Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vaidotas Šarka
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU, Statybos fakultetas, statybos technologijų ir vadybos katedra Doktorantas, Lektorius 1993-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Laboratorijos vedėjas, Statybos technologijos ir valdymo katedra 1994-1995
UAB "BITĖ GSM" Statybų techninės priežiūros vadovas 1996-2002
UAB "BITĖ GSM" IT projektų vadovas 2002-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas, Statybos technologijos ir vadybos katedra Docentas 2002-2014
UAB "Elsis verslo sprendimai" IT Projektų vadovas 2005-2006
Lietuvos statybininkų asociacija Vykdomasis direktorius 2006-2014
VšĮ Skaitmeninė statyba Regioninio bendradarbiavimo BIM vystymui darbo grupės vadovas. 2014--
InnoBIM, UAB Direktorius 2014--
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Statybos fakultetas Tyrėjas. BIMTRAIN Projekto ekspertas 2014-2015
VGTU, Fundamentinių mokslų fakultetas, Inžinerinės grafikos katedra Docentas 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
1993-2000 "Daugiakriterinių sprendimų sintezė, parenkant racionalius pastatų technologinius - organizacinius variantus", 2000, Disertacija
2007-2007 "Lietuvos statybų sektoriaus vystymo vizijos ir strategijos 2007-2030 metais studija", 2007. Bendraautorius. Lietuvos statybų technologinė platforma
2013-2014 "Skaitmeninės statybos įgyvendinimo Lietuvos versle, moksle ir viešuose pirkimuose galimybių studija, įvertinant gerąją užsienio praktiką", 2014. Darbo grupės vadovas.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Šarkienė, Edita; Ustinovičius, Leonas [Ustinovich, Leon]; Šarka, Vaidotas. Model of selection architectural solutions in housing construction based on multiple criteria decision synthesis methods // Foundations of civil and environmental engineering Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology. ISSN 1642-9303. 2005, No. 6, p. 191-202. 2005
02T Šarka, Vaidotas; Šarkienė, Edita; Budinas, Saulius. Model of investment evaluation of public building based on multiple criteria decision synthesis methods // Transport and telecommunication. Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 6, no. 1 (2005), p. 172-182. 2005
02T Šarkienė, Edita; Šarka, Vaidotas; Ustinovičius, Leonas [Ustinovichius, Leonas]. A model for evaluating the investment in the construction of dwelling houses based on multiple criteria decision synthesis methods // Multiple criteria decision making '05 Katowice : Publisher of the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2006, ISBN 8372468435. p. 233-250. 2006
02T Šarka, Vaidotas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Ustinovičius, Leonas; Šarkienė, Edita; Ignatavičius, Česlovas. System of project multicriteria decision synthesis in construction // Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 4 (2008), p. 546-565. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); ICONDA; CSA; Scopus; EBSCO]; 2008
02T, 07T Migilinskas Darius, Galdikas Liudas, Šarka Vaidotas, Pastato informacinio modelio duomenų mainų taikant IFC standartą tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 492-497. 2013
02T, 09P, 01P Vilutienė Tatjana, Podvezko Valentinas, Ambrasas Gintautas, Šarka Vaidotas, Forecasting the demand for blue-collar workers in the construction sector in 2020: the case of Lithuania // Economic research, Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 27, no. 1 (2014) p. 442-462. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Šarka, Vaidotas. Sprendimų paramos sistema statyboje taikant daugiakriterinius sintezės metodus : mokomoji knyga [elektroninis leidinys] / Vaidotas Šarka ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2008. 97 p. ISBN 9789955283331. [M.kr.: 02T];
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Šarka Vaidotas, Šarkienė Edita, Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 260-267. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Šarka Vaidotas, Šarkienė Edita, Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-8.
2013-01-01 Gramauskas Vidmantas, Šarka Vaidotas, Betonavimo proceso analizė ir tobulinimas taikant Lean ir vertės srauto žemėlapio metodikas // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-5].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B1
rusų B2 C2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inžinerinės dokumentacijos valdymas
Antrosios pakopos Sprendimų paramos sistemos statyboje
Pirmosios pakopos Statybos organizavimas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2012 FP7 PERFECTION: „Pastatų vidaus aplinkos komforto, saugos ir sveikatos sąlygų vertinimo indikatoriai”, ekspertas
2010-2016 Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO miestų plėtrą, ECO-Life
2011-2013 Darnaus pastato vertinimo ir palyginimo metodikos sukūrimas ES nuo modelio ir jo įgyvendinimas, OPEN HOUSE
2012-2013 Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą, BUILD UP SKILLS LT
2013-2015 Pastatų informacinio modeliavimo mokymų įrankio perkėlimas siekiant padidinti statybos sektoriaus specialistų kompetencijas, BIMTRAIN
2014-2016 BUILD UP Skills ENERGOTRAIN, IEE program, LSA Projekto vadovas, Ekspertas.