Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Egidijus Ostašius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinierius matematikas, aukštasis išsilavinimas 1979
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1989
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Matematikos ir informatikos institutas Inžinierius-programuotojas, Jaunesnysis mokslinis bendradarbis, Mokslinis bendradarbis 1979-1993
Bankas HERMIS Ekspertas informacinėms sistemoms 1993-1996
AB Alna Sistemų analitikas 1996-1997
Lietuvos taupomasis bankas Informacinių technologijų departamento Strategijos ir naujų technologijų skyriaus vadovas 1997-2000
Valstybės įmonė REGITRA Informacinių technologijų vadovas 2000-2009
VGTU Docentas 2009--
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Vyresnis specialistas 2013-2013
Valstybės įmonė REGITRA Informacinių sistemų analitikas 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2016 Veiklos procesų ir e. paslaugų analizė, modeliavimas ir vertinimas viešame ir privačiame sektoriuje.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Ostašius Egidijus, Laukaitis Algirdas, Reference model for E-government monitoring, evaluation and benchmarking // Inžinerinė Ekonomika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 26, no. 3, 2015 p. 255-263. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Ostašius Egidijus, Petravičiūtė Živilė, Applying e-service model in assessment and comparison of services // Collaborative networks for a sustainable world, Berlin : Springer p. 443-450. [Duomenų bazės: SpringerLINK, Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Ostašius Egidijus, Elektroninių paslaugų viešame sektoriuje diegimas ir tobulinimas // Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos: VIII mokslinė praktinė konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. gegužės 21 d., Alytus. Vol. 1, Alytus : Alytaus kolegija, 2010 p. 48-54.
2010-01-01 Ostašius Egidijus, Petravičiūtė Živilė, Kulvietis Genadijus, Constructing a generic e-service model in public sector // Information technologies'2010, Kaunas : Technologija. p. 33-40.
2011-01-01 Ostašius Egidijus, Viešų paslaugų perkėlimo iš tradicinės į elektroninę terpę brandos lygio vertinimas // Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos, Alytus : Alytaus kolegija, 2011 p. 55-61.
2012-01-01 Ostašius Egidijus, Assessing maturity for e-government service // Collaborative networks in the internet of services, Berlin : Springer p. 301-309. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, SpringerLINK];
2013-11-14 Ostašius, Egidijus. Assessing Maturity for e-Government Service. High Level Conference on E-government Issues ”Where we are, where we are going”. Vilnius, 14-15 November 2013.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų B1 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Informacinių technologijų standartai
Antrosios pakopos Veiklos procesų modeliavimas
Pirmosios pakopos Į paslaugas orientuotos architektūros
Pirmosios pakopos Projektų valdymo principai
Pirmosios pakopos Debesų kompiuterija