Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kazimieras Padvelskis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Matematikas, aukštasis išsilavinimas 1976
Vytauto Didžiojo universitetas ir Matematikos ir informatikos institutas Daktaras (fiziniai mokslai, matematika 01P) 1998
Vytauto Didžiojo universitetas Docentas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Matematikos ir informatikos institutas Jaunesnysis mokslinis bendradarbis 1976-1977
Birštono vidurinė mokykla Matematikos mokytojas 1977-1980
Kauno technologijos universitetas Asistentas, vyr. dėstytojas 1980-1993
Vytauto Didžiojo universitetas Asistentas, vyr. asistentas 1993-1999
Vytauto Didžiojo universitetas Docentas 1999-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2005--
Vytauto Didžiojo universitetas Informatikos fakulteto prodekanas 2006-2007
Vytauto Didžiojo universitetras Matematikos ir statistikos katedros vedėjas 2007-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Matematinės statistikos katedros vedėjas 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P Padvelskis Kazimieras, Bikelis Algimantas, The Bergstrom - Grigelionis asymptotic expansions // Lithuanian mathematical journal, New York : Springer. ISSN 0363-1672. Vol. 53, no. 2 (2013) p. 121-142. 2013
01P Padvelskis Kazimieras, Bikelis Algimantas, Expansions in Appell polynomials of the convolutions of probability distributions // Nonlinear analysis: modelling and control, Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 18, no.3 (2013) p. 275-292. 2013
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A2 B2
rusų C2 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Tikimybių aproksimacijos teorijos pagrindai
Pirmosios pakopos Diferencialinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Tikimybių teorija
Pirmosios pakopos Įvadas į studijas
Pirmosios pakopos Aktuarinė matematika
Pirmosios pakopos Matematinės analizės pagrindai
Pirmosios pakopos Algebra ir matematinė analizė
Pirmosios pakopos Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Pirmosios pakopos Integralinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Tiesinė algebra ir analizės pagrindai
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1976-- Lietuvos matematikų draugijos narys
2010-- Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys