Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Natalja Kosareva
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas matematikas, aukštasis išsilavinimas 1982
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1986
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Universiteto Skaičiavimo centras vyr. programuotoja 1986-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008--
Mykolo Romerio universitetas docentė 2010-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P Kosareva Natalja, Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką // Socialinės technologijos, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2012, Nr. 1(2) p. 301-315. 2012
01P Kosareva Natalja, Klasifikuojančio testo klausimų konstravimas, esant kiekybiniams diagnostiniams požymiams // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012) p. 73-77. 2012
01P Kosareva Natalja, Sprendimų priėmimas taikant neryškių skaičių apibendrinto vidurkio funkcijas // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012) p. 84-89. 2012
01P Kosareva Natalja, The construction of test reliability statistical criteria by a computer simulation // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 54 (2013) p. 37-42. 2013
01P Kosareva Natalja, Comparison of accuracy in ranking alternatives performing generalized fuzzy average functions // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 1 (2013) p. 162-187. 2013
01P, 01B, 03S Dadelo Stanislavas, Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Algorithm of maximizing the set of common solutions for several MCDM problems and it’s application for security personnel scheduling // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 9, iss.2 (2014) p. 151-159. 2014
01P, 03S, 07T Krylovas Aleksandras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kosareva Natalja, Dadelo Stanislavas, New KEMIRA method for determining criteria priority and weights in solving MCDM problem // International journal of information technology & decision making, Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 13, no. 6 (2014) p. 1119-1134. 2014
01P Kosareva Natalja, Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 55 (2014) p. 50-54. 2014
02T, 07T Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Antuchevičienė Jurgita, Kosareva Natalja, A hybrid model based on Fuzzy AHP and Fuzzy WASPAS for construction site selection // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Oradea : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 10, iss. 6 (2015) p. 873-888. 2015
01P Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Gamyklos vietos parinkimo uždavinio sprendimas daugiakriteriniu KEMIRA metodu // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015) p. 18-23. 2015
01P Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Expert estimates averaging by constructing intuitionistic fuzzy triangles // Mathematical modelling and analysis, Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 20, no. 3 (2015) p. 409-421. 2015
03S, 01P, 07H Kosareva Natalja, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Krylovas Aleksandras, Dadelo Stanislavas, Personnel ranking and selection problem solution by application of KEMIRA method // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 1 (2016) p. 51-66. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Tikimybiū teorijos santrauka ir žinių pasitikrinimo testai
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Mathematical modelling of diagnostic tests // EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania, Vilnius : Technika, 2009 p. 120-125.
2010-01-01 Kosareva Natalja, Neparametrinių statistinių metodų taikymas vertinant studentų žinias // Tarptautinė konferencija ,,Socialinės technologijos’10: iššūkiai, galimybės sprendimai“ 2010 m. lapkričio 25-26 d., Vilnius, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. p. 63-68.
2010-01-01 Kosareva Natalja, Socialinių indikatorių konstravimas // Tarptautinė konferencija ,,Socialinės technologijos’10: iššūkiai, galimybės sprendimai“ 2010 m. lapkričio 25-26 d., Vilnius, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. p. 48-56.
2011-01-01 Kosareva Natalja, Qualitative comparative analysis of employment in CIS and some European countries // Social Technologies '11: ICT for Social transformations, Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. p. 116-129.
2013-01-01 Kosareva Natalja, Economic and social phenomena indicators design methodology based on averaging values of dichotomous operators // 3’rd international scientific conference „Whither our economies-2013“, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013 p. 35-42.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Pirmosios pakopos Integralinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Matematika 1
Pirmosios pakopos Bazinis ekonometrijos kursas
Pirmosios pakopos Matematika 2