Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Mindaugas Butkus
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Šiaulių universitetas Ekonomikos bakalauras 2002
Šiaulių universitetas Ekonomikos magistras 2005
Vytauto didžiojo universitetas Daktaras, Socialiniai mokslai, Ekonomika (S04) 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Šiaulių universitetas Asistentas 2002-2006
Šiaulių universitetas Lektorius 2006-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2015-2016
Vilniaus Gedinimo Technikos Universitetas Docentas 2016-2019
Šiaulių universitetas Docentas 2016-2022
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
S04 Cibulskienė, Diana; Butkus, Mindaugas. The Influence of Cumulative Causation Process on Regional Divergence in Lithuania during 1995–2003 // Jahrbuch für Regionalwissenschaft. ISSN: 0173-7600. 2007, Vol. 27, No 1 / February, p. 59-87. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: SpringerLINK] [SNIP: 0,263, SJR: 0,199 (2007), Scopus CiteScope]. 2007
S04 Pukelienė, Violeta; Butkus, Mindaugas. Evaluation of regional β convergence in EU countries at NUTS3 level // Ekonomika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. T. 91, nr. 2 (2012), p. 22-37. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: IBSS (International Bibliography of the Social Sciences); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)] 2012
S04 Butkus, Mindaugas; Žakarė, Sigita; Cibulskienė, Diana. Bankroto diagnostikos modelis ir jo pritaikymas bankroto tikimybei Lietuvos įmonėse prognozuoti // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. T. 8, nr. 1, 2014, p. 111-132. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO); CEEOL; IndexCopernicus; ProQuest]. 2014
S04 Beržinskienė, Daiva; Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Modelling of the Impact of Emigrants’ Qualification Structure on the National Economic Growth : the Case of Lithuania = Emigrantų kvalifikacinės struktūros poveikio šalies ekonomikos augimui modeliavimas: Lietuvos atvejis // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas2014,: Technologija. ISSN: 1392-2785, eISSN: 2029-5839. 2014, Vol. 25,, no. 3, p. 333-340. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Scopus; TOC Premier; Social Sciences Citation Index (nenaudotinas); Current Abstracts; VINITI; IBSS; Business Source Complete] [Citav. rod.: 0,871, bendr. cit. rod.: 1,283, kvartilė: Q2 (2014, SSCI)] [SNIP: 0,744, SJR: 0,726 (2014, Scopus CiteScope)]. 2014
S04 Garšvienė, Lina; Butkus, Mindaugas. Evaluation of the determinants of growing current account deficit / Lina Garšvienė, Mindaugas Butkus // Socialiniai tyrimai = Social research / Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas. Vilnius : BMK Leidykla. ISSN 1392-3110. 2014, Nr. 3(36), p. 123-133. [Index Copernicus.; SocINDEX with Full Text.; Current Abstracts.; SocINDEX.; TOC Premier]. 2014
S04 Butkus, M., Karpavičius, H. (2015) Eksporto plėtros ir ekonomikos augimo sąveika Lietuvos ūkyje, mokslo studijoje: Socialinių-ekonominių procesų Lietuvoje raidos prieštaros: teorija ir praktika 2015
S04 Karpavičius, H., Butkus, M., (2015). Vidutinio atlyginimo augimo problema Lietuvos ūkio plėtros kontekste. Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys: nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos, vykusios 2015 m. spalio 22 d., recenzuotų straipsnių rinkinys Vilnius, p. 76-88. ISBN 978-609-459-613-1 2015
S04 Matuzevičiūtė, K., Vaitekūnaitė, A., Butkus, M., (2015). Europos sąjungos šalių konkurencingumo ir jį lemiančių veiksnių analizė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2 (37), 38 – 53. ISSN 1648-9098 2015
S04 Liobikienė, Genovaitė; Butkus, Mindaugas; Bernatonienė, Jurga. Drivers of greenhouse gas emissions in the Baltic states: decomposition analysis related to the implementation of Europe 2020 strategy // Renewable and sustainable energy reviews. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 1364-0321. Vol. 54, 2016, p. 309-317. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Academic Search Complete (EBSCO); Ingenta Connect; Scopus]; [Citav. rod.: 6.798; bendr. cit. rod: 4.383; kvartilė: Q1 (2015, SCIE)] [SNIP(2015): 3,109; IPP(2015): 7,286; SJR(2015): 3,120]. 2016
S04 Butkus, M., Matuzevičiūtė, K. (2016). Government debt influence on EU countries economic growth: importance of matching Maastricht criterion. Economic and Environmental Studies, 16 (1), 115–130. ISSN 1642-2597 (Print), ISSN 2081-8319 (Online). 2016
S04 Cibulskienė, Diana; Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Assessment of regional economic convergence factors influence in EU countries // Economic science for rural development: Integrated and sustainable regional development, production and co-operation in agriculture: proceedings of the international scientific conference, [21-22 April, 2016, Jelgava, Latvia]. Jelgava: Latvia University of Agriculture. ISSN: 1691-3078, eISSN: 2255-9930. 2016, No. 42, p. 30-37. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Academic Search Complete; Agris; Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); CAB Abstracts] 2016
S04 Butkus, M., Masullo, R. (2016). Evaluation of brand competitiveness: regression analysis approach. 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016” proceedings, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. eISSN 2029-929X eISBN 978-609-457-921-9 http://dx.doi.org/10.3846/bm.2016.40 2016
S04 Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Evaluation of EU cohesion policy impact on regional convergence: do culture differences matter? // Economics and culture = Ekonomika un kultūra. Riga, Berlin: Ekonomikas un kultūras augstskola, De Gruyter, 2016. ISSN 2255-7563. 2016, [T.] 13, p. 41-52. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: De Gruyter Online]. 2016
S04 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Socio-demographic factors influencing attitude towards refugees: an analysis of data from european social survey // Globalization and its socio-economic consequences: 16th international scientific conference, 5th–6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic: proceedings. Part I. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN: 9788081541919. p. 286-294. Prieiga per internetą: [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science)] 2016
S04 Matuzevičiūtė, Kristina; Butkus, Mindaugas. Remittances, development level, and long-run economic growth // Economies. Basel: MDPI. ISSN: 2227-7099, eISSN: 2227-7099. 2016, Vol.4(4), special issue, p. [1-20]. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: EconBiz; Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]. 2016
S04 Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Davidavičienė, Vida; Matuzevičiūtė, Kristina. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN: 0235-7186, eISSN: 2424-4546. 2016, T. 27, nr. 4, p. 292-303. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Scopus; Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 0,902, bendr. cit. rod.: 1,145, kvartilė: Q3 (2015, SSCI)] [SNIP: 0,485, SJR: 0,605 (2015, Scopus CiteScope)]. 2016
S04 Liobikienė, Genovaitė; Butkus, Mindaugas. The European Union possibilities to achieve targets of Europe 2020 and Paris agreement climate policy // Renewable energy. Kidlington: Pergamon-Elsevier Science. ISSN 0960-1481. 2017, Vol. 106, p. 298-309. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; GreenFILE]; [Citav. rod.: 3.404; bendr. cit. rod: 4.383; kvartilė: Q2 (2015, SCIE)] [SNIP: 2,029; SJR: 1,961 (2015, Scopus)]. 2017
S04 Liobikienė, Genovaitė; Butkus, Mindaugas. Environmental Kuznets Curve of greenhouse gas emissions including technological progress and substitution effects // Energy. ISSN:0360-5442, E-ISSN:1873-6785, 2017, Vol 135, p. 237 – 248. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.120 [Citav. rod.: 4.520; bendr. cit. rod: 3.400; kvartilė: Q1 (2016, SCIE)] [CiteScore: 5,17 SNIP: 1,798; SJR: 1,999 (2016, Scopus Journal Metrics)] 2017
04S Butkus, Mindaugas ; Karpavičius, Henrikas ; Matuzevičiūtė, Kristina. Do free trade regimes and common currency drive export growth? // Prague Economic Papers. Prague: University of Economics. ISSN 1210-0455. eISSN 2336-730X. 2018, no. 00, p. [1-14]. Prieiga per internetą: . [EconLit; RePec; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 0,409 (2017, SSCI)] 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2007 Cibulskienė, D., Butkus, M. (2007). Investicijų ekonomika: realiosios investicijos. (I knyga). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, p. 150.
2009 Cibulskienė, D., Butkus, M. (2009). Investicijų ekonomika: finansinės investicijos. (II knyga). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, p. 150.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-02-02 Tamašauskienė, Z., Butkus, M. Innovation to Diversify the Funding of Higher Education. The Next Decade Challenges for Business: International Scientific Conference proceedings, february 2-3, 2006, Riga
2007-10-10 Butkus, M., Matuzevičiūtė, K. Regional Divergence in Lithuania Before Joining EU as Consequence of Cumulative Causation Process. Proceedings of 2nd Central European Conference in Regional Science, Novy Smokovec – The High Tatras, Slovak Republic, October 10th – 13th, 2007
2010-05-07 Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Emigracijos poveikio šalies ekonomikos augimui vertinimo teorinis aspektas // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 13-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2010 m. gegužės 7 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas.
2015-09-24 Bendoraitienė, E., Butkus. M. An Assessment of CRS influence on financial risk within industries, based on stakeholders’ approach. 13th International Scientific Conference “Management horizons in changing economic environment: visions and challenges” organized by European Management Association (EMA), Baltic Management Foundation and Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania 24-26 September, 2015.
2015-10-22 Karpavičius, H., Butkus, M. Vidutinio atlyginimo augimo problema Lietuvos ūkio plėtros kontekste. Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys: nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos, vykusios 2015 m. spalio 22 d.
2015-11-26 Cibulskienė, D., Matuzeviciute, K., Butkus, M. Impact assessment of public-private partnerships benefit on regionl economic development. Presentation in the 15th E. Galvanausko international scientific conference "Regional Competitiveness changes and trends," 2015, November 26-27, Siauliai, Lithuania.
2016-04-22 Cibulskienė, D., Butkus, M., Matuzevičiūtė, K. Assessment of regional economic convergence factors influence in EU countries. Proceedings of the 2016 International Conference “Economic Science For Rural Development” No 42 Jelgava, LLU ESAF, 21-22 April 2016
2016-05-13 Butkus, M., Masullo, R. Evaluation of brand competitiveness: regression analysis approach. 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016” proceedings, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų B1 B2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kiekybiniai metodai
Pirmosios pakopos Kiekybiniai sprendimų metodai
Pirmosios pakopos Kiekybiniai metodai ekonomikoje
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Latvijos žemės ūkio universitetas Latvija Collaboration in science, culture and economies: Latvia and Lithuania 2010-2010
Užsienio kalbų mokymo centras Lietuva Dalykinė anglų kalba. Pasiektas lygis C2.1 2013-2013
The Baltic University Program Švedija International Internship "Teaching Sustainable Development" 2013-2013
ŠU Lietuva Dalykinio teksto suvokimo kompetencijos mokymo programoje 2013-2014
Europos komisijos atstovybės Lietuvoje kartu su Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato skyriumi Belgija Pažintinis vizitas į Europos Komisiją ir Europos Parlamentą 2013-2013
VDU Lietuva Eksperimentinė ekonomika ir jos taikymas 2014-2014
ŠU Lietuva Studijų proceso ir rinkodaros veiklų tobulinimas 2014-2014
ISM Lietuva Probleminio mokymosi taikymo praktikos šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose pavyzdžių analizė, vertinimas probleminiame mokymesi 2014-2014
VDU Lietuva Probleminio mokymo taikymas ekonomikos magistrantūros programoje 2014-2014
VDU Lietuva Eksperimentinė ekonomika 2014-2014
VGTU Lietuva Klausyti mokymai „Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas“ 2016-2016
Libano universitetas Libanas Vesti mokymai tema „Application steps of econometric technique in social science research area” Tempus MATRE projekto rėmuose 2016-2016
UNIVERSITY OF AZORES Portugal Erasmus+ teaching mobility 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2010 Visuomenės tolerantiškumo ir palankumo trečiųjų šalių piliečiams ugdymas, diegiant mentorystės programą ir taikant aktyvias socializacijos priemones. Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga „Šiaulių regiono plėtros agentūra“; projekto partneris: Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Tyrėjo statusas.
2010-2010 Šiaulių universiteto humanitarinių, socialinių mokslų, meno sričių studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos modernizavimas didinant studijų proceso efektyvumą ir tarptautiškumą. Eksperto statusas.
2013-2014 Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas ir įgyvendinimas“ Studijų dalyko „Econometrics(2)“ rengėjo statusas.
2014-2014 Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities verslo ir vadybos studijų krypčių grupėje studijų tarptautiškumo didinimas parengiant I pakopos jungtinės studijų programos galimybių studiją su Latvijos universitetu ir Vroclavo universitetu. Studijų dalyko „Econometrics“ rengėjo ir dėstytojo statusas.
2017-2020 Projekto vadovas (Vyresnysis mokslo darbuotojas) Europos Sąjungos regioninės paramos grąžos vertinimo modelis
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2017-- ERSA (European Regional Science Association) Baltic Section