Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eglė Navickienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas architektūros mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus dailės akademija daktaras 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
KTU Statybos ir architektūros fakulteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra dėstytoja 2000-2003
KDI Architektūros katedra dėstytoja 2001-2009
VGTU Architektūros fakulteto Architektūros katedra jaunesnioji mokslo darbuotoja 2003-2004
VGTU Architektūros fakulteto Meninio ugdymo centras direktorė 2003-2009
VGTU Architektūros fakultetas mokslo prodekanė 2004--
VGTU Architektūros fakulteto Architektūros katedra docentė 2004--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 Šilutės miesto istorinės dalies pastatų architektūriniai apmatavimai
2014-2014 Šilutės miesto istorinėje dalyje esančių pastatų architektūriniai apmatavimai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H Navickienė Eglė. Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis : [monografija] / Eglė Navickienė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2006. 179 p. : iliustr. ISBN 9955280603. 2006
03H Navickienė Eglė. Infill architecture: chasing changes of attitudes in conservation of urban heritage // HERITAGE 2012 - proceedings of the 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development, Vol.2, Porto, Portugal, 19-22 June, 2012. Barcelos: Green Lines Institute, 2012, ISBN 9789899567153. p. 1325-1334. 2012
03H Navickienė Eglė. Architectural tendencies of recent infill buildings in Kaunas historic centre // Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana. Scientific journal of Riga Technical University. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. 2013, vol. 8, p. 10-15. [Duomenų bazės: EBSCO; CSA; ProQuest]. 2013
03H Navickienė Eglė. Doktorantūra VGTU Architektūros fakultete: raida ir kaitos tendencijos Europos kontekste // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 4 (2013) p. 279-291. 2013
03H Navickienė Eglė. Stable tradition in times of change // Doctoral education in schools of architecture across Europe. Thessaloniki: European Network of Heads of Schools of Architecture, 2014, ISBN 9789609502153. p. 268-279. 2014
03H Navickienė Eglė. Sense of place in architectural design : towards healthy places // Places and Technologies 2015. Keeping up with technologies to make healthy places. Nova Gorica, Slovenia, 18.–19.6.2015 : book of conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Architecture, 2015, ISBN 9789616823685. p. 333-340. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Navickienė Eglė. New buildings in the Vilnius historical centre, a UNESCO world heritage site. Urban heritage: research, interpretation, education, Vilnius, 2007-09-23.
2012-01-01 Navickienė Eglė. Infill architecture: chasing changes of attitudes in conservation of urban heritage. HERITAGE 2012 - the 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development, Porto, Portugalija, 2012-06-19-22.
2013-03-12 Navickienė Eglė. Doctoral education at Faculty of Architecture, Vilnius Gedimino Technical University, Lithuania. Tarptautinis forumas, skirtas architektūros doktorantūrai Europos šalyse „Archidoctor Universalis. Future of Research in European Architectural Education“. Ryga, Rygos technikos universitetas, Umeå universitetas, Architektūros mokykla, 2013 03 12.
2015-01-01 Navickienė Eglė. Sense of place in architectural design. Places and Technologies 2015. Keeping up with technologies to make healthy places. Nova Gorica, Slovenia, 2015-06-18-19.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų A1 B2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statinių architektūra: kontekstas ir koncepcija
Pirmosios pakopos Kompozicija "Tektonika architektūroje"
Pirmosios pakopos Tūrinė erdvinė kompozicija
Pirmosios pakopos Kompozicija "Mastelis architektūroje"
Pirmosios pakopos Vienbučio gyvenamojo namo projektas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vinterturo Taikomųjų mokslų universiteto Architektūros, dizaino ir miestų inžinerijos departamentas Šveicarija Nauja architektūra istorinėje aplinkoje 2002-2002
Faculty of Architecture, Kyungpook National university, Daegu Pietų Korėja Architektūros kompozicija 2007-2007
Architektūrinio projektavimo įmonė UAB "Do architects" (Vilnius) Lietuva Architektūrinis projektavimas 2013-2013
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- "Mokslas - Lietuvos ateitis", VGTU, redakcinės kolegijos narė
2012-- "Landscape architecture and art", Latvia University of Agriculture, redakcinės kolegijos narė
2012-- "Journal of Architecture and Urbanism", VGTU/Taylor and Francis, redakcinės kolegijos narė
Kita veikla
Stipendijos, apdovanojimai. Monografija „Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis“: Lietuvos Mokslų Akademijos pagyrimo raštas, 2007 m.; II-oji vieta VGTU monografijų konkurse, 2008 m. Swiss Baltic Net stipendija, 2002 m.