizacinio komiteto narė
2011-- Mokslo žurnalo "Intelektinė ekonomika" vyr. redaktoriaus pavaduotoja.
2011-- Tarptautinės mokslinės konferencijos "Wither our economies" Mokslo komiteto pirmininkė.
2012-- Mokslo žurnalo "European Scientific Journal" (European Scientific Institute) redkolegijos narė
2012-- Tarptautinės mokslinės konferencijos "International Days of Statistics and Economics" (University of Economics, Prague (Czech), University of Economics with seat in Košice (Slovakia) and ESC Rennes In-ternational School of Business (France) Mokslo komiteto narė
2012-- Member of Scientific Committee of International Scientific Conference "International Days of Sta-tistics and Economics" (University of Economics, Prague (Czech), University of Economics with seat in Košice (Slovakia) and ESC Rennes International School of Business (France)
2013-- Tarptautinės mokslinės konferencijos "XІ WTPDFSU'2014" (Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerija ir Taras Ševčenko Kijevo nacionalinis universitetas) organizacinio komiteto narė
2014-- LMT ekspertė
2015-2015 LMA Jaunųjų mokslininkų-ekonomistų konferencija „Lietuvos ekonomikos ateities vizija, strateginiai tikslai ir valstybės misija juos įgyvendinant“, organizacinio komiteto narė
2016-2016 2016 Ekspertinė veikla: Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos kon-kursų paraiškų vertinimas, užsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų