Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aidas Jokūbaitis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybinių konstrukcijų laboratorija Inžinierius 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Jokūbaitis, Aidas; Šneideris, Arnoldas. Gaisro temperatūros veikiamų gniuždomųjų gelžbetoninių kolonų įtempių skerspjūvyje pasiskirstymo analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012), p. 320-325. 2012
02T Jokūbaitis Aidas, Armatūros išankstinių įtempių įtaka gelžbetoninių lenkiamųjų elementų elgsenai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013) p. 474-480. 2013
02T Jokūbaitis Aidas, Valivonis Juozas, Zubrus Adomas. The influence of prestress losses on the anchorage zone of prestressed concrete member // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 6, no. 1 (2014) p. 25-32. 2014
02T Jokūbaitis, A.; Valivonis, J.; Marčiukaitis, G. Influence of static and dynamic loads on the behaviour of prestressed concrete railway sleepers. Proceeding of 22nd Concrete Days. Czech Republic, Litomyšl. 2015
02T Jokūbaitis, A.; Valivonis, J.; Marčiukaitis, G. Analysis of strain state and cracking of concrete sleepers. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. Vol. 22, No. 4. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-01-01 Jokūbaitis Aidas, Iš anksto įtemptų elementų įtempių nuostolių ir jų įtakos pleišėjimui analizė // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-6].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
rusų B2 B2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rygos Technikos Universitetas Latvija 2015-2016