Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vilius Bartulis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1976
Sankt-Peterburgo Petro Didžiojo politechnikos universitetas / Lietuvos mokslo taryba technikos mokslų kandidatas 1992-04-21 / daktaras 1993-09-21 1992
Vilniaus technikos universitetas docentas 1994
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VISI (Vilniaus inžinerinis statybos institutas) inžinierius 1976-1981
VISI asistentas 1981-1982
VISI asistentas 1986-1990
VISI - VTU vyr. dėstytojas 1990-1994
VTU - VGTU prodekanas 1992-2010
Vilniaus technikos universitetas (VTU) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 1994--
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2005 Praktikų organizavimo ir atlikimo metodika : Vilnius : Technika, 2005. 35 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1990-01-01 Bartulis Vilius, К методике выбора параметров виброкатка с возбудителем круговых колебаний для работы на грунтовым откосе // Вопросы создания и внедрения новых конструкций и технологий строительно-дорожных машин, Вильнюс : ВИСИ, 1990 p. 9-13.
1990-01-01 Bartulis Vilius, Анализ динамического взаимодействия прицепного виброкатка круговых колебаний с тяговым канатом на откосе // Вопросы создания и внедрения новых конструкций и технологий строительно-дорожных машин, Вильнюс : ВИСИ, 1990 p. 3-8.
1998-01-01 Bartulis Vilius, Eismo saugumo problemos // Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 1998 p. 153-156.
2001-01-01 Bartulis Vilius, Eismo saugumas transporto žieduose // Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2001 p. 182-186.
2002-01-01 Bartulis Vilius, Влияния угла откоса на выбор машины для уплотения наклонной поверхности // The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002, Kraljevo : Riza, 2002 p. 11-13.
2003-01-01 Garbinčius Giedrius, Bartulis Vilius, Variklio aušinimo skysčio nuosėdų įtaka tarpelio tarp stūmoklio ir cilindro dydžiui // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 414-420.
2003-01-01 Bartulis Vilius, Garbinčius Giedrius, Vibracinio volo jėgos parametrų priklausomybė nuo tankinamos plokštumos pasvirimo kampo // Transbaltica-03, Vilnius : Technika, 2003 p. 409-413.
2004-01-01 Bartulis Vilius, Взаимодействие тягового каната и прицепного вибрационного катка на откосе // Машиностроение и техносвера ХХI века, Донецк, 2004 p. 43-47.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
prancūzų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Transporto technologinių sistemų bandymai ir ekspertizės
Pirmosios pakopos Važiuoklės ir jų sąveika su keliu
Pirmosios pakopos Važiuoklės ir jų sąveika su keliu (kursinis projektas)
Pirmosios pakopos Kasybos inžinerija
Pirmosios pakopos Pažintinė praktika
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Važiuoklės ir jų sąveika su keliu
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Kasybos inžinerija (su kursiniu projektu)