Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rimvydas Stonys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2003
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2012 Suteikti konsultacijas, pateikti techninius sprendimus, parinkti medžiagas futeruotės pagaminimui ar remontui aparatuose ir įrengimuose
2010-2014 Atlikti inžinerinių uždavinių sprendimus, pateikti įvairius kaitrai atsparius mišinius ir gaminius
2010-2014 Gaminių ar medžiagų bandymai, pateikti bei perdirbti įvairūs kaitrai atsparius mišinius ar gaminius
2010-2014 Gaminių ar medžiagų bandymai, pateikti bei perdirbti įvairius kaitrai atsparius mišinius ar gaminius
2010-2014 Atlikti mokslinio tyrimo darbus, gaminių ar medžiagų bandymus, pateikti bei perdirbti įvairius kaitrai atsparius mišinius ar gaminius
2010-2014 Apsiima atlikti mokslinio tyrimo darbus, gaminių ar medžiagų bandymus, pateikti bei perdirbti įvairius kaitrai atsparius mišinius ar gaminius
2010-2014 Gaminių ar medžiagų bandymai, pateikti bei perdirbti įvairūs kaitrai atsparius mišinius ar gaminius
2011-2014 Gaminių ar medžiagų bandymai, pateikti bei perdirbti įvairūs kaitrai atsparius mišinius ar gaminius
2011-2014 Gaminių ar medžiagų bandymai, pateikti bei perdirbti įvairūs kaitrai atsparius mišinius ar gaminius
2011-2011 Sukurti ir pagaminti eksperimentinį atsparumo ugniai rėmo apsauginį sluoksnį iš pastiprinto ugniai atsparaus betono blokų
2011-2011 Parinkti metalinius armuojančius priedus metalo lydymo, atkaitinimo aparatų išklojos įrengimui, ištirti metalinių armuojančių priedų įtaką ugniai atsparių betonų reologinėms ir technologinėms savybėms ir kt.
2011-2014 Gaminių ar medžiagų bandymai, pateikti bei perdirbti įvairūs kaitrai atsparius mišinius ar gaminius
2011-2016 Degimo kameros išklojos įrengimo darbų kokybės įvertinimas, mokslinio tyrimo darbai, inžinerinių uždavinių sprendimas, gaminių ar medžiagų bandymai, pateikti ar rekomenduoti įvairius ugniai atsparius mišinius ar gaminius
2011-2016 Gaminių ir medžiagų bandymai, inžinerinių uždavinių sprendimai
2011-2011 Reologinė dažų, skiediklių, pigmentų analizė
2012-2012 Sukurti AB "Orlen Lietuva" KT rektoriaus bloko šiluminių agregatų išklojų technologiją, atlikti techninę priežiūrą ir ugniai atsparių medžiagų patikrą
2012-2012 Sėkmingas buitinių ir pramoninių šiluminių įrenginių išklojų eksploatavimas Lietuvoje
2012-2012 Automobilių stovėjimo aikštelės betoninių grindų defektų atsiradimo priežasčių tyrimai
2012-2013 Sukurti armuotą ugniai atsparų betoną tunelinės krosnies vagonėlio išklojai
2013-2013 Ugniai atsparaus betono su mineralinės vatos gamybos atliekomis sukūrimas ir eksperimentinės sudegintuvo išklojos įdiegimas
2013-2013 Mineralinės vatos gaminių, naudotų IAE statomo objekto B1 ir kontrolės pastato stogų apšiltinimui, gautų rezultatų analizė.
2013-2013 SGĮ katilo KU-1 temperatūrų perskaičiavimas
2013-2013 SGĮ katilų utilizatorių KU katilo rėtinės futeravimo medžiagos parinkimas
2013-2015 Mokslinio tyrimo darbai, gaminių ar medžiagų bandymai, pateikti bei perdirbti įvairius ugniai atsparius mišinius ar gaminius
2014-2019 Atlikti mokslinio tyrimo darbus, gaminių ar medžiagų bandymus, pagaminti ar perdirbti įvairius ugniai atsparius mišinius ir gaminius
2014-2019 Ekspertinis vertinimas, konsultacijos; fizikinių, mechaninių savybių nustatymas
2014-2015 Buitinio, ekologiškas medienos granules deginančio, katilo katalizuojančios išklojos sukūrimas
2014-2015 Padidinto ilgalaikiškumo ugniai atsparaus betono sukūrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ugniai atspari kompozicinė rišamoji medžiaga. Autoriai: Stonys Rimvydas, Antonovič Valentin, Pundienė Ina, 2011-08-25. Autoriaus indėlis 0,33 2011
Ugniai atsparus betonas. Autoriai: Stonys Rimvydas, Antonovič Valentin, Pundienė Ina, 2011-07-25. Autoriaus indėlis 0,33 2011
Ugniai atsparaus betono kompozicija. Autoriai: Stonys Rimvydas, Antonovič Valentin, Aleknevičius Marius, Pundienė Ina, 2011-06-27. Autoriaus indėlis 0,25 2011
08T Antonovič Valentin, Šukšta Marijonas, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Методические особенности оценки термостойкости различных типов жаростойкого бетона на шамотных заполнителях // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2011, No. 2 p. 47-51 2011
08T Stonys Rimvydas, Antonovič Valentin, Pundienė Ina, Skripkiūnas Gintautas, Demidova Irina, Влияние температуры на процесс твердения среднецементного жаростойкого бетона с композиционным дефлокулянтом // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2011, No. 11 p. 50-54 2011
08T Antonovič Valentin, Šukšta Marijonas, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Procedural elements in estimation of the thermal shock resistance of different types of refractory concrete based on chamotte filler // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Consultants Bureau/Springer. ISSN 1083-4877. 2011, Vol. 52, no. 1 p. 70-74 2011
08T Stonys Rimvydas, Antonovič Valentin, Pundienė Ina, Skripkiūnas Gintautas, Demidova Irina, Effect of temperature on the curing of medium-cement refractory concrete with a composite deflocculant // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Consultants Bureau/Springer. ISSN 1083-4877. Vol. 52, no. 6 (2012) p. 414-418 2012
08T Antonovič Valentin, Aleknevičius Marius, Kerienė Jadvyga Regina, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Investigating the hydration of deflocculated calcium aluminate cement-based binder with catalyst waste // Journal of thermal analysis and calorimetry, Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. Vol. 109, iss. 1 (2012) p. 537-544 2012
08T, 02T Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Aleknevičius Marius, Demidova Irina, Gailius Albinas, The effect of deflocculants on the structure and physical-mechanical properties of fireclay refractory castables // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 18, no. 4 (2012) p. 390-395 2012
08T Stonys Rimvydas, Pundienė Ina, Kligys Modestas, Spudulis Edmundas, Исследование эффекта замены микрокремнезема в составе жаростойкого бетона добавкой на основе метакаолина // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2013, № 6 p. 43-48 2013
08T Boris Renata, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Valochka Aleksandr, Belov Ivan, Воздействие температуры выдержки на свойства различных типов жаростойкого бетона // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2013, № 10 p. 26-30 2013
08T Stonys Rimvydas, Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Kligys Modestas, Spudulis Edmundas, Study of the effect of replacing microsilica in heat-resistant concrete with additive based on metakaolin // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Consultants Bureau/Springer. ISSN 1083-4877. Vol. 54, no 3, 2013 p. 232-237 2013
08T Boris Renata, Antonovič Valentin, Spudulis Edmundas, Valochka Aliaksandr, Stonys Rimvydas, Воздействие углеродного волокна на свойства средне цементного жаростойкого бетона // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2014, № 8 p. 45-48 2014
08T Boris Renata, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Volochko Alexandr, Belov I., Effect of holding temperature on properties of different types of heat-resistant concrete // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Springer Science+Business Media. ISSN 1083-4877. Vol. 54, no 5, 2014 p. 397-400 2014
08T Boris Renata, Antonovič Valentin, Spudulis Edmundas, Volochko Alexandr, Stonys Rimvydas, Effect of carbon fiber on medium-cement heat-resistant concrete properties // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Springer Science+Business Media. ISSN 1083-4877. Vol. 55, no. 4 (2014) p. 352-355 2014
08T Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, The effect of fluid catalytic cracking catalyst waste on refractory castable‘s properties // Ceramics–Silikáty, Prague : Institute of Chemical Technology, Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR, v. v. i.. ISSN 0862-5468. Vol. 58, iss. 4 (2014) p. 288-295 2014
08T Antonovič Valentin, Kerienė Jadvyga Regina, Stonys Rimvydas, Boris Renata, Škamat Jelena, Study of the structure and phase composition of the refractory comprising the lining of a boiler operating on solid biofuel // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Springer International Publishing. ISSN 1083-4877. Vol. 56, no. 2 (2015) p. 188-193 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Goberis Stasys Algimantas, Stonys Rimvydas, Investigation on the high temperature mortars with schamotte aggregates modified by microsilica // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 [Aut. ind. 0,50]
2005-01-01 Antonovič Valentin, Goberis Stasys Algimantas, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Wpływ zużytego katalizatora z procesu krakingu na własności betonu ogniotrwałego = // XI międzynarodowa konferencja "Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowane w metalurgii", Wisła-Jawornik : Institut Meteriałów ogniotrwałych, 2005, may 17-20 p. 45-46
2005-01-01 Goberis Stasys Algimantas, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Antonovič Valentin, The influence of various plasticizers on hydration and physical-mechanical properties of refractory castable with chamote aggregates // XV. conference on refractory castables, Praha : Czech silicate society, 2005 p. 86-94
2010-01-01 Antonovič Valentin, Baltrėnas Pranas, Aleknevičius Marius, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Modification of petrochemical fluid catalytic cracking catalyst waste properties by treatment in high temperature // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, 2010 p. 6-12
2010-01-01 Antonovič Valentin, Baltrėnas Pranas, Aleknevičius Marius, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Modification of petrochemical fluid catalytic cracking catalyst waste properties by treatment in high temperature // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 6-12
2011-01-01 Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Demidova Irina, Development of refractory concrete for extreme conditions // 5th Baltic conference on silicate materials (BaltSilica), 23–25 May 2011, Riga, Latvia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol : IOP Publishing Ltd p. 1-9. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Pundienė Ina, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Повышение физико-механических свойств жаростойкого бетона модифицированным отходом катализатора каталитического крекинга // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: сборник научных трудов. Кн. 1. Материаловедение, Минск: Физико-технический институт НАН Беларуси, 2013 p. 267-275
2013-01-01 Boris Renata, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Valochka Aleksandr, Belov Ivan, Воздействие температуры выдержки на свойства различных типов жаростойкого бетона // Материалы международной научно-технической конференции ,,Наука и технология строительных материалов: состояние и перспективы их развития", 27-29 ноября 2013, Минск, Минск : БГТУ, 2013 p. 73-76
2013-01-01 Antonovič Valentin, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Kerienė Jadvyga Regina, Boris Renata, Применение нанотехнологий при разработке жаростойких бетонов // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: сборник научных трудов. Кн. 1. Материаловедение, Минск: Физико-технический институт НАН Беларуси, 2013 p. 6-12
2014-01-01 Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Boris Renata, Макарова Жанна, Яшеня Дмитрий, Исследования жаростойкого бетона предназначенного для экстремальных условий службы // Современные методы и технологии создания и обработки материалов, Минск : Физико-технический институт НАН Беларуси, 2014 p. 6-12
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Betonotyra
Antrosios pakopos Nanostruktūrinės medžiagos ir nanotechnologijos statyboje
Pirmosios pakopos Hidroizoliacinių medžiagų technologijos
Pirmosios pakopos Betonų technologijos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2014 Ugniai atsparių medžiagų su mikro ir nano priedais, skirtų eksploatuoti ekstremaliomis sąlygomis, struktūros formavimosi tyrimai, -