Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Birutė Pliuskuvienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Architektūros bakalauro laipsnis 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos mokslo magistro laipsnis 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijų mokslų srities informatikos inžinerijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Informacinių sistemų katedra, Fundamentinių mokslų fakultetas, VGTU Asistentė 2001-2004
Informacinių sistemų katedra, Fundamentinių mokslų fakultetas, VGTU Lektorė 2004-2013
Informacinių sistemų katedra, Fundamentinių mokslų fakultetas, VGTU Docentė 2013-2018
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Pliuskuvienė Birutė, Adomėnas Petras Gailutis, The change of algorithmic data dependencies and their properties in relational sets // Proceedings of the 5th WSEAS international conference on artificial intyelligence, knowledge engineering and data bases (AIKED 2006): Madrid, Spain, February 15-17, 2006, Madrid : WSEAS Press, 2006 p. 1-5.
2006-01-01 Pliuskuvienė Birutė, Adomėnas Petras Gailutis, The main adaptability principles for the process of handling relational data sets // Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACS '06), Tenerife : WSEAS, 2006 p. 380-384.
2007-01-01 Adomėnas Petras Gailutis, Pliuskuvienė Birutė, Sliesoraitytė Ieva, Reliacinių aibių agregavimas ir jų apdorojimo programų generavimas // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga. (Kauno technologijos universitetas, 2007 m. sausio 31 - vasario 1 d.), Kaunas : KTU, 2007 p. 351-355.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų A2 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos medijose
Pirmosios pakopos Interneto technologijos
Pirmosios pakopos Informacinių technologijų ir programavimo įvadas
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos
Pirmosios pakopos Informacija ir komunikacija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Studijų kokybės vertinimo centras Lietuva Savianalizės suvestinės parengimas – teorija ir praktika. 2013-2013
VGTU Lietuva Dėstymas anglų kalba – tobulinkite kalbą iki lygio, kurio užtektų ja dėstyti. 2015-2015
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas. 2015-2015
VU Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras Lietuva Atvirojo ir e. mokymosi kursų projektavimas ir diegimas. 2016-2016
UAB "Reservation Partner LT" Lietuva Atlikta stažuotė UAB "Reservation Partner LT" (2017-04-10 iki 2017-05-10). Stažuotės tikslas: įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; parengti naujas užduotis pratimams arba laboratoriniams darbams. Visi užsibrėžti tikslai buvo įvykdyti. 2017-2017
VGTU Lietuva Pakitęs studentų vertinimas pagal tris lygmenis. 2017-2017
VGTU Lietuva Inovatyvūs studijų metodai - debatai 2018-2018
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-2018 Pirmosios pakopos Programų inžinerijos, Informacinių sistemų studijų programų komiteto narė.
2017-2018 Antros pakopos Informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programos komiteto pirmininkė.
Kita veikla
Informacinių sistemų studijų programos kuratorė (2017-2018 m.m.).
Informacinių sistemų studijų krypties pirmosios pakopos studijų programos (Verslo informacinės sistemos) savianalizės suvestinės rengimo grupės narė (2013 m.).
VGTU organizuojamos Jaunųjų mokslininkų konferencijos recenzentė ir mokslinio komiteto sekretorė (2013 m.).
Dėstau paskaitas ir praktinius užsiėmimus VGTU klasių moksleiviams (2016-2018 m.m.).