Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vilius Bartulis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1976
Sankt-Peterburgo Petro Didžiojo politechnikos universitetas / Lietuvos mokslo taryba technikos mokslų kandidatas 1992-04-21 / daktaras 1993-09-21 1992
Vilniaus technikos universitetas docentas 1994
Ukrainos transporto akademija Tikrasis Ukrainos transporto akademijos narys 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VISI (Vilniaus inžinerinis statybos institutas) inžinierius 1976-1981
VISI asistentas 1981-1982
VISI asistentas 1986-1990
VISI - VTU vyr. dėstytojas 1990-1994
VTU - VGTU prodekanas 1992-2010
Vilniaus technikos universitetas (VTU) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 1994--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) Transporto inžinerijos fakulteto dekanas 2010-2015
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2017 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakultetui - 20 / 2014
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Bartulis Vilius, „VW“ markės automobilių gedimų tikimybės garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 564-569. 2014
03T Bogdevičius Marijonas, Žygienė Rasa, Dailydka Stasys, Bartulis Vilius, Skrickij Viktor, Pukalskas Saugirdas, The dynamic behaviour of a wheel flat of a railway vehicle and rail irregularities // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015) p. 217-232. 2015
03T Bartulis, Vilius, Batarlienė, Nijolė, Bazaras, Darius, Bogdevičius, Marijonas. Development of science at the Faculty of Transport Engineering in Vilnius Gediminas Technical university /Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015 : proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. ISSN 1877-7058 Vo p. 430-436. 2015
03T Baltrūnas, Aurimas, Bartulis, Vilius. Naujos konstrukcijos sunkvežimio izoterminio kėbulo izoterminės pertvaros terminio atskyrimo tyrimas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsni p. 206-210. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2005 Praktikų organizavimo ir atlikimo metodika : Vilnius : Technika, 2005. 35 p.
2012 Bernotienė Valerija, Prentkovskis Olegas, Rinkevičienė Roma, Bartulis Vilius, Bakalauro studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete 2012 m // , ; ISBN 9786094570827 (2012), [psl.: 136]
2012 Bartulis Vilius, Kasybos inžinerija. Mineralinių žaliavų gavybos mašinos ir įrenginiai; ISBN 9786094572777 (2012), [psl.: 80]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1990-01-01 Bartulis Vilius, К методике выбора параметров виброкатка с возбудителем круговых колебаний для работы на грунтовым откосе // Вопросы создания и внедрения новых конструкций и технологий строительно-дорожных машин, Вильнюс : ВИСИ, 1990 p. 9-13.
1990-01-01 Bartulis Vilius, Анализ динамического взаимодействия прицепного виброкатка круговых колебаний с тяговым канатом на откосе // Вопросы создания и внедрения новых конструкций и технологий строительно-дорожных машин, Вильнюс : ВИСИ, 1990 p. 3-8.
1998-01-01 Bartulis Vilius, Eismo saugumo problemos // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 1998 p. 153-156.
2001-01-01 Bartulis Vilius, Eismo saugumas transporto žieduose // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 182-186.
2002-01-01 Bartulis Vilius, Влияния угла откоса на выбор машины для уплотения наклонной поверхности // The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002, Kraljevo : Riza, 2002 p. 11-13.
2003-01-01 Garbinčius Giedrius, Bartulis Vilius, Variklio aušinimo skysčio nuosėdų įtaka tarpelio tarp stūmoklio ir cilindro dydžiui // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 414-420.
2003-01-01 Bartulis Vilius, Garbinčius Giedrius, Vibracinio volo jėgos parametrų priklausomybė nuo tankinamos plokštumos pasvirimo kampo // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 409-413.
2004-01-01 Bartulis Vilius, Взаимодействие тягового каната и прицепного вибрационного катка на откосе // Машиностроение и техносвера ХХI века, Донецк, 2004 p. 43-47.
2011-01-01 Sokolovskij Edgar, Prentkovskis Olegas, Kilikevičienė Kristina, Bartulis Vilius, Garbinčius Giedrius, PC-CRASH: Моделирование опрокидывания легкового автомобиля // Матеріали X міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», 19-21 квітня 2011 року. Том 3, Киïв : Національний авіаційний университет, 2011 p. 71-75.
2011-01-01 Garbinčius Giedrius, Bartulis Vilius, Nagurnas Saulius, Analysis of professional drivers' training system in Lithuania // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 304-306.
2012-01-01 Prentkovskis Olegas, Bartulis Vilius, Tretjakovas Jurijus, Prentkovskienė Rasa, Исследование защитного ограждения, монтируемого на автомобильных дорогах Литвы // Современные компьютерно-инновационные технологии проектирования, строительства, эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов, Харьков : ХНАДУ, 2012 p. 242-247.
2012-01-01 Prentkovskis Olegas, Kliukas Romualdas, Bartulis Vilius, Bachelor degree studies in transport and its related fields: attractiveness of engineering study programmes among applicants in Vilnius Gediminas Technical University // Proceedings: The Fifth World Congress "Aviation in the XXI-st Century" - "Safety in Aviation and Space Technologies", Vol. 3, September 25-27, 2012, Kyiv, Ukraine, Kyiv : National Aviation University, 2012 p. 25-29.
2012-01-01 Bartulis Vilius, Tankinimo mašinos darbo režimų ir parametrų įtaka grunto stiprumui // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 9-13.
2013-01-01 Bazaras Darius, Bartulis Vilius, Batarlienė Nijolė, Palšaitis Ramūnas, Governance of East BSR countries common transport system development // Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat'13), Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2013 p. 48-51.
2015-01-01 Bartulis Vilius, Naujos konstrukcijos sunkvežimio izoterminio kėbulo izoterminės pertvaros terminio atskyrimo tyrimas // 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : VGTU, 2015 p. 206-210.
2016-01-01 Bartulis Vilius, Batarlienė Nijolė, Bazaras Darius, Bogdevičius Marijonas, Development of science at the Faculty of Transport Engineering in Vilnius Gediminas Technical university // Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 430-436.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
prancūzų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Transporto technologinių sistemų bandymai ir ekspertizės
Pirmosios pakopos Važiuoklės ir jų sąveika su keliu
Pirmosios pakopos Važiuoklės ir jų sąveika su keliu (kursinis projektas)
Pirmosios pakopos Kasybos inžinerija
Pirmosios pakopos Pažintinė praktika
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Važiuoklės ir jų sąveika su keliu
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Kasybos inžinerija (su kursiniu projektu)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Troyes technologijos universitetas Prancūzija mokymosi vizitas pagal Erasmus programą bei dalyvauti prancūzų k. kursuose 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Elektronino mokymo metodai, kursų rengimas, medijų naudojimas mokymo procese 2014-2014
VGTU Lietuva Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas „Andragogikos pagrindai“ 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2012 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" priemonės vp1-2.2-šmm-07-k "Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas" projektas „VGTU aviacinės mechanikos, biomechanikos ir transporto inžinerijos studijų programų modulių atnaujinimas“
2011-2011 „Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą“, Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-012.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-2016 Transbaltica 2015: Proceedings of the 9th International Scientific Conference. May 7-8, 2015