Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jonas Jakaitis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus statybos technikumas (nuo 2008 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija) Technikas architektas 1976
Vilniaus Gedimino technikos universitetas inžinierius-statybininkas, aukštasis išsilavinimas 1984
Vilniaus Gedimino technikos universitetas architektas magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus statybos technikumas (nuo 2008 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija) Dėstytojas 1987-1990
Trakų rajono savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir aplinkos apsaugos skyrius Viršininkas – rajono vyr. architektas 1990-1995
Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Bendrojo ir specialiojo planavimo skyrius Vedėjas 1995-2008
VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Miestų statybos katedra Docentas 2007-2015
LR Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentas Direktorius 2008-2010
VGTU Architektūros fakulteto Architektūros institutas Direktorius 2010--
VGTU Architektūros fakulteto Architektūros institutas Vyresnysis mokslo darbuotojas 2011-2013
VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedra Vedėjas 2013--
Dizaino katedra Profesorius 2018--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2011 Lukiškių a. architektūrinės koncepcijos konkursas.
2012-2012 Parengti koncepciją "Žirmūnai - žydintys sodai" ir supažindinti su ja Žirmūnų bendruomenę
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H, 05S Jakaitis Jonas, Paliulis Narimantas Kazimieras, Public-private partnership: improving landscape quality of modern communities // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 1 (2013) p. 31-41. 2013
Menotyros Jakaitis Jonas. Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis : monografija. Vilnius: Technika, 2013. 2013
03H Jakaitis Jonas, The quality of the living environment as a result of democratic planning traditions and society interaction: aspect of urban public security // Architecture and urban planning, Warsaw : DE GRUYTER OPEN. ISSN 2255-8764. Vol. 10, iss. 1 (2015) p. 33-38. 2015
03H Jakaitis Jonas, Probleminis mokymas: daiktinės aplinkos dizaino miesto erdvėse formavimo raidos ypatumai // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 23, no. 1 (2015) p. 50-63. 2015
03H Jakaitis Jonas, The quality of life: research of urban secur ity aspects // Civil Engineering and Architecture, Alhamra : Horizon Research Publishing. ISSN 2332-1091. Vol. 3, no. 1 (2015) p. 4-11. 2015
03H Jakaitis Jonas, Daiktinės aplinkos dizaino kaip estetinės ir funkcinės dermės miesto erdvėse problematikos tyrimai // Miestų želdynų formavimas, Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. Nr. 1(12) (2015) p. 115-125. 2015
Menotyros Jakaitis Jonas. The PBT/LM of material environment in the urban spaces. International journal of educational sciences. Gurgaon (India): Kamla-Raj Enterprises. ISSN 0975-1122. Vol. 15, no. 1-2, spec. iss. SI (2016), p. 214-224. 2016
Menotyros Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Research proposition for aesthetic and functional harmonization of the material environment. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2017, Nr. 1 (14), p. 99-106. 2017
Menotyros Kilikevičius Artūras; Bačinskas Darius; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Fursenko Antanas; Jakaitis Jonas; Toločka Eligijus. Field testing and dynamic analysis of old continuous truss steel bridge. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 13, iss. 1 (2018), p. 54-66. 2018
Menotyros Jakaitis Jonas. Partnerystė kaip prasminga daiktinės aplinkos dizaino formavimo priemonė mokymosi procese. Miestų želdynų formavimas = Formation of urban green areas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2018, Nr. 1(15), p. 151-161. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2010 Miestų inžinerijos studijų programos bakalauro baigiamojo darbo/projekto rengimo metodikos nurodymai
2011 Modulio „Planavimo reglamentavimas ir demokratija“ medžiaga: paskaitų konspektas
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Jakaitis Jonas, Paliulis Narimantas Kazimieras, City architecture and society interaction towards sustainability development (by example of Vilnius city) // Healty urban planning, Bursa : Uludağ University, 2007 p. 74-85.
2008-01-01 Jakaitis Jonas, Aspects of interaction of the city architecture and society. By the example of Vilnius City // Univer-City, Lund : Grahns Tryckeri AB, 2008 p. 428-440.
2008-01-01 Paliulis Narimantas Kazimieras, Raudeliūnienė Jurgita, Jakaitis Jonas, The role of the e-Government in the context of the management of the urban development policy: challenges and topicalities // Improving performance and innovation in public administration: analyses and researches among European e-Government experience. 1st-2nd October 2008 Sofia, Bulgaria, Roma : EuroSpace S.r.l., 2008 p. 94-112.
2008-01-01 Jakaitis Jonas, Interaction of architecture and society: city individuality under changeable informal effect conditions // Urban growth without spraw. A way towards sustainable urbanization, Colophon : ISOCARP, 2008 p. [1-7].
2010-01-01 Jakaitis Jonas, Pakalnis Mindaugas, Teritorijų planavimo sistemos tobulinimo Lietuvoje realijos // Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos, Vilnius : Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2010 p. 28-34.
2011-01-01 Jakaitis Jonas, Stauskis Gintaras, Identification of local territorial communities in the urban structure of Vilnius city // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 913-917. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Jakaitis Jonas, Stauskis Gintaras, Identification of local territorial communities in the urban structure of Vilnius city // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 913-917.
2013-01-01 Jakaitis Jonas, Saugumas viešosiose erdvėse kaip demokratinių miestų planavimo principų taikymo rezultatas (Vilniaus miesto pavyzdžiu) // Kraštovaizdžio architektūra - iššūkiai ir prioritetai, Vilnius : Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2013 p. 109-118.
2013-01-01 Jakaitis Jonas, Bielinskas Vytautas, Public safety as a democratic town planning measures results (in the context of Vilnius city) // Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы большого города: архитектурная теория и практика» 4–7 октября 2013 года, Алмата: КазНТУ, 2013 p. 193-196.
2014-01-01 Jakaitis Jonas, Architektūros ir daiktinės aplinkos dizaino miesto erdvėje sambūvio kokybė kaip visuomenės gerovės garantas // Tarpdisciplininė mokslinė konferencija "Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė", 2014 spalio 6-7 Vilnius, Vilnius : Lietuvos architektų rūmai, 2014 p. 56-57.
2015-01-01 Jakaitis Jonas, Raudeliūnienė Jurgita, Investigation into the development of an aesthetic coexistence of the material environment in the problem-based teaching/learning process // SGEM 2015, Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2015 p. 557-564.
2015-01-01 Jakaitis Jonas, Raudeliūnienė Jurgita, Research on the urban material environment design: creativity aspects // SGEM 2015, Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2015 p. 573-580.
2015-10-29 The problem-based teaching/learning method of material environment in the urban spaces. World conference on learning, teaching and educational leadership, Paris, France, 29-31 October, 2015 : abstracts book. Nicosia, Cyprus: Academic World Education & Research Center, 2015, p. 36.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Planavimo reglamentavimas ir demokratija
Antrosios pakopos Dalyvaujamasis pramoninis dizainas
Antrosios pakopos Kraštovaizdžio architektūra
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Teritorijos sutvarkymas)
Pirmosios pakopos Miestų planavimas
Pirmosios pakopos Miestų planavimas ir transporto statiniai
Pirmosios pakopos Daiktinės aplinkos ir pramoninio dizaino raida 2
Pirmosios pakopos Daiktinės aplinkos ir pramoninio dizaino raida 1
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas 1 (Teritorijos sutvarkymas)
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Susisiekimo infrastruktūra)
Pirmosios pakopos Pramoninio gaminio projektas 2 (Buitinio objekto projektas)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Krokuvos vaivadija Lenkija Tarptautinė miestų planuotojų vasaros stovykla (Summer School – Cracow 1997) 1997-1997
Stažuotė Čekijos Brno technologijos ir J.E.Purkyne Usti nad Labem (Čekija) universitetuose pagal ERASMUS mobilumo programą. Čekija Pramoninis dizainas 2013-2013
Stažuotė Zalcburgo taikomųjų mokslų universitete (Austrija) pagal ERASMUS+ mobilumo programą. Austrija Pramoninis dizainas 2014-2014
Stažuotė Porto Politechnikos universitete (Portugalija) pagal ERASMUS+ mobilumo programą. Portugalija Pramoninis dizainas 2015-2015
Stažuotė Bolonijos universitete (Italija) pagal ERASMUS+ mobilumo programą. Italija Pramoninis dizainas 2016-2016
Stažuotė Košice universitete (Slovakija) pagal ERASMUS+ mobilumo programą. Slovakija Pramoninis dizainas 2016-2016
Stažuotė Navara universitete (Ispanija) pagal ERASMUS+ mobilumo programą. Ispanija Daiktinės aplinkos pramonės gaminių dizainas ir technologijos 2017-2017
Bario techikos universitete (Italija) pagal ERASMUS+ mobilumo programą. (Italija) Daiktinės aplinkos pramoninės gaminių dizainas 2018-2018
Aveiro universitete (Italija) pagal ERASMUS+ mobilumo programą. Portugalija Dizainas ir technologijos 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2013 Stauskis, G. (VGTU dalies vadovas); Jakaitis, J. (programos vadovas); Misius, V. (tyrėjas) su ES valstybių (Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Rumunijos) partneriais. 2011-2012-2013 m. Mokslinių tyrimų finansuojamų iš ES fondų pagal EK (European Commission Energy) CIP-IEE-2010 šaukimo „Intelligent Energy – Europe Call 2010“ programą „Construction 21 – a European green building Exchange“ projektas (CIP-IEE-2010.1.1). Projekto įgyvendinimo pradžia 2011 m. gegužė. Projekto trukmė 24 mėn.
2014-2015 Jakaitis, J. (PV) ir kt. 2015. Mokslo ir studijų institucijų teikiamų paslaugų projektas (Mokslo eksperimentiniai LED apšvietimo tyrimai) pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „INOČEKIAI LT“ sąrašą, finansuojant Europos sąjungos regioninės plėtros fondui.
2017-2018 2017-2018. Tarptautinio projekto „Lietuvos–Lenkijos programos INTERREG V-A projekte „Konkurencingumo kėlimas PL - LT pasienyje per klasterizacijos paslaugų vystymą“ ekspertas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- „Acta architecturae naturalis” (Tallinn University of Technology) (Estija)
2013-- „Civil Engineering and Architecture“ (Horizon Research Publishing (HRPUB) (JAV))
2016-- International Journal of Humanities, Social Sciences and Education“ (Academicians‘ Reserch Center (Indija))
2017-- “International Journal of Architecture, Arts and Applications” (Iranas)
Kita veikla
Nuo 1994 m. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narys
Nuo 1997 m. Lietuvos architektų sąjungos narys
2009-2014. Etninės kultūros globos tarybos narys. Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. XI-436 “Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties”. (Žin., 2009.10.01, Nr. 117-4995).
Nuo 2003 m. atestuotas architektas-ekspertas /kvalifikacijos atestatas Nr. A 739, išduotas LR Aplinkos ministerijos/
Nuo 2005 m. Licenzijuotas ECDL specialistas /European Computer Driving License Nr. LT 005738, Issued by ECDL Lithuania/