Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Arnoldas Šneideris
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinieriaus kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Asistentas 2001-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Docentas 2002-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas Mokslo prodekanas 2005-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Viešosios komunikacijos direkcija Direktorius 2006-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Statybos fakulteto Taikomoji statinių konstrukcijų ir medžiagų laboratorija Vedėjas 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra Docentas 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 Pastato energijos sąnaudų mažinimo konstrukcinių sprendinių kūrimas
2013-2013 Mikalaukos km., Kalvarijos sen. Kalvarijos sav. Marijampolės aps. esančių Silosinių Nr.16 ir Nr.17 sienų pleišėjimo priežasčių tyrimai
2014-2014 Surenkamų gelžbetononių rygelių atraminės zonos su išpjova elgsenos analizė ir armavimo modelio sukūrimas
2014-2014 Požeminio garažo, esančio Šeškinės g. 7A, kiaurymėtųjų gelžbetoninių plokščių vizuali apžiūra
2014-2014 Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Antakalnio g. 69, stogo dangos vizuali apžiūra
2014-2014 Jungtinio gyvybės mokslų centro pastato, Saulėtekio al. 9, Vilnius, (obj. Nr. 01) tarp ašių 5a-13b ir L-P supleišėjusios monolitinės antrojo aukšto perdangos plyšių pločio matavimai
2014-2014 Gelžbetoninio rygelio bandymai
2014-2015 2 ir 1 aukštų perdangų tyrimas ir vertikaliųjų deformacijų matavimų pradinis ciklas
2015-2015 Prekybos centras Savanorių pr. 16, Vilnius. Pastatų konstrukcijų būklės tyrimai ir poreikio papildomiems tyrimams rekomendacijos
2015-2015 Prekybos centras Žirmūnų g. 64, Vilnius. Pastatų konstrukcijų būklės tyrimai ir poreikio papildomiems tyrimams rekomendacijos
2015-2015 Prekybos centras Vydūno g. 4, Vilnius. Pastatų konstrukcijų būklės tyrimai ir poreikio papildomiems tyrimams rekomendacijos
2015-2015 Pastatų konstrukcijų būklės tyrimai ir poreikio papildomiems tyrimams rekomendacijos
2015-2015 Pastato, esančio Keramikų g. 2C, Vilnius, laikančiųjų mūro sienų stiprio nustatymo bandymai
2015-2015 400 kV įtampos elektros perdavimo linijos nuo Alytaus iki Lietuvos-Lenkijos sienos statybos darbų(atramų Nr.12, 30, 42, 55 ir 56) statinio ekspertizė
2015-2015 Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto auditorijos (Skapo g. 7, Vilnius) nukritusių pakabinamų lubų statinio ekspertizė
2015-2015 Alytaus pieninės pirmojo aukšto antžeminių laikančiųjų konstrukcijų tarp ašių A-E'/13-25 tyrimai
2015-2016 Vėjo jėgainės išlyginamojo sluoksnio po apkrovos išskirstymo plokšte tyrimai
2016-2016 Prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ objekte, esančio Islandijos pr. 32, Kaunas, panduso plokštės MP-1 ašyse CC'-DB'; D35-D43 ir sutrūkusios g/b panduso sijos MS1 ašyse DC'-DB', plyšių pločio matavimai, nustatyti atsiradimo priežastį ir pateikti rekomendacijas ir išvadas
2016-2016 Konsultacijos dėl pastato Parodų g. 1 Vilniuje esamos konstrukcijų būklės
2016-2016 Daugiabučio gyvenamojo namo Teatro g. 9b Vilniuje, buto Nr.9 konstrukcijų esamos būklės tyrimas
2017-2017 Gyvenamosios paskirties pastato (unikalus Nr.: 1094 -0266-1010), esančio Pamėnkalnio g. 40, Vilniuje neįrengtos pastogės sienų mūro ir perdangos konstrukcijų tyrimas
2017-2017 Prekybos paskirties pastato Prezidento g. 72, Tauragėje darbo projekto konstrukcinės dalies analizė ir atitikimas esminiam statinio reikalavimui „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
2017-2017 Papildoma Prekybos paskirties pastato Saulės g. 1, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė
2017-2017 VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, esančios S. Konarskio g. 13, Vilnius, įvertinti pastato laikančiųjų konstrukcijų techninę būklę, galimybę papildomai jas apkrauti, siekiant įrengti saulės šviesos elektrinę
2017-2017 „Prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje statybos projektas“ darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė
2017-2017 „Prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje statybos projektas“ techninio projekto konstrukcinės dalies ekspertizė ir priimtų pakeitimų analizė
2017-2017 Naujai statomo gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje gelžbetoninės perdangos plokščių ašyse 15-19/A-E tyrimai
2017-2017 Prekybos paskirties pastato Šilutės pl. 40a, Klaipėdoje rekonstravimo techninio ir darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė ir priimtų pakeitimų analizė
2017-2017 Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Žirmūnų g. 133, Vilniuje, laikančiųjų sienų pleišėjimo ir pamatų analizė
2017-2017 AB „Klaipėdos nafta“ suskystintųjų gamtinių dujų paskirstymo stoties pamato rostverko būklės tyrimas
2017-2017 Veislinių paukščių paukštidės Jačiūnų k. Palomenės sen., Kaišiadorių raj. Trisluoksnių sieninių elementų pleišėjimo tyrimai
2017-2017 Gamybinio pastato antrojo aukšto konstrukcijų paaukštinimo ir grindų po technologine įranga įrengimo analizė
2017-2017 Požeminės automobilių saugyklos (8.7) Upės g. 21, Vilniuje ir slėginės kanalizacijos vamzdyno – unikalus Nr. 4400-1950-7313, esančio Studentų g., Vilniuje statinių avarijos ekspertizė
2017-2017 Daugiabučio gyvenamojo namo Rūtų g. 21 Vilniuje balkono 3A-KR-B_17 deformacijų analizė
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Zavalis Robertas; Šneideris Arnoldas. Aukštos temperatūros įtakos betono ir armatūros savybėms bei jų bendrai elgsenai analizė. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 2, nr 1 (2010), p. 12-21. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2010
02T Jokūbaitis Aidas, Šneideris Arnoldas, Gaisro temperatūros veikiamų gniuždomųjų gelžbetoninių kolonų įtempių skerspjūvyje pasiskirstymo analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 320-325 2012
Lietuvos patentų biure įregistruotas patentas. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Autoriai: Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jurkėnas Gintaras, Šneideris Arnoldas, Šakinis Dainius, Šalna Remigijus, Daugevičius Mykolas, Skuturna Tomas, 2014-12-29. Autoriaus indėlis 0,12 2014
02T, 08T Valivonis Juozas, Jonaitis Bronius, Zavalis Robertas, Skuturna Tomas, Šneideris Arnoldas, Flexural capacity and stiffness of monolithic biaxial hollow slabs // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 5 (2014) p. 693-701 2014
02T Valivonis, Juozas; Skuturna, Tomas: Daugevičius, Mykolas; Sneideris, Arnoldas. Punching shear strength of reinforccd concrete slabs with plastic void formers // Construction and building materials. Oxford: Elscvier Ltd.. ISSN: 0950-0618, eISSN: 1879-0526. 20l7, Vol. 145, p. SIS-527. įScopus; Compendex: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: OZT] [Citau rod.: 3,169 (2016, inęitcs .lCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250} 2017
02T Šlaitas, Justas; Hlavac, Zbynck; Šneideris, Arnoldas. Flexural reinforced concrete elements normal section bearing capacity evaluation in tincture stage // Engineering structuresand technologies.Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN: 2029-882X, elSSN: 2029-8838. 2017, Vol, 9, no. 2, p. 70—78. [Galc's Academic OneFile; ICONDA; lndchopernicus] [M.kr.: OZT] [Aut. ind.: 0,333] 2017
02T Valivonis Juozas; Šneideris Arnoldas; Šalna Remigijus; Popov Vladimir; Daugevičius Mykolas; Jonaitis Bronius. Punching strength of biaxial voided slabs. ACI structural journal. Farmington Hills: American Concrete Institute. ISSN 0889-3241. Vol. 114, iss. 6 (2017), p. 1373-1385. [M.kr.:02T] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Keraminių tuštymėtųjų blokų mūro sienų konstrukciniai sprendiniai; ISBN 9786094571930 (2012), [psl.: 82], [aut. lankų.: 3,00]
2012 Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Deformacinių ir garsą izoliuojančių sandūrų įrengimas; ISBN 9786094571909 (2012), [psl.: 60], [aut. lankų.: 2,21]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Jarmolajev Andrej, Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Jurkėnas Gintaras, Kairytė Lolita, Šaučiuvėnas Gintas, Šneideris Arnoldas, Vainiūnas Povilas, Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 400-404. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Jarmolajev Andrej, Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Jurkėnas Gintaras, Kairytė Lolita, Šaučiuvėnas Gintas, Šneideris Arnoldas, Vainiūnas Povilas, Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5
2005-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Šneideris Arnoldas, Influence of initial stress in the reinforcement in the concrete beams under the loading on their deflections after the strengthening // Бетон и железобетон - пути развития, Москва : НИИЖБ, 2005 p. 698-706
2005-01-01 Šneideris Arnoldas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Strain-stress analysis of reinforced concrete beams strengthened without unloading by exterior reinforcement // Application of codes, design and Regulations: proceedings of international conference held at the university of Dundee, Scotland, UK: on 5-7 July 2005, London : Thomas Telford, 2005 p. 685-692
2006-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Notkus Algirdas Jonas, Vainiūnas Povilas, Šneideris Arnoldas, Naudojamo pastato mūrinių sienų ir kolonų įtempių- deformacijų būvio analizė ir įvertinimas // Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2006 p. 135-146
2007-01-01 Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Analysis of behavior of prestressed concrete structures subjected to torsion and flexion // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 821-825. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Analysis of behavior of prestressed concrete structures subjected to torsion and flexion // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5]
2008-01-01 Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Strength of shear section pre-tensioned concrete structures subjected to flexural moments // Role for concrete in global development: proceedings of the international conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 8-9 July 2008, Dundee : IHS BRE Press, 2008 p. 705-714
2009-01-01 Bylinkina Marija, Šneideris Arnoldas, Jonaitis Bronius, Balkonų irengimo pastatuose su besijėmis perdangomis konstrukciniai sprendiniai // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 12-20
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Mūrinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statinių architektūra ir konstrukcijos 2
Pirmosios pakopos Statinių architektūra ir konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Statybos projektavimo organizavimas
Pirmosios pakopos Įvadas į specialybę
Pirmosios pakopos Inžineriniai statiniai
Pirmosios pakopos Pastatų konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statybinės konstrukcijos gaisro metu 2
Pirmosios pakopos Statybinės konstrukcijos ekstremalių poveikių metu 2
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Struktūrinių fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ finansuojamas projektas: „Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2006-- ACI (American Concrete Institute) narys (1032643)
2013-- ASCE (American Society of Civil Engineering) narys (A.M.ASCE 9492030)
2017-- LSIS (Lietuvos statybos inžinierių sąjunga) narys