Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Robertas Pečeliūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto technologijos mokslo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas technologijos mokslų daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas meistras 1999-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas laboratorijos vedėjas 1999-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentas 2004-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2005--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
T 003 Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas. Influence of shock-absorber parameters on vehicle vibrations during braking. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 235-240. 2006
T 003 Sokolovskij Edgar; Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas; Kinderytė-Poškienė Jurgita. Investigation of automobile wheel impact on the road border. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 2, no. 3 (2007), p. 119-123. 2007
T 003 Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. The influence of road surface on an automobile's braking characteristic. Strojniški vestnik - Journal of mechanical engineering. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia. ISSN 0039-2480. Vol. 53, no. 4 (2007), p. 216-223. 2007
T 003 Nagurnas Saulius; Mickūnaitis Valentinas; Pečeliūnas Robertas; Vestartas Aurelijus. Analysis of calculation methods used for accuracy evaluation of the results of road accident examination. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 23, no. 2 (2008). 2008
S 003 Valiūnas Valdas; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Kemzūraitė Kristina; Subačius Rimantas; Lazauskas Jonas. The improvement conception of drivers training and examination system in Lithuania. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 2 (2011), p. 224-231. 2011
S 003; T 003 Lazauskas Jonas, Bureika Gintautas, Valiūnas Valdas, Pečeliūnas Robertas, Matijošius Jonas, Nagurnas Saulius, The research on competitiveness of road transport enterprises: Lithuanian case // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 138-147. 2012
T 003 Zaranka Jurijus, Pečeliūnas Robertas, Matijošius Jonas, Analysis of the influence of fatigue on passenger transport drivers’ performance capacity // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012) p. 351-356. 2012
T 003 Nagurnas Saulius; Modestavičius Donatas; Pečeliūnas Robertas. Experimental research of the car active safety systems. Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-296X, p. 196-199. 2012
T 003; T 009 Melaika Mindaugas, Nagurnas Saulius, Pečeliūnas Robertas, Višniakov Nikolaj, Garbinčius Giedrius, Investigation on distribution of stresses in steel and aluminium alloy arms of a car suspension system // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, Nr. 6 (2013) p. 632-640. 2013
T 003 Dūdėnaitė Eglė, Pečeliūnas Robertas, Žuraulis Vidas, Matuzevičius Dalius, Mažų (B1 klasės) automobilių skersinio dinaminio stabilumo analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 552-557. 2014
T 003 Žuraulis Vidas, Pečeliūnas Robertas, Semi-active suspension influence on comfort sensation of a vehicle occupant // Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-1134. Vol. 46, no. 1 (2014) p. 116-124. 2014
T 003; T 009; T 010 Kilikevičienė Kristina, Skeivalas Jonas, Kilikevičius Artūras, Pečeliūnas Robertas, Bureika Gintautas, The analysis of bus air spring condition influence upon the vibration signals at bus frame // Maintenance and reliability, Warsaw : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 17, iss. 3 (2015) p. 463-469. 2015
S 004; T 003 Pukalskas Saugirdas, Pečeliūnas Robertas, Sadauskas Vigilijus, Kilikevičienė Kristina, Bogdevičius Marijonas, The methodology for calculation of road accident costs // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 1 (2015) p. 33-42. 2015
S 004; T 003 Danilevičius Algimantas; Bogdevičius Marijonas; Gusarovienė Modesta; Vaičiūnas Gediminas; Pečeliūnas Robertas; Danilevičienė Irena. Determination of optimal traffic light period using a discrete traffic flow model. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. vol. 24, iss. 6 (2018), p. 845-851. 2018
T 003 Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Pumputis Vidmantas; Skačkauskas Paulius. The analysis of drivers’ reaction time using cell phone in the case of vehicle stabilization task. International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz: Nofer Institute of Occupational Medicine. ISSN 1232-1087. vol. 31, iss. 5 (2018), p. 1-16. 2018
T 003 Pukalskas Saugirdas; Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Pečeliūnas Robertas. Comparison of conventional and hybrid cars exploitation costs. Advances in Science and Technology-Research Journal (ASTRJ). Lublin: Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624. Vol. 12, iss. 1 (2018), p. 221-227. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Pečeliūnas Robertas, Sokolovskij Edgar, Automobilių dinamika; ISBN 9786094571848 (2012), [psl.: 141]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1999-01-01 Sakalauskas Leonidas, Pečeliūnas Robertas, Autoavarijų rizikos priklausomybės nuo padangų susidėvėjimo tyrimas // Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d, Vilnius : Technika, 1999 p. 171-175.
2001-01-01 Lukoševičienė Ona, Pečeliūnas Robertas, Automobilio judėjimo parametrai, stabdant skirtingais režimais // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 245-250.
2001-01-01 Pikūnas Alvydas, Pečeliūnas Robertas, Garbinčius Giedrius, Variklio rodiklių analizė, panaudojus remontinį-atstatomąjį mišinį "HADO" // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 276-279.
2001-01-01 Pečeliūnas Robertas, Lukoševičienė Ona, Automobilio judėjimo režimo nustatymas pagal deformacijas susidūrimo su kliūtimi metu // Transporto priemonės - 2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 179-182.
2003-01-01 Pečeliūnas Robertas, Prentkovskis Olegas, Lukoševičienė Ona, Stabdomo automobilio svyravimų modeliavimas // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 232-240.
2003-01-01 Pečeliūnas Robertas, Pukalskas Saugirdas, Prentkovskis Olegas, Dynamic of a car vibrations during the emergency braking // Transport Means - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 113-117.
2004-01-01 Prentkovskis Olegas, Pečeliūnas Robertas, Определение колебаний транспортного средства при экстренном торможении // Unitech'04 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2004 p. 74-77.
2004-01-01 Pečeliūnas Robertas, Prentkovskis Olegas, Определение колебаний легкого автомобиля при торможении // Физика конденсированного состояния, Гродно, 2004 p. 390-395.
2005-01-01 Pečeliūnas Robertas, Sokolovskij Edgar, The experimental research of different phases of the car deceleration // trans & Motauto'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 176-179.
2005-01-01 Pečeliūnas Robertas, Prentkovskienė Rasa, Prentkovskis Olegas, Язык программирования FORTRAN в исследованиях динамики транспортных средств // Современные научно-технические проблемы транспорта, Ульяновск : УлГТУ, 2005 p. 116-120.
2005-01-01 Mickūnaitis Valentinas, Pečeliūnas Robertas, Research of influence of the car technical state on the toxicity of combustion products // trans & Motauto'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 119-125.
2005-01-01 Sokolovskij Edgar, Pečeliūnas Robertas, The application of simulation of car wheel interation with the road elements to road accident examinations // trans & Motauto'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 122-125.
2005-01-01 Prentkovskis Olegas, Pečeliūnas Robertas, Lukoševičienė Ona, Динамiка транспортного засобу при швидкому гальмуваннi // Машиностроение и техносфера ХХI века, Донецк : ДонНТУ, 2005 p. 87-93.
2005-01-01 Prentkovskis Olegas, Pečeliūnas Robertas, Prentkovskienė Rasa, Исследование динамики движущегося тормозящего автомобиля // Прикладные задачи математики и механики, Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2005 p. 188-193.
2007-01-01 Prentkovskienė Rasa, Prentkovskis Olegas, Pečeliūnas Robertas, Учет контакта между колесом движущегося тормозящего автомобиля и дорожным покрытием // Современные научно-технические проблемы транспорта: Сборник научных трудов IV Международной научно - технической конференции, 11-13 октября 2007 года, Ульяновск : НлГТУ, 2007 p. 78-82.
2007-01-01 Prentkovskis Olegas, Pečeliūnas Robertas, Sokolovskij Edgar, Influence of oscillations of motor vehicle elements on process of its emergency braking // Proceedings of the international scientific conference "MOSATT 2007 - Modern Safety Technologies in Transportation", 25th-27th September 2007, Zlata Idka, Kosice : Slovak Academy of Sciences, 2007 p. [1-7].
2007-01-01 Prentkovskis Olegas, Pečeliūnas Robertas, Sokolovskij Edgar, Influence of oscillations of motor vehicle elements on process of its emergency braking // Proceedings of the international scientific conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2007", 25th-27th September 2007, Zlata Idka, Kosice : Slovak Academy of Sciences, 2007 p. 211-217.
2009-01-01 Zaranka Jurijus, Pečeliūnas Robertas, Влияние времени реакции водителя на безопасность дорожного движения // Современные научно-технические проблемы транспорта: сборник научных трудов V Международной научно - технической конференции, г. Ульяновск, 15-16 октября 2009 года, Ульяновск : УлГТУ, 2009 p. 99-103.
2011-01-01 Zaranka Jurijus, Pečeliūnas Robertas, Experimental research on influence of alcohol on drivers psychophysiological quality // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 155-158.
2012-01-01 Nagurnas Saulius, Modestavičius Donatas, Pečeliūnas Robertas, Experimental research of the car active safety systems // Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2012 p. 196-199. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Pranskus Egidijus, Pečeliūnas Robertas, Junevičius Raimundas, Kelio parametrų įtaka automobilio judėjimui // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 373-378.
2013-01-01 Zaranka Jurijus, Pečeliūnas Robertas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Comparative research on the optical and acoustic psychomotor reaction of professional drivers // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 277-281.
2015-01-01 Plėštys Kastytis, Pečeliūnas Robertas, Transporto srautų duomenų surinkimo technologijų įrengimo vietos nustatymas // 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : VGTU, 2015 p. 62-66.
2016-01-01 Kerbed Tomaš, Pečeliūnas Robertas, Elektroninės stabilumo kontrolės sistemos įtaka automobilio dinaminėms charakteristikoms // 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : VGTU, 2016 p. 105-109.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
rusų C2 C2 C2
vokiečių B1 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Automobilių konstrukcinė sauga
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Kelių transporto priemonių sauga
Pirmosios pakopos Automobilių teorija
Pirmosios pakopos Automobilių projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Automobilių teorija (kursinis projektas)
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
PIMOT Automobilių pramonės institutas Lenkija Įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; paskaitų konspekto parengimas 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2007-- Lietuvos automobilių inžinierių sąjungos narys