Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eduardas Ivonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas matematikas, dėstytojas, aukštasis išsilavinimas 1979
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1989
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus V.Kapsuko universitetas. Dif. lygciu ir skaic. mat. kat. asistentas 1979-1981
Tarnyba armijoje karininku prie Barenco juros kuopos vado pavaduotojas,, vyr.leitenantas 1981-1983
Vilniaus universitetas, skaic.centras inz.- programuotojas 1983-1985
Baltarusijos valstybinis universitetas, taik, mat.katedra aspirantas 1985-1988
Vilniaus universitetas, dif.l.ir skaic. mat.katedra asistentas 1988-1991
LR Rysiu ministerijos imone Pasto zenklas dir.pav. 1991-1995
Vilniaus apskrities centrinis pastas dir.pav.komerc, ir marketingui 1995-2009
VGTU,FMF,matem. stat. kat. lektorius 2010--
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Ivonis Eduardas, Dinaminių sistemų optimizavimas; ISBN 9786094576966 (2014), [psl.: 103]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 A2
lenkų A2 A2 A1
rusų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Integralinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Algebra ir diferencialinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Matematika 2