Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Oksana Survilė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Lietuvos žemės ūkio universitetas ekologijos ir aplinkotyros, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Stankevičienė Rasa, Barvidienė Oksana, Žemių sausinimo ir gamtinių veiksnių įtaka Tatulos hidrologinio režimo pokyčiams // Vandens ūkio inžinerija, Kaunas : LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2011, Nr. 39(59) p. 93-100 2011
02T Vaitkus Audrius, Laurinavičius Alfredas, Oginskas Rolandas, Motiejūnas Algirdas, Paliukaitė Miglė, Barvidienė Oksana, The road of experimental pavement structures: experience of five years operation // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 3 (2012) p. 220-227 2012
04T Šikšnys Arvydas, Ždankus Narimantas Titas, Sabas Gintautas, Barvidienė Oksana, Numerical and field investigations of local bridge abutment scour and unsteady downstream river flow from a nearby hydropower plant // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 9, no. 3 (2014) p. 251-224 2014
04T Litvinaitis Andrius, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Šaulys Valentinas, Barvidienė Oksana, Stankevičienė Rasa, Česnulevičius Algimantas, Evaluating the impact of neogene sediments on the river runoff formation // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 4 (2015) p. 1689-1696 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Biekša Darius, Skysčių mechanika, techninė termodinamika; ISBN 9786094573071 (2012), [psl.: 322], [aut. lankų.: 9,62]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Idzelis Raimondas Leopoldas, Vaitiekūnas Petras, Barvidienė Oksana, Investigation and modeling of damage to landscape and its evaluation in military training ground // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 103-108. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Idzelis Raimondas Leopoldas, Vaitiekūnas Petras, Barvidienė Oksana, Investigation and modeling of damage to landscape and its evaluation in military training ground // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6
2007-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Spread of woody and grass vegatation on regulated stream slopes // The third international scientific conference "Rural Development 2007": proceedings, 8-10 of November, 2007 Akademija, Kaunas region, Lithuania, Akademija : Lithuanian University of Agriculture p. 241-246. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Distribution of woody vegetation on the slopes of regulated streams // Research for rural development 2007, Jelgava : LLU, 2007. p. 239-244
2007-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Sumedėjusios augalijos pasiskirstymas reguliuotuose upeliuose vykstant natūralizacijos procesams // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 510-516
2008-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Influence of woody vegetation of regulated streams in southeast Lithuania for the hydraulic conductivity // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 495-501. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Impact of the roughness coefficient for the hydraulic conductivity of regulated rives // Research for rural development 2008, Jelgava : LLU, 2008 p. 200-206. [Duomenų bazės: AGRIS, CAB Abstracts]
2008-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Sumedėjusios augalijos įtaka reguliuotų upelių hidrauliniam laidumui // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 151-157
2008-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Influence of woody vegetation of regulated streams in southeast Lithuania for the hydraulic conductivity // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7]
2010-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Экологические и гидравлические аспекты ухода за водоотвонящей сетью осушительных систем // Инновационные технологии в мелиорации и сельскохозяйственном использовании мелиорированных земель, Минск : ИВЦ "Минфина", 2010 p. 23-25
2011-01-01 Stankevičienė Rasa, Barvidienė Oksana, Impact of land drainage and natural factors on the changes of the hydrological regime of the Tatula river // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 654-658. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, I modeling of hydraulic conductivity in the regulated stresams of southeast Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 525-529. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Stankevičienė Rasa, Barvidienė Oksana, Impact of land drainage and natural factors on the changes of the hydrological regime of the Tatula river // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 654-658
2011-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, I modeling of hydraulic conductivity in the regulated stresams of southeast Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 525-529
2012-01-01 Bakaitė Indrė, Barvidienė Oksana, Reguliuoto Juodos upelio natūralizacijos procesų tyrimai ir vertinimas // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 159-164
2013-01-01 Švelnytė Ingrida, Barvidienė Oksana, Reguliuoto Aluotės upelio hidraulinio laidumo modeliavimas // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 117-122
2014-01-01 Šaulys Valentinas, Barvidienė Oksana, Substantiation of the expediency of drainage systems renovation in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Naturalization processes in the beds of regulated rivers // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Šaulys Valentinas, Barvidienė Oksana, Substantiation of the expediency of drainage systems renovation in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-8]
2014-01-01 Barvidienė Oksana, Šaulys Valentinas, Naturalization processes in the beds of regulated rivers // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]
2015-01-01 Voinič Ana, Barvidienė Oksana, Lietuvos automobilių keliuose su žvyro danga įrengtų pralaidų tyrimai ir vertinimai // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 220-225
2015-01-01 Burneika Aivaras, Barvidienė Oksana, Natūralizacijos procesų įtaka reguliuoto Terpinės upelio vandens kokybei // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 33-38
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika ir termodinamika
Pirmosios pakopos Inžinerinė hidrologija ir hidraulika
Pirmosios pakopos Inžinerinė hidrologija