Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Janina Zapolskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas Inžinierius elektrikas, aukštasis išsilavinimas 1974
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Skaičiavimo centras Direktoriaus pavaduotoja, 1994-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Inžinerinės informatikos katedra Lektorius 2008-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Inžinerinės informatikos katedra Asistentas 2014--
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Kulvietienė Regina, Šileikienė Irma, Zapolskienė Janina, The blended learning model in university studies // Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века, Минск : БГУИР, 2007 p. 44-47.
2007-01-01 Zapolskienė Janina, Virtualios mokymosi terpės naudojimas tradicinėse studijose // Informacinės technologijos 2007: teorija, praktika, inovacijos, Alytus : Alytaus kolegija, 2007 p. 148-152.
2008-01-01 Zapolskienė Janina, Kulvietienė Regina, Distance learning delivery system // Материалы IV Международной научно-практической конференции "Наука в информационном пространстве". 15-16 октября 2008 г. Том 3, Днепропетровск: ПДАБА, 2008 p. 8-13.
2009-01-01 Zapolskienė Janina, Išlyginamosios studijos VGTU Fundamentinių mokslų fakultete // VII mokslinė-praktinė konferencija "Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos". 2009 m. balandžio 30, Alytus, Alytus : Alytaus kolegija, 2009 p. 82-86.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 A1
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Operacinės sistemos
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos