Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Saulius Nagurnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos bakalauras 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos magistras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas technologijos mokslų daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra Mokslo asistentas 2000-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra Doktorantas 2001-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra Docentas 2005-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių transporto katedra Lektorius 2016-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Automobilių inžinerijos katedra Docentas 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Automobilių išmetamųjų dujų katalizinių deginių neutralizatorių tyrimas, leisiantis greitai ir nesudėtingai identifikuoti neveikiančius (ar nesančius) automobilių katalizinius deginių neutralizatorius techninių apžiūrų metu
2014-2014 Ekspertizė administracinėje byloje
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Valiūnas Valdas, Pečeliūnas Robertas, Nagurnas Saulius, Žuraulis Vidas, Kilikevičienė Kristina, Subačius Rimantas, Lazauskas Jonas. The improvement conception of drivers training and examination system in Lithuania // Transport, Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 2 (2011) p. 224-231 2011
08T Gargasas Justinas, Gedzevičius Irmantas, Nagurnas Saulius. Termiškai purkštų dangų tyrimas ultragarsiniais metodais // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 75-78 2011
03S, 03T Lazauskas Jonas, Bureika Gintautas, Valiūnas Valdas, Pečeliūnas Robertas, Matijošius Jonas, Nagurnas Saulius. The research on competitiveness of road transport enterprises: Lithuanian case // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 138-147 2012
03T Paulauskas Vytautas, Nagurnas Saulius, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas. Benzininių variklių taršos eksperimentiniai tyrimai, atkartojant Europos važiavimo ciklą NEDC // Žemės ūkio inžinerija, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no. 1-3 (2012) p. 34-47 2012
03T Jasilionis Aivaras, Nagurnas Saulius, Melaika Mindaugas. Matematinės statistikos metodų taikymas analizuojant variklių technines charakteristikas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 4 (2012) p. 351-355 2012
03T Bial Dmitrij, Nagurnas Saulius, Melaika Mindaugas, Valiūnas Valdas. Lengvųjų automobilių greitėjimo charakteristikų tyrimas // Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no.4 (2012) p. 16-27 2012
03T Melaika Mindaugas, Nagurnas Saulius, Bial Dmitrij. Lengvojo automobilio pakabos elementų modeliavimas // Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no.4 (2012) p. 39-49 2012
03T Bial Dmitrij; Nagurnas Saulius; Mitunevičius Valentinas. Experimental research of car acceleration characteristics. Czasopismo techniczne. Mechanika = Technical transactions. Mechanics. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISSN 1897-6328. z. 9 (2012), p. 211-220 2012
03T Paškevičius Paulius, Nagurnas Saulius, Bureika Gintautas, Žuraulis Vidas. Automobilvežio platformos tiltelio patikimumo tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 541-545 2013
03T, 09T Melaika Mindaugas, Nagurnas Saulius, Pečeliūnas Robertas, Višniakov Nikolaj, Garbinčius Giedrius. Investigation on distribution of stresses in steel and aluminium alloy arms of a car suspension system // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.6 (2013) p. 632-640 2013
08T, 09T Višniakov, Nikolaj; Škamat, Jelena; Nagurnas, Saulius. Welds of dissimilar steel 1.0038/1.4301: increasing corrosion resistance by the optimization of welding parameters and post-weld processing. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2015, Vol. 220-221, p. 678-683 2015
03T Nazarovas Saulius; Nagurnas, Saulius; Žuraulis, Vidas; Skačkauskas, Paulius. M1 klasės automobilių stabdymo parametrų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos. Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(8) (2016), p. 120-125 2016
03T Nagurnas, Saulius; Žuraulis, Vidas; Skačkauskas, Paulius; Rimkus, Alfredas; Gargasas, Justinas. Theoretical evaluation of the influence of the thermodynamic processes on the selection of shock absorbers for sports cars. Mechanika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 2 (2016), p. 105-111 2016
03T, 08T Gargasas, Justinas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Gedzevičius, Irmantas; Mikaliūnas, Šarūnas; Nagurnas, Saulius; Pokhmurska Hanna. Optimization of the arc spraying process parameters of the Fe–base Mn-Si-Cr-Mo-Ni coatings for the best wear performance. Materials science. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 22, no. 1 (2016), p. 20-24 2016
03T Skačkauskas, Paulius; Žuraulis, Vidas; Vadluga, Vaidas; Nagurnas, Saulius. Development and verification of a shock absorber and its shim valve model based on the force method principles. Maintenance and reliability. Warsaw : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 19, iss. 1 (2017), p. 126-133 2017
03T Pečiukėnas Andrius; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius. Intelektinių transporto sistemų įtaka kelių transporto priemonių srautų reguliavimui. Inžinerinės ir edukacinės technologijos. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 1 (2017), p. 33-38 2017
03T Skačkauskas Paulius; Nagurnas Saulius; Mejeras Vilius; Žuraulis Vidas. The analysis of the autonomous vehicle stable movement using a kinematic model. Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference, September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Part 1 / Kaunas University of Technology, Klaipėda University, JSC Lithuanian Railways (AB "Lietuvos geležinkeliai"), IFTOMM . Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. ISSN 1822-296X, p. 118-122 2017
03T Šneideris Juozapas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius. Robotizuotų valdymo įrenginių pritaikymo automobilių dinamikos bandymams tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1 (11), p. 29-34 2018
03T Paškevičius Karolis; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Vadluga Vaidas. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių kėbulo elementų patikimumo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 120-126 2018
03T Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Pumputis Vidmantas; Skačkauskas Paulius. The analysis of drivers’ reaction time using cell phone in the case of vehicle stabilization task. International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz: Nofer Institute of Occupational Medicine. ISSN 1232-1087. vol. 31, iss. 5 (2018), p. 1-16 2018
03T Skačkauskas Paulius; Mejeras Vilius; Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius. Adaptation and experimental analysis of the Universal Asynchronous Receiver-Transmitter based communication in Autonomous Ground Vehicle. Transport means 2018 : proceedings of the 22nd international scientific conference, October 03–05, 2018 Trakai, Lithuania. Part 1. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. ISSN 1822-296X, p. 11-15 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Nagurnas Saulius. Automobilių borto diagnostikos sistemos. Pagrindai; ISBN 9786094572340 (2012), [psl.: 106].
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-04-19 Nagurnas Saulius, Mitunevičius Valentinas. Lengvųjų automobilių stabdymo charakteristikų tyrimas // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 236-244
2003-05-08 Lukoševičienė Ona, Bogdevičius Marijonas, Nagurnas Saulius. Lengvųjų automobilių judėjimo, įvertinus oro varžą, tyrimas // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 250-247
2009-05-07 Mitunevičius Valentinas, Nagurnas Saulius, Unarski Jan, Wach Wojciech. Research of car braking in winter conditions // TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference, Vilnius : Technika, 2009 p. 156-161
2011-05-05 Nagurnas Saulius, Garbinčius Giedrius. Evaluation of speedometer errors for used cars // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 131-135
2011-05-05 Garbinčius Giedrius, Bartulis Vilius, Nagurnas Saulius, Kilikevičienė Kristina. Analysis of professional drivers' training system in Lithuania // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 304-306
2012-05-04 Lipnickas Marius, Nagurnas Saulius. Vairuotojų psichofiziologinių savybių nustatymo ir vertinimo metodai // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 405-409
2012-05-04 Modestavičius Donatas, Nagurnas Saulius, Gedzevičius Irmantas. Aktyvių saugos sistemų įtaka automobilio dinamikai // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 161-164
2012-05-04 Paulauskas Vytautas, Nagurnas Saulius, Melaika Mindaugas. Europos važiavimo ciklo NEDC atkartojimo galimybių eksperimentiniai tyrimai // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 33-37
2012-10-25 Nagurnas Saulius, Modestavičius Donatas, Pečeliūnas Robertas. Experimental research of the car active safety systems // Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2012 p. 196-199. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-10-25 Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Pukalskas Saugirdas, Nagurnas Saulius. Research of hydrogen influence for gas bus ecological and economic parameters // Transport Means - 2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 13-16. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Mitunevičius Artūras; Mitunevičius, Valentinas; Nagurnas, Saulius. Badania hamowania pojazdov w warunkach miejskich. Paragraf na drodze: prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIII konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych". Krakow : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. ISSN 1505-3520. Numer specjalny, 2013, p. 215-223
2013-05-08 Morkūnas Donatas, Nagurnas Saulius, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas. Uždegimo žvakių įtaka benzininio variklio su dujine įranga darbui // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 241-246
2013-05-09 Pukalskas, Saugirdas; Zautra Rytis; Nagurnas, Saulius; Matijošius, Jonas; Švelnia Virginijus; Vėgneris, Ričardas; Žuraulis, Vidas; Juknelevičius, Romualdas. Research of efficiency of catalytic converters in automobiles with an Otto engine. TRANSBALTICA 2013. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 169-172
2013-05-09 Mitunevičius Artūras, Mitunevičius Valentinas, Nagurnas Saulius. Research of car braking under urban conditions // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 131-134
2013-07-01 Višniakov Nikolaj, Škamat Jelena, Nagurnas Saulius. Welds of dissimilar steel 1.0038/1.4301: increasing corrosion resistance by the optimization of welding parameters and post-weld processing // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 678-683
2014-05-08 Skužinskas Saulius, Nagurnas Saulius, Čypas Gediminas. Lengvųjų automobilių pakabos būklės tyrimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 181-184
2014-05-08 Stravinskas Saulius, Nagurnas Saulius. Lengvųjų automobilių stabdymo parametrų tyrimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 58-61
2015-05-06 Jakas Tautvydas; Žuraulis, Vidas; Nagurnas, Saulius; Skačkauskas, Paulius. Slydimą imituojančios sistemos įtakos lengvojo automobilio dinaminėms charakteristikoms tyrimas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : VGTU, 2015. ISSN 2029-7149, p. 27-32
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 3
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 2
Antrosios pakopos Transporto mašinų patikimumo teorija
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Pirmosios pakopos Automobilių diagnostika
Pirmosios pakopos Automobilių diagnostikos pagrindai
Pirmosios pakopos Automobilių elektroninės valdymo sistemos
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 1
Pirmosios pakopos Pažintinė praktika
Pirmosios pakopos Gamybinė praktika
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija "Transeksta" Lietuva Įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujos užduotys pratimams arba laboratoriniams darbams; paskaitų konspekto parengimas 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas „Andragogikos pagrindai“ (21 akademinė valanda) 2017-2017
Kita veikla
Darbas jaunųjų mokslininkų konferencijos mokslo komitete