Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Irina Vinogradova
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas matematikos bakalaurė, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus universitetas daktaro laipsnis, fiziniai mokslai, informatika – 09 P 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Nuotolinių studijų centras vyresn. programuotoja 2006-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Informacinių technologijų katedra. lektorė 2008-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Nuotolinių studijų centras. vyriausiasis specialistas 2013-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Informacinių technologijų katedra. docentė 2016--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Edukacinių technologijų centro Elektroninių studijų grupė. vedėjas 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P, 07T Vinogradova Irina, Neapibrėžtumo įtaka AHP metodo vertinimams // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012) p. 243-248. 2012
09P, 07S, 07T Vinogradova Irina, Bajeso metodo taikymas nuotolinių kursų kokybei vertinti // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 55 (2014) p. 90-95. 2014
07S; 07T; 09P Vinogradova, Irina; Kliukas, Romualdas. Methodology for evaluating the quality of distance learning courses in consecutive stages. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The proceedings of 6th World Conference on educational Sciences. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2015, Vol. 191, p. 1583-1589. 2015
07T, 01P, 09P Vinogradova Irina, Kriterijų svorių perskaičiavimas Bajeso metodu // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015) p. 46-51. 2015
09P, 01P, 07T Kurilov Jevgenij, Vinogradova Irina, New MCEQLS fuzzy AHP methodology for evaluating learning repositories: a tool for technological development of economy // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 22, no. 1 (2016) p. 142-155. 2016
07S; 07T; 09P Kurilov, Jevgenij; Vinogradova, Irina. Improved fuzzy AHP methodology for evaluating quality of distance learning courses. International journal of engineering education. Dublin : TEMPUS Publications. ISSN 0949-149X. Vol. 32, no. 4 (2016), p. 1618-1624.. 2016
M.kr.:02T; 03S; 07T Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 30, no. 1 (2017), p. 1152-1180. 2017
[M.kr.:01P; 07T; 09P] The recalculation of the weights of criteria in MCDM methods using the bayes approach. Symmetry. Basel: MDPI AG. Vol. 10, iss. 6 (2018), p. 1-18. 2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Vinogradova Irina, Kurilov Jevgenij, Nuotolinių studijų kokybės vertinimas // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei, Vilnius : Vilniaus kolegija, 2010 p. 99-103.
2010-01-01 Vinogradova Irina, Kurilov Jevgenij, Elektroninių kursų projektavimas „IBM Authoring Tool“ įrankiu // VIII mokslinė-praktinė konferencija ,,Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos", 2010 m. gegužės 21 d., Alytus, Alytus : E. knygnešys, 2010 p. 92-97.
2011-01-01 Kurilov Jevgenij, Vinogradova Irina, Analitinio hierarchinio proceso (AHP) metodo taikymas nuotolinių mokymo kursų naudotojų sąsajos kokybei vertinti // XV kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai, Klaipėda, 2011 rugsėjo 22-24 d, Vilnius : Žara, 2011 p. 87-98.
2011-01-01 Vinogradova Irina, Influence of virtual learning environment tools on education efficiency considering technological quality criteria // Informacinės technologijos, Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 p. 181-184.
2013-01-01 Kliukas Romualdas, Vinogradova Irina, Опыт внедрения и эксплуатации MOODLE системы в Вильнюсском техническом университете имени Гедиминаса (ВГТУ) // Машиностроение и техносфера ХХI века: сборник трудов ХX международной научно-технической конференции в городе Севастополе 16-21 сентября 2013 г. Т. 1, Донецк : ДонНТУ, 2013 p. 295-298.
2014-01-01 Vinogradova Irina, Kliukas Romualdas, Trinkūnas Vaidotas, Вопросы организации дистанционного обучения в университете // Труды Международной научно-методической конференции «Информатизация инженерного образования» (ИНФОРИНО-2014), Москва, 15—16 апреля 2014 г, Москва : Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2014 p. 409-412.
2014-01-01 Vinogradova Irina, Применение Moodle системы при изложении курса сопротивления материалов в структурно-логических схемах // Труды XXII Международной научно-методической конференции «Информационные средства и технологии», Москва, 18—20 ноября 2014 г., в трех томах. Т. 2, Москва : Издательский дом «МЭИ», 2014 p. 93-97.
2014-01-01 Vinogradova Irina, Kliukas Romualdas, Trinkūnas Vaidotas, Nuotolinių studijų organizavimo ypatumai bakalauro studijų studentams // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2014, Šiauliai : VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 2014 p. 76-83.
2014-01-01 Vinogradova Irina, Kursų vertinimo optimizavimas taikant daugiakriterius MCDM metodus // Informacinės technologijos, Kaunas : Technologija, 2014 p. 234-238.
2015-01-01 Vinogradova Irina, Kliukas Romualdas, Methodology for evaluating the quality of distance learning courses in consecutive stages // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The proceedings of 6th World Conference on educational Sciences, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1583-1589.
2016-01-01 Juodagalvienė Birutė, Vinogradova Irina, Sienų blokelių parinkimas vienbučiam gyvenamajam namui // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016 p. 53-57.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
lenkų C1 C2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Kompiuterinės mokymo sistemos
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos
Pirmosios pakopos Operacinės sistemos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2007 Europos socialinio fondo paramos projekto "Metodinės medžiagos komplekso dėstytojų apmokymui teikti studijas nuotoliniu būdu sukūrimas" projektas „Metodinės medžiagos komplekso dėstytojų apmokymui teikti studijas nuotolinių būdu sukūrimas“ BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0166. Projekto stebėtoja.
2007-2008 Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas „Nuotolinio mokymosi plėtra ir jo integravimas į tradicinį mokymą darbo rinkos mokymo sistemoje“ Nr. ESF/2004/2.4.0-03-320/BPD-127/TPS–16, finansuojamas pagal 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“. Koordinatorė diegimo klausimais.
2013-2014 Projektas „LieDM tinklo plėtra“ No. VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002, Ekspertas.
2017-2018 "Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas" Nr 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001, pareigos pavadinimas – vyresnysis specialistas.
2018-2018 Horizon 2020 projektas „Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities“ (ROCK), pareigos – tyrėjas.
Kita veikla
Kursai ir mokymai: Dėstymo patirtis: • MOODLE sistemos administravimas, ERGO, 2016-02 • MOODLE mokymai, Omnitel, 2016-01 • Studijų teikimas VGTU virtualioje aplinkoje (Moodle 2.2), VGTU, 2013 01 -2013 07 • Studijų teikimas VGTU virtualioje aplinkoje (Moodle 1.9), VGTU, 2011 10 -2012 05 Sertifikatai: • “WCL system administration” (“WCL sistemos administravimas”), UAB Mavaris, 2008 • ND750, ND760, ND770 Administering Lotus Domino: Operating Fundamentals, Building the Infrastructure, Managing Servers and Users, Lotus Authorised Education Centre, 2007 • “SUSE Linux Enterprise Server 10 administration. I level” (“SUSE Linux Enterprise Server 10 administravimas. I etapas”), BALTIJOS KOMPIUTERIŲ AKADEMIJA, 2007 • 2273: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment (“Microsoft Windows Server 2003 aplinkos valdymas ir priežiūra”), Kompetencijos ugdymo centras, 2006 „Educational and scientific information virtualization“ („Mokomosios ir mokslinės informacijos vizualizacija“), Vilnius Gediminas Technical University, 2010