Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Viktorija Stasytytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadyba ir verslo administravimas, bakalauro laipsnis 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadyba ir verslo administravimas, magistro laipsnis 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaro laipsnis - Socialiniai mokslai, Ekonomika (04S) 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Finansų inžinerijos katedros vyr. vadybininkė 2005-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Finansų inžinerijos katedros docentė 2011-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorijos vedėja 2013-2017
Lietuvos edukologijos universitetas Mokslo ir projektinės veiklos prodekanė 2015-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Dinamiškosios vadybos instituto vyresn. mokslo darbuotoja 2018-2020
Lietuvos bankas Ekonomistė 2019-2020
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2007 Paskutinės vilties tiekėjo funkcijų įvertinimas, atsižvelgiant į ES šalių patirtį, ir pasiūlymų dėl teisės aktų tobulinimo parengimas
2011-2012 Rizikų valdymo informacinės sistemos PRO.RISKS metodikų tyrimas ir konsultavimas
2014-2014 Socialinio ugdymo srities tyrėjų kompetencijų ugdymo galimybės
2014-2015 Elektroninės viešosios paslaugos, skirtos vartotojams teikti su statybos procesais susijusių paslaugų ir medžiagų rinkos kainų statistiką, sukūrimo techninė galimybių studija
2014-2015 Naujos elektroninės viešosios paslaugos statybos proceso dalyvių kvalifikavimui techninė galimybių studija
2017-2017 Informacinio vadovo „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje“ bei metodinės priemonės „Sumanus valdymas: administraciniai ir viešieji gebėjimai“ parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Rutkauskas Vytautas, Lapinskaitė Indrė, Stasytytė Viktorija, Marketing portfolio management in a spectrum of marketing assets interaction to maximize holder’s utility // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 5(22) p. 485-493 2011
03S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Optimal portfolio search using efficient surface and three-dimensional utility function // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 2 (2011) p. 291-312 2011
03S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Rizikos sampratos formavimosi ypatumai // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 2 (2011) p. 141-149 2011
04S Stasytytė Viktorija, Investicijų portfelio sudarymas naudojant sprendimų paramos sistemą // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012) p. 253-263 2012
03S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Intelligence as a main way to ensure universal sustainability of country’s development // Economics and Business: scientific journal of RTU, Riga : Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 24 (2013) p. 127-134 2013
04S Stasytytė Viktorija, The development of an attitude towards risk management in the context of country competitiveness // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 2 (2013) p. 281-293 2013
04S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Maknickienė Nijolė, Government debt as the integral portfolio of assets and liabilities generated by debt // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 1 (2014) p. 22-40 2014
04S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Michnevič Edvard, Universally sustainable development strategy for a small country: a systemic decision // Inžinerinė ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 25, no. 5, 2014 p. 630-537 2014
04S Stasytytė Viktorija, Rauktytė Alina, Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos rodiklių ekonometrinis modelis // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014) p. 33-40 2014
04S Drazdauskienė Rasuolė, Stasytytė Viktorija, Išvestinių finansinių priemonių taikymas žaliavų kainų rizikai valdyti // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015) p. 150-156 2015
04S Juozapaitis Edvinas, Stasytytė Viktorija, Theoretical aspects of fundamental analysis // KSI Transactions on Knowledge Society, Sofia : Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 8, no. 1 (2015) p. 5-13 2015
04S Stasytytė Viktorija, Conceptualization of financial system sustainability // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 4, iss. 4 (2015) p. 391-402 2015
04S Stasytytė Viktorija, Aleksienė Loreta, Įmonės veiklos rizikos vertinimas ir valdymas mažose ir vidutinėse įmonėse // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 2 (2015) p. 140-148 2015
04S Stasytytė Viktorija; Dužinskytė Viktorija. Žemės ūkio sektoriaus rizikos valdymas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 200-211. 2016
04S Ignotas Anicetas; Stasytytė Viktorija. Efficiency of energy consumption as a base for sustainable energy sector. Verslas: teorija ir praktika. ISSN 1648-0627. Vol. 17, no. 2 (2016), p. 128-137. 2016
04S Kekytė Ieva; Stasytytė Viktorija. Investavimo sprendimų priėmimo modelių lyginamoji analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 2 (2017), p. 197-208. 2017
04S Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Stochastic informative expert system for investment. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 21, iss. 1 (2020), p. 136-156. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500] 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Andriušaitienė Daiva, Okunevičiūtė Neverauskienė Laima, Skačkauskienė Ilona, Stasytytė Viktorija, Zabarauskaitė Rasa, Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika // , ; ISBN 9786094170836 (2014), [psl.: 29], [aut. lankų.: 2,07]
2018 Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Stasytytė Viktorija. Rizikos valdymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.660].
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Borisova Jelena, Double trump model as formation mean of sustainable investment strategy in currency market // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia, Kaunas : Technologija, 2006 p. 39-44. [Duomenų bazės: ]
2006-01-01 Jakštas Vaidotas, Jakštienė Vilija, Stasytytė Viktorija, Borisova Jelena, Imitative technologies as appropriate computational instrument of adequate portfolio application // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-8]
2006-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Borisova Jelena, Stasytytė Viktorija, Advanced intention and applicability features of the double trump decision management model in exchange market // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: IV International Scientific Conference "Management and Engineering'06": June 19-23, 2006 Sozopol, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 24-27
2007-01-01 Jakštas Vaidotas, Jakštienė Vilija, Stasytytė Viktorija, Borisova Jelena, Imitative technologies as appropriate computational instrument of adequate portfolio application // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 107-113. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Ginevičius Adomas, Оптимизация стуктуры затрат маркетингового комплекса как средство проектирования устойчивости развития бизнеса // Материалы 5-й Международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике». 5-й Международной научно-технический семинар «Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий», 31 мая-2 июня 2007 года, Минск : БНТУ, 2007 p. 239-264
2008-01-01 Miečinskienė Algita, Stasytytė Viktorija, Quantitative assessment of portfolio of activities in terms of sustainable development // Marketing and Management Sciences, England: Imperial College Press, 2008 p. 500-503. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2008-01-01 Stasytytė Viktorija, From two-dimensional profit-risk to three-dimensional profit-reliability-risk in capital markets // EURO mini conference "Continuous optimization and knowledge-based technologies" (EurOPT'2008): the 20th international conference. May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 149-153. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Ginevičius Adomas, Three-dimensional measurement of market behaviour // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 222-227. [Duomenų bazės: ]
2008-01-01 Stasytytė Viktorija, Kapitalo rinkos procesų analizė investuotojo požiūriu // Verslas XXI amžiuje, Vilnius : Technika, 2008 p. 63-69
2008-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Utility function as a constructive instrument for investment decisions making // VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 217-220
2008-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Ginevičius Adomas, Three-dimensional measurement of market behaviour // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 297-302
2009-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Stankevičienė Jelena, Profit, riskness and reliability - three-dimensional base for investment decisions management // Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems, Saint Petersburg : SUAI, 2009 p. 105-110
2009-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, With double trump boat through turbulent markets oceans // Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems, Saint Petersburg : SUAI, 2009 p. 212-217
2010-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Regional competitiveness information system as a result of information generation and knowledge engineering // Advances Techniques in Computing Sciences and Software Engineering, Germany : Springer-Verlag Berlin, 2010 p. 419-424. [Duomenų bazės: ]
2010-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Effectiveness, reliability and subject risk – shaping drivers for the set of possibilities and utility function when investment decision is made under uncertainty // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika p. 176-183. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Lapinskaitė Indrė, Basement on value creation of study programs as highway to integrate academic, business and public interest as well as to shape research directions // International conference on Education, informatics, and cybernetics (icEIC 2011), and the International symposium on Integrating research, education, and problem solving (IREPS 2011), November 29 - December 2, 2011, Orlando, Florida, USA, Florida : International Institute of Informatics and Systemics, 2011 p. 181-186
2011-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Maknickienė Nijolė, Entrepreneurship portfolio construction and management // Proceedings of the Annual International Conference on Innovation and Entrepreneuship (IE 2011), July 23-24, 2011 Singapore, Singapore: Global Science and Technology Forum (GSTF), 2011 p. 57-62
2011-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Markowitz Random field as a stand for investment analysis and decision making // The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2011 p. 131-136
2011-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Lapinskaitė Indrė, Stasytytė Viktorija, Verslo intelekto aktyvų portfelis kaip priemonė suvokti ir valdyti integralųjį verslo intelektą // 1’st international scientific conference „Whither our economies“, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. p. 219-226
2011-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Lapinskaitė Indrė, Stasytytė Viktorija, Uturytė Laura, Michnevič Edvard, Marketing portfolio as a media for marketing assets interaction to optimize marketing efficiency measured with adequate metric // The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2011 p. 123-130
2012-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, With sustainability engineering to sustainability efficiency // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 173-184. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Stasytytė Viktorija, Risk identification and visualization techniques for reasonable enterprise risk management // 2’nd international scientific conference „Whither our economies-2012“, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012 p. 71-78
2012-01-01 Stasytytė Viktorija, Risk management intelligence // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 195-206
2013-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Leadership intelligence: how to get there? // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2nd International conference on leadership, technology and innovation management, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 52-61. [Duomenų bazės: Science Direct, Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Stasytytė Viktorija, Martinkutė-Kaulienė Raimonda, Trading futures contracts in global markets // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 328-335. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Miečinskienė Algita, Stasytytė Viktorija, Kazlauskaitė Justina, Reasoning of export market selection // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1166-1175
2014-01-01 Navickas Vytas, Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Stasytytė Viktorija, Women employment trends and related factors in Lithuania // Innovative SMEs by gender and age around the mare Balticum, Hamburg : Baltic Sea Academy, 2014 p. 37-47
2014-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Račinskaja Irena, Stasytytė Viktorija, The universal sustainability of development as a tool of constructive interaction of interests and possibilities of development and the balance of goals and resources // 4th international scientific conference Whither our economics, November 12-13, 2014, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014 p. 196-206
2016-01-01 Stasytytė Viktorija; Pilionienė Raminta. Risk management model for transportation company. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-9.
2017-01-01 Vyšniauskas Povilas; Stasytytė Viktorija. The analysis of mutual funds’ performance in Lithuanian financial market. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8.
2017-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Rutkauskas Andrius. Reliability as main factor for future value creation. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-11.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C1 C2
lenkų B1 C1 A2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Finansų inžinerijos objektas ir metodai
Antrosios pakopos Investavimo psichologija
Pirmosios pakopos Rizikos ekonomika
Pirmosios pakopos Rizikos valdymas
Pirmosios pakopos Verslo rizika
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Atlikti šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros galimybių ir pasekmių modeliavimą atsižvelgiant į inovacijų akumuliavimo galimybes ugdyti šalies konkurencinį potencialą, IEPO1/1224
2013-2015 Investavimo strategijos nedidelei šaliai parengimas, siekiant universalaus plėtros tvarumo, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060
2018-2020 Unikalios multifunkcinės intelektualios paramos sistemos verslui duomenų analizės platformos sukūrimas