Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rimantas Belevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1976
Vilniaus technikos universitetas habilituotas daktaras 1994
Vilniaus technikos universitetas profesorius 1996
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Mačiūnas Darius, Belevičius Rimantas, Kaunas Juozas, Daugiakriteris sijynų optimizavimas genetiniais algoritmais // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 47-52 2011
09T Belevičius Rimantas, Mačiūnas Darius, Šešok Dmitrij, Momentų ir reakcijų minimizavimas rostverkiniuose pamatų sijynuose genetiniu algoritmu // Statybinės konstrukcijos ir technologijos, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2317. 2011, T. 3, nr. 2 p. 56-63 2011
09T Belevičius Rimantas, Kačianauskas Rimantas, Markauskas Darius, Šešok Dmitrij, Packing of polydispersed discs into containers of regular shape // Particulate science and technology, Philadelphia, USA : Taylor & Francis INC. ISSN 0272-6351. 2011, Vol. 29, iss. 1 p. 28-29 2011
09T, 07T Belevičius Rimantas, Ivanikovas Sergėjus, Šešok Dmitrij, Valentinavičius Saulius, Žilinskas Julius, Optimal placement of piles in real grillages: experimental comparison of optimization algorithms // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 40, no. 2 (2011) p. 123-132 2011
09T Mačiūnas Darius, Belevičius Rimantas, Multi-objective optimization of grillages using adaptive genetic algorithm // International review of mechanical engineering, Hempstead : Praise Worthy Prize S.r.l.. ISSN 1970-8734. Vol. 6, no. 3 (2012) p. 432-439 2012
09T Mockus Jonas, Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Kaunas Juozas, Mačiūnas Darius, On Bayesian approach to grillage optimization // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 41, no.4 (2012) p. 332-339 2012
09T, 02T Belevičius Rimantas, Jatulis Donatas, Šešok Dmitrij, Optimization of tall guyed masts using genetic algorithms // Engineering Structures, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. 2013, vol. 56 p. 239-245 2013
07T, 09T Belevičius Rimantas, Jatulis Donatas, Šešok Dmitrij, Some insights on the optimal schemes of tall guyed masts // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 5 (2013) p. 749-758 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2000 Belevičius Rimantas, Kutas Remigijus. Fortranas. ISBN 9986-08-034.7 Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 238 p.
2004 Barauskas Rimantas, Belevičius Rimantas, Kačianauskas Rimantas. Baigtinių elementų metodo pagrindai. ISBN 9986-05-792-2. Technika, 612 p.
2005 Belevičius Rimantas. Java technologijos. ISBN 9986-05-859-0. Technika, 194 p.
2012 Belevičius Rimantas, Programavimas C++; ISBN 9786094571886 (2012), [psl.: 224], [aut. lankų.: 9,05]
2015 Belevičius Rimantas, Valentinavičius Saulius. Programavimas C++. Vilnius, "Technika", 376 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Belevičius Rimantas, Valentinavičius Saulius, Optimization of grillage-type foundations // ECCM-2001, 2nd European Conference on Computational Mechanics, Cracow, 2001 [Aut. ind. 0,50]
2001-01-01 Belevičius Rimantas, Valentinavičius Saulius, Weener Roelof Johan, Optimisation of Grillage-Type Foundations // Information and Communication Technology (ICT) in the Practice of Building and Civil Engineering, Helsinki, 2001 p. 251-256
2004-01-01 Čiegis Raimondas, Baravykaitė Milda Marija, Belevičius Rimantas, Parallel global optimization of foundation schemes in civil engineering // Para'04, Lyngby, 2004 p. 157-162
2009-01-01 Belevičius Rimantas, Kačianauskas Rimantas, Markauskas Darius, Šešok Dmitrij, Packing of poly-dispersed discs into a rectangular container // 6th international conference for conveying and handling of particulate solids with 10th ICBMH and BULKEX "Integrating scientific and industry communities". 3-7 August 2009, Brisbane Convention & Exhibition Centre, Queensland, Australia: conference proceedings, Barton : Engineers Australia, 2009 p. 41-46
2010-01-01 Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Global optimization for some engineering problems: dificulties and prospects // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 860-867
2010-01-01 Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Global optimization for some engineering problems: dificulties and prospects // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 860-867
2012-01-01 Mačiūnas Darius, Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Multi-objective optimization of grillages using genetic algorithm with parallel strategy // Advanced research in scientific areas (ARSA 2012), Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012 p. 1842-1848
2015-01-01 Belevičius Rimantas, Juozapaitis Algirdas, Rusakevičius Dainius, Šešok Dmitrij, Topology, shape and sizing optimization of under-deck stayed bridges // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-17]
2015-01-01 Belevičius Rimantas, Jatulis Donatas, Rusakevičius Dainius, Šešok Dmitrij, Optimal schemes for tall guyed telecommunication masts // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-16]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
rusų B1 A1 A2
vokiečių C1 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Objektiškai orientuotas projektavimas
Antrosios pakopos Baigtinių elementų metodas technikoje
Doktorantūros Mechaninių struktūrų optimizavimas
Doktorantūros Struktūrų skaičiavimo metodai
Pirmosios pakopos Baigtinių elementų metodai
Pirmosios pakopos Procedūrinis programavimas
Pirmosios pakopos Objektinis programavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Danijos technikos universitetas Danija Mechaninių struktūrų optimizavimas 1991-1992
Arizonos valstybinis universitetas JAV Mechaninių struktūrų optimizavimas 1994-1994