Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Miniotas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1993
Kauno technologijos universitetas elektronikos inžinerijis mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1995
Kauno technologijos universitetas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P Ušinskas Andrius, Meilūnas Mečislavas, Miniotas Darius, Computing volume of the heart’s right ventricle using 2D echocardiography images // Mathematical modelling and analysis, Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 19, no. 4 (2014) p. 556-567. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Miniotas Darius, Signalų ir grandinių analizė // , ; ISBN 9786094571497 (2012), [psl.: 103]
2012 Miniotas Darius, Signalai ir grandinės // , ; ISBN 9786094571459 (2012), [psl.: 129]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Miniotas Darius, Universal format for recording and processing gaze data // Biomedicininė inžinerija, Kaunas : Technologija, 2007 p. 125-128.
2011-01-01 Miniotas Darius, Detecting vertical inaccuracy in gaze point estimates during reading // Biomedicininė inžinerija, Kaunas : Technologija, 2011 p. 172-175.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aviaciniai navigacijos įrenginiai
Antrosios pakopos Palydovinės navigacijos metodai ir sistemos
Antrosios pakopos Radiolokacijos teorija ir borto sistemos
Pirmosios pakopos Programinės įrangos projektavimas
Pirmosios pakopos Orlaivių ryšio bei navigacijos ir duomenų sistemos
Pirmosios pakopos Skaitmeninė technika ir elektroninės valdymo sistemos
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 2
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 1
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 1
Pirmosios pakopos Orlaivių skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos
Pirmosios pakopos Signalai ir sistemos
Vientisosios Orlaivių kompiuterinės sistemos
Vientisosios Skrydžių valdymo ir stebėjimo sistemos
Vientisosios Orlaivių radionavigacinės sistemos 1
Vientisosios Skrydžių valdymo radionavigacinė įranga ir sistemos
Vientisosios Orlaivių radionavigacinės sistemos 2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "LiTak-Tak" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; parengti modernių technologijų ar kitų naujovių analitines apžvalgas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Rytų ir Vakarų Sujungimas Tyrimams Aeronautikos ir Kosmoso Srityse, BEWARE